c thanh cha t gia Castel Gandolfo

 

c thanh cha t gia Castel Gandolfo.

Castel Gandolfo [Zenit 27/9/2010] - c thanh cha Benedicto XVI t gia Castel Gandolfo va se tr ve Roma vao ngay th Nam 30 thang 9 nam 2010.

Sang th Hai 27 thang 9 nam 2010, ngai a chao tham chnh quyen dan s va cong ong giao hoi tai Castel Gandolfo, trong o co c cha Marcello Semeraro, Giam muc Albano, c ngai tiep kien rieng.

c thanh cha noi rang gan 3 thang trai qua tai Castel Gandolfo a mang lai cho ngai s thanh than va nhieu li ch. Ngai cam n tat ca nhng ai a gop phan vao viec to chc 3 thang ngh cua ngai cung nh on tiep khach hanh hng.

c thanh cha nhac en gng thanh Vincent de Paul c Giao hoi knh nh hom th Hai 27 thang 9 nam 2010. Thanh nhan a c c Leo XIII cong bo la "quan thay cua moi hoat ong bac ai" tren toan the gii.

c thanh cha noi: "Do hoat ong tong o khong ngng ngh, thanh nhan a lam cho Tin Mng ngay cang tr nen mot ngon en pha chieu sang hy vong va yeu thng cho con ngi cua thi ai ngai, cach rieng cho nhng ngi ngheo kho trong the xac va tinh than".

c thanh cha cau mong rang gng nhan c va s bau c cua thanh nhan thuc ay cac cong ong va moi ngi dan than to tnh lien i e co gang cua moi ngi gop phan xay dng cong ch.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page