Thanh lap mot trung tam

chong ky th cac tn hu Kito

tai Au Chau

 

Thanh lap mot trung tam "chong ky th cac tn hu Kito" tai Au Chau.

Vatican [AFP 30/9/2010] - c hong y chu tch Lien hoi ong Giam muc Au Chau loan bao se cho thanh lap mot trung tam theo doi cac vu ky th oi vi cac tn hu Kito tai Au Chau.

Hom th Nam 30 thang 9 nam 2010, trong mot cuoc phong van danh cho bao Ngi quan sat Roma, c quan ngon luan ban chnh thc cua Toa thanh, c hong y Peter Erdo, Tong giam muc Esztergom - Budapest, Hungary, chu tch Lien hoi ong Giam muc Au chau, cho biet: sap ti mot trung tam chuyen theo doi nhng vu ky th oi vi cac tn hu Kito tai Au Chau se c thanh lap.

V Hong y ngi Hungary nay khang nh rang tnh hnh hien nay khong phai la de dang oi vi nhieu tn hu Kito ang muon lam chng cho niem tin va hy vong cua mnh bang cuoc song.

c hong y khong minh th neu len cac vu ky th, nhng ngai am ch en hanh ong pha thai va lam cho chet em du ma Giao hoi Cong giao cc lc chong lai.

c hong y chu tch Lien hoi ong Giam muc Au chau noi rang Giao hoi tai luc a nay rat quan ngai ve nhng e oa oi vi s song con ngi, trong nhng giay phut nguy ngap nht nh trc khi chao i hay trc gi chet.

c hong y Erdo cho biet trung tam theo doi cac vu ky th oi vi cac tn hu Kito se giup gay y thc ve nhng hnh thc bat khoan nhng va ky th ma mot so tn hu Kito tai Au chau ang phai chu.

Ngai xac nh rang trung tam nay khong nham tao ra "but chien" ma ch giup xay dng mot xa hoi biet ton trong t do ton giao hn ma thoi.

Trong s iep gi cho cac v chu tch cua cac Hoi ong Giam muc Au chau tham d hoi ngh tai Zagreb, Croatia, c thanh cha Benedicto XVI keu goi cac v hay dan than "bao ve cac tn hu chong lai thai o bat khoan nhng va ky th" cung nh "thang tien gia nh va benh vc s song".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page