c thanh cha keu goi

hien tang c phan

 

c thanh cha keu goi hien tang c phan.

Roma [Zenit 8/2/2011] - c thanh cha Benedicto XVI keu goi hien tang c phan.

Trong 40 nam lien, c hong y Josef Ratzinger van mang trong ngi the hien tang c phan. Nhng ke t khi ngai c bau lam Giao hoang ngay 19 thang 4 nam 2005, the nay khong con gia tr na.

Trong mot cuoc phong van danh cho nht bao Y "La Republica", c cha Zygmunt Zimowski, chu tch Hoi ong Toa thanh ve muc vu cho cac nhan vien y te, giai thch rang c thanh cha khong the la ngi hien tang c phan c, bi v "than the ngai thuoc ve Giao hoi hoan vu. Do o, khi qua i, thi the cua mot v Giao hoang luon c bao toan tron ven e co the c ton knh trong tng lai".

Du vay, c thanh cha van tiep tuc keu goi hien tang c phan. Trong bai dien van oc trc cac tham d vien cua mot hoi ngh quoc te ve hien tang c phan do Han lam vien Toa thanh ve s song to chc tai Roma ngay 7 thang 11 nam 2008, c thanh cha a nhac lai y ngha cua c ch ep nay. Theo c thanh cha, "hien tang c phan la mot hnh thc ac biet cua chng ta bac ai". Ngai noi rang trong mot thi ky thng c anh dau bi nhng hnh thc ch ky khac nhau, can phai xem s song nh mot n nhng khong.

Trch dan sach giao ly cua Giao hoi Cong giao, c thanh cha nhac lai rang "tieu chuan chnh yeu co gia tr la phai ton trong s song cua ngi hien tang e viec lay c phan ch c phep thc hien sau khi ngi o qua i ma thoi".

Mi ay, c ong Georg Ganswein, th ky rieng cua c thanh cha, a viet th cho bac s Gero Winkelmann, chu tch hoi y s Cong giao mien Baviere, c, e loan bao rang c thanh cha khong the la mot ngi hien tang c phan c na.

Cha Federico Lombardi, giam oc phong bao ch Toa thanh, giai thch rang la th cua v th ky rieng cua c thanh cha khong "phan anh bat c s thay oi nao cua c thanh cha ve gia tr cua viec hien tang c phan. Tuy nhien cha Lombardi cung xac nhan rang lay c phan cua mot v Giao hoang trong trng hp c phong thanh khong phai la mot thc hanh quen thuoc cua Toa thanh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page