Cuoc gap g cua Uy ban than hoc

hon hp Cong giao va Chnh thong

 

Cuoc gap g cua Uy ban than hoc hon hp Cong giao va Chnh thong.

Vienna, Ao quoc [Catholic on line 27/9/2010] - Knh tha quy v, cac ban than men. T ngay 22 en 26 thang 9 nam 2010, Uy ban than hoc hon hp Cong giao va Chnh thong a nhom phien hop lan th 12 tai Vienna, Ao Quoc. Cuoc gap g a c at di s ong chu toa cua c cha Kurt Koch, tan chu tch Hoi ong Toa thanh ve hiep nht Kito giao va c cha John Zizoulas, Tong giam muc Chnh thong Pergamon.

Ket qua cua cuoc gap g c xem la ay ha hen.

Trong mot bai tng thuat hom th Sau va qua vi ta e "Cong giao va Chnh thong nhn nhan nhng tien bo ay ha hen trong vong am phan mi nht ve hiep nht", hang thong tan Reuters viet rang "cac nha than hoc Cong giao La ma va Chnh thong nhn nhan nhng tien bo trong cac cuoc am phan nham cham dt cuoc ai ly giao nam 1054 va a hai giao hoi Kito ln nht tr ve hiep thong tron ven".

Theo hang thong tan Reuters, cac chuyen gia gap nhau tai Vienne trong tuan va qua a ong y rang Giao hoi co the tr thanh "ch em" va nhn nhan c giao hoang nh thu lanh chung nhng van gi c cau to chc, phung vu va truyen thong rieng cua moi Giao hoi.

Cac bai tng thuat cua bao ch ve cuoc gap g lch s noi tren eu ghi lai cac li phat bieu "gay ngac nhien" cua cac v lanh ao Giao hoi.

c tong giam muc Chnh thong John Zizoulas chang han tuyen bo trong mot cuoc hop bao nh sau: "Chang con am may mu nao na gia hai Giao hoi cua chung ta. Cac v tien nhiem cua chung ta va cach rieng cac lanh lanh ao cua hai Giao hoi, Cong giao lan Chnh thong, eu a chuan b mot con ng e co c mot cuoc thao luan than tnh va huynh e. Toi thay can phai bao am vi quy v rang ay cung chnh la tinh than cua cuoc gap g".

V giam muc ai dien cua Giao hoi Chnh thong nay tin tng rang Chua se tm ra mot con ng e giup vt qua moi kho khan hien nay va a hai Giao hoi tr ve hiep thong tron ven.

Ve phan mnh, c cha Kurt Koch, chu tch Hoi ong Toa thanh ve hiep nht Kito giao, a mn li cua c Gioan Phaolo II e khang nh rang Giao hoi Cong giao va Giao hoi Chnh thong la hai buong phoi cua Kito giao va keu goi hai Giao hoi nay nen th chung lai vi nhau.

c biet: trong cuoc gap g va qua, 30 nha than hoc Cong giao va Chnh thong a thao luan ve vai tro cua ngi ke v thanh Phero. c cha Koch nhn nhan rang ay la mot chu e kho khan nhng can thiet, bi v "trong suot thien nien ky th nht, chung ta a tng song chung vi nhau trong khac biet cung nh trong hiep nht. Nhng trong thien nien ky th hai, chung ta a chia cach nhau. Trong bai thuyet trnh noi tieng tai Graz nam 1976, c thanh cha Benedicto XVI noi rang chung ta khong the ch i them ieu g na t Giao hoi Chnh thong ngoai nhng g a c thc hanh trong thien nien ky th nht.

Do o, theo c cha chu tch Hoi ong Toa thanh ve hiep nht Kito giao, chu e c ban e thao luan la Giao hoi nay a song nh the nao trong thien nien ky th nht va lam the nao e tm ra mot con ng chung mi cho ngay nay.

c cha Koch tin rang trong thi tien khi, Roma co mot vai tro ac biet trong sinh hoat cua Giao hoi. Tai cuoc gap g Ravenna, Y nam 2008, cac tham d vien a nhn nhan ieu nay. Noi cach khac, trong thien nien ky th nht, ai cung nhn nhan vai tro ac biet cua Giam muc Roma trong Giao hoi. Ngoai ra cung phai nhn nhan rang Giam muc Roma khong bao gi quyet nh ieu g ma khong tham khao y kien cua cac Giam muc khac trong vung cung nh trong Giao hoi hoan vu. Theo c cha Koch, ay la mot kha canh lch s quan trong. Nhn nhan kha canh nay la mot bc quyet liet trong tien trnh tien ti hiep nht cua hai Giao hoi "ch em".

"Giao hoi ch em" la kieu noi quen thuoc cua c Gioan Phaolo II. Kieu noi nay cung a c bo giao ly c tin lam sang to trong mot la th gi cho cac c giam muc tren toan the gii ngay 30 thang 6 nam 2000. La th mang ch ky cua c hong y Joseph Ratzinger, bo trng bo giao ly c tin, ket thuc nh sau: "can phai hieu kieu noi "Giao hoi ch em" theo ung ngha nh a c chng thc trong Truyen Thong chung cua ong va Tay. Kieu noi nay ch c ap dung cho nhng cong ong giao hoi nao a duy tr c mot chc Giam muc va mot phep Thanh The "thanh s".

Nh vay, khi nhan manh en kieu noi nay, v ai dien cua Giao hoi Cong giao tai cuoc gap g va qua Vienna muon noi rang hng i ma cuoc oi thoai ai ket gia hai Giao hoi Cong giao va Chnh thong ang tien ti chnh la tai lap s hiep thong cua Giao hoi nh a tng co trong thien nien ky th nht.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page