Khong the xng toi qua iPhone

 

Khong the xng toi qua iPhone.

Vatican (SD 9-2-2011) - Hom 9 thang 2 nam 2011, Giam oc Phong bao ch Toa Thanh, Cha Lombardi nhac nh rang khong the xng toi qua ien thoai di ong iPhone.

Tra li cau hoi cua gii bao ch, cha Lombardi noi: "Can hieu ro rang b tch giai toi nhat thiet oi phai co quan he oi thoai ch than gia hoi nhan va cha giai toi, cung nh s xa giai t pha cha giai toi hien dien.

"ieu nay khong the thay the bang bat ky phng tien tin hoc nao. Can nhan manh ieu nay e tranh nhng ngo nhan. Khong the noi ve viec xng toi qua ien thoai di ong iPhone bang bat c cach nao".

Tuy nhien, Cha Lombardi noi them rang: "Trong mot the gii co nhieu ngi dung cac phng tien tin hoc e oc va suy t, v du nh nhng van ban e cau nguyen, chung ta khong the loai tr s kien co nhng ngi, khi suy t e chuan b xng toi, ho dung cac phng tien ky thuat so, giong nh trong qua kh co nhng ngi dung nhng van ban va nhng cau hoi viet tren giay, e giup xet mnh. Trong trng hp nay, o la mot tr giup muc vu bang ky thuat so ma mot so ngi co the thay la hu ch, tuy biet rang ieu nay khong phai la mot s thay the b tch giai toi. D nhien ieu quan trong la phai co mot s hu ch thc s ve muc vu ch khong phai ch la mot s kinh doanh c nuoi dng bang mot thc tai ton giao va tinh than quan trong nh mot b tch".

Hom 9 thang 2 nam 2011, ai BBC loan tin trong tuan le trc o, ngi ta bat au ban ng dung "Confession: a Roman Catholic App" danh cho iTunes: ngi s dung ch can tra khoang 1.99 USD (1.59 Euro) e chuan b xng toi. Thao chng (phan mem) nay cho en nay ch co bang tieng Anh. ai BBC con cho biet thao chng c c Cha Kevin Rhoades, Giam Muc giao phan Fort Wayne, bang Indiana, xac nhan s an toan ve giao luat vi hang che tao Little iApps My. T quang cao cho biet thao chng nay giup nhng ngi chuan b xng toi xet mnh da theo danh sach cac th toi. (SD 9-2-2011)

D an thay oi tham quyen cu xet hon phoi thanh s nhng cha hoan hp

Tra li mot cau hoi khac cua gii bao ch, Linh Muc Giam oc Phong bao ch Toa Thanh xac nhan rang t lau Toa Thanh ang cu xet d an ban hanh mot T Sac cua c Thanh Cha e chuyen giao tham quyen ky thuat - phap ly t Bo phung t va ky luat b tch sang Toa Thng Tham Rota Roma, v du viec chuan chc cac hon nhan a ket c thanh s nhng oi v chong cha hoan hp (ratum non consumatum).

Cha Lombardi bac bo quan niem cho rang s chuyen giao tham quyen nh the la nham kiem soat va thu hep tham quyen cua Bo Phung t. C quan nay co chc nang thc thi s canh tan phung vu nh Cong ong chung 2 a muon".

Theo giao luat (1697-1706), B tch hon nhan co tnh chat bat kha phan ly, nhng khi co ly do chnh ang, c Thanh Cha co the mien chuan hon nhan a ket c thanh s nhng cha hoan hp. Trong tien trnh nay, c Giam Muc s tai ieu tra trc khi gi ho s ve Bo Phung t va ky luat e cu xet, roi e len c Thanh Cha e ngai quyet nh. T lau Toa Thanh nghien cu d an chuyen tham quyen cu xet cac hon phoi nay ve mat chuyen mon va phap luat t Bo Phung t va ky luat b tch sang Toa Thng Tham Rota Roma, cung la c quan cu xet t cap hai tr len cac n xin tuyen bo xac nhan hon nhan vo hieu.

Bo Phung t va ky luat b tch hien do c Hong Y Antonio Canizares Llovera ngi Tay ban nha lam Tong trng. Cho en nay, moi nam Bo nay cu xet khoang 500 n xin mien chuan hon phoi ket c thanh nhng cha song chung. Nhieu n thuoc loai nay en t A chau ni thng co nhng cuoc hon nhan vi nhng tre v thanh nien c cha me thu xep. (SD 9-2-2011)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page