Giao hoi Cong giao tai Peru

keu goi bao ve s song , gia nh

va cac quyen can ban cua con ngi

 

Giao hoi Cong giao tai Peru keu goi bao ve s song, gia nh va cac quyen can ban cua con ngi.

Lima, Peru [CNA 23/9/2010] - Giao hoi Cong giao tai Peru keu goi bao ve s song, gia nh va cac quyen c ban cua con ngi trong cuoc bau c sap ti.

Trong mot tuyen ngon c cho cong bo hom th T 22 thang 9 nam 2010, cac c giam muc Peru nhan nhu cac c tr rang e x dung la phieu cua mnh mot cach sang suot va co trach nhiem, ho phai xem xet chieu kch ao c cua cac ng c vien.

Trong tuyen ngon, cac c giam muc Peru nhan manh: "giao huan xa hoi cua Giao hoi day rang e biet the nao la ieu ung an va phu hp nht trong viec thc thi cong ch, can phai xet xem tnh toi thng cua con ngi, cac quyen c ban cua con ngi co c bao am va thang tien va nhng ngi yeu kem nht trong xa hoi co c quan tam en khong".

Cac v chu chan Giao hoi tai Peru khang nh rang "cai nhn ao c va luan ly cua cac ng c vien oi vi nhng gia tr nen tang nh viec benh vc s song, gia nh, hon nhan, pham gia ngi phu n va quyen con ngi can phai c xet en, bi v tng lai cua x s oi hoi phai co mot nen ao c e cai to xa hoi."

Cac c giam muc Peru cung keu goi cac c quan truyen thong hay ton trong s that, cong ly va cong ch, nht la ton trong i song rieng t cua cac ca nhan. Cac ngai cung noi rang cac ng c vien can phai co cach c x van minh va ton trong trong cuoc van ong bau c.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page