Bu ien Uc ai li cho phat hanh

tem ac biet e danh dau viec phong thanh

cho Chan phc Mary McKillop

 

Bu ien Uc ai li cho phat hanh tem ac biet e danh dau viec phong thanh cho Chan phc Mary McKillop.

Sydney [Cathnews 23/9/2010] - Bu ien Uc ai li cho phat hanh tem ac biet e anh dau viec phong thanh cho Chan phc Mary McKillop.

Bu ien Uc va loan bao se cho phat hanh mot loat tem mi vao ngay 18 thang 10 nam 2010 nhan dp le phong thanh cho Chan phc Mary McKillop.

Trong mot thong cao bao ch, ong Noel Leahy, giam oc "Australia Post Philatelic" noi rang "viec phong thanh cho chan phc Mary McKillop se c c hanh tren khap the gii vi cac le nghi phung vu, canh thc va hanh hng. Bu ien Uc ai li se anh dau bien co nay va nhn nhan nhng hanh ong vo v li ay cam hng cua ngi n anh hung nay bang mot loat tem ac biet".

Ong Leahy giai thch rang viec phong thanh cho n chan phc Mary McKillop la mot bien co lch s. Do o, ngi Uc se tran quy nhng con tem phat hanh nhan dp nay.

Loat tem mi se in mot bc hnh cua Chan phc Mary McKillop c chup khoang nam 1890.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page