c Thanh Cha tiep kien

gia t Castel Gandolfo

 

c Thanh Cha tiep kien gia t Castel Gandolfo.

Castel Gandolfo (SD 27-9-2010) - Sang 27 thang 9 nam 2010, c Thanh Cha Bien c 16 a tiep kien giao quyen, chnh quyen va nhan vien cac c quan tai Castel Gandolfo, cam n va gia t ho trc khi tr ve Vatican vao ngay 30 thang 9 nam 2010, sau gan 3 thang lu ngu.

Ngo li trong buoi tiep kien, c Thanh Cha nhiet liet cam n va chao tham cong oan giao phan Albano s tai, do c Cha Marcello Semeraro cai quan, giao x a phng va cac dong tu nam n. Ngai cung cam n chnh quyen thanh Castel Gandolfo, cac v ch huy va nhan vien an ninh, Ban giam oc va nhan vien dinh th mua he cua ngai, cac ve binh Thuy S va ac biet la phi oan 31 cua khong quan Italia a giup ngai di chuyen tai nc nay trong cac cuoc vieng tham muc vu.

Nhac en le knh thanh Vinh Sn Phaolo ma Giao Hoi c hanh hom 27 thang 9 nam 2010, c Thanh Cha noi: "V Tong o bac ai nay, rat c cac tn hu Kito qu men va c ac biet biet en qua cac n tu do thanh nhan thanh lap. Ngi a c c Giao Hoang Leo 13 ton lam "Bon mang chung cua tat ca cac to chc bac ai rai rac tren the gii". Qua hoat ong tong o khong ngng, thanh Vinh Sn a lam cho Tin Mng ngay cang tr thanh ngon en pha sang ngi hy vong va tnh thng oi vi con ngi thi ai cua ngai, va nhat la la nhng ngi ngheo nhat trong the xac va tinh than. c g tam gng nhan c cua thanh nhan va li chuyen cau cua Ngi khi day ni cac cong oan cua anh ch em va ni moi ngi s tai dan than lien i, e nhng co gang cua moi ngi gop phan vao viec xay dng cong ch". (SD 27-9-2010)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page