c Thanh Cha gap g

cac Giam Muc Anh quoc

 

c Thanh Cha gap g cac Giam Muc Anh quoc.

Oscott (Vat. 19/09/2010) - Chieu ngay 19 thang  9 nam 2010, trc khi gia t Anh quoc, c Thanh Cha Bien c 16 a gap g va gi lai nhng li nhan nhu cho 50 Giam Muc Anh quoc va Ecosse.

c Thanh Cha en Hoc vien co knh St. Mary Oscott ngay nay la chung vien cua tong giao phan Birmingham, a gop phan rat nhieu vao viec ao tao hang giao s Cong Giao Anh. Cac khu nha cua hoc vien Oscott hien nay co t nam 1838 c xay bang gach o theo kieu kien truc cua ai hoc Oxford, va c coi la trung tam cua Cong Giao Anh quoc hoi sinh. Hoc vien ngay nay, nh va noi, la ai chung vien cua tong giao phan Birmingham va hien co 28 sinh vien, trong o o 12 chung sinh giao phan va 7 tu sinh thuoc cac dong tu, trong o co 10 sinh vien en t nc ngoai, trong o co Viet Nam.

c Thanh Cha mi dung ba tra vi cac Giam Muc Anh quoc, va cac v thuoc oan tuy tung, sau thanh le phong Chan phc vao ban sang cho c Hong Y John Henry Newman.

Ngo li trong buoi gap g tai Nha nguyen cua Hoc vien Oscott, c Thanh Cha noi en nhng thach o ang c e ra cho Giao Hoi, ac biet la nhu cau cap thiet rao giang Tin Mng trong mot boi canh tuc hoa cao o. Trong nhng ngay trc o, Ngai a ch than thay co s khao khat sau xa ni dan Anh oi vi Tin Mng cua Chua Giesu Kito. c Thanh Cha noi: "Anh em hay lam tat ca nhng g co the e trnh bay tron ven s iep mang lai sc song cua Tin Mng, ke ca nhng yeu o thach thc xac tn thnh hanh trong nen van hoa hien nay"

c Thanh Cha cung nhac en Hoi ong Toa Thanh tai truyen giang Tin Mng mi c thanh lap cho cac nc von co truyen thong Kito ky cu va ngai cung e cao nhieu Phong trao mi cua Giao Hoi vi oan sung ac biet la truyen giao. Ngai khuyen khch cac Giam Muc hay tm nhng con ng thch hp va hu hieu e a cac phong trao ay can d vao s mang truyen giao cua Giao Hoi.

c Thanh Cha xin cac Giam Muc Anh quoc hay chu y en nhng hau qua cua cuoc khung hoang tai chanh, a lam cho bao nhieu ngi va gia nh lam canh tung thieu. That nghiep, thiet hai ve lau ve dai cua nhng the thc au t sai trai gan ay, ngay cang hien nhien. Can co tnh lien i oi vi nhng ngi tung thieu. Tieng noi ngon s cua cac tn hu Kito co tam quan trong ac biet trong viec neu bat nhng nhu cau cua ngi ngheo va nhng ngi kem may man, co the de b l la trong viec phan phoi cac tai nguyen b gii han. c Thanh Cha nhac en uy tn tinh than cua cac v lanh ao Giao Hoi b e doa nghiem trong v s lam dung cac tre em va ngi tre do cac Linh Muc va tu s. Ngai noi: "Anh em a e ra nhng bien phap rat nghiem tuc e cha tr tnh trang nay, e bao am cho cac tre em c bao ve hu hieu chong lai moi thiet hai, va e x ly thch hp va minh bach oi vi nhng li to cao khi c neu len.. S hieu biet ngay cang gia tang cua anh em oi vi viec lam dung cac tre em trong xa hoi, vi nhng hau qua tan hai, va s can thiet phai nang cac nan nhan mot cach tghch hp, phai kch thch s chia se vi xa hoi rong ln hn nhng bai hoc ma anh em a c.

e la nhng v hng ao Kito hu hieu, chung ta phai song trong s thanh liem cao o hn, khiem ton va th anh thien, trong s tai quyet tam thi hanh n goi ngon s va trng s tai qu chuong cua dan chung o ivi ai hong an la s vu thanh chc. Can cau nguyen cho n goi va chung ta co the tn thac Chua se ap lai bang cach gi them cac th gat trong canh ong cua Chua toan nc Anh.

Sau cung, c Thanh Cha nhac en 2 ngha vu ac biet ang ch i cac Giam Muc Anh quoc:

- Th I la viec sap cong bo ban dch mi sach le Roma. Ngai noi: "toi khch le anh em li dung c hoi nay e ao sau viec huan giao ve Thanh Le va tai sung mo qua cach thc c hanh thanh le"

- Th II, ngai xin cac Giam Muc quang ai thi hanh Hien Che "cac nhom Anh giao" ve viec thiet lap cac Giao hat tong nhan cho cac tn hu Anh giao tr lai Cong Giao. c Thanh Cha noi: "ieu nay phai c coi la mot c ch ngon s gop phan tch cc vao viec phat trien quan he gia cac tn hu Anh giao va Cong giao. No giup chung ta nhn en muc tieu toi hau cua moi hoat ong ai ket, o la tai lap s hiep thong tron ven cua Giao Hoi trong s trao oi cho nhau nhng hong an thuoc truyen thong tinh than cua nhau, lam cho moi ngi c phong phu".

Sau bai huan du, c Thanh Cha a chao t biet cac Giam Muc hien dien va ngai khong quen chuc lanh va chup hnh lu niem vi 130 ai chung sinh toan Anh quoc tu tap tai san pha trc cua trng.

Tien biet

Lien o ngai ra phi trng quoc te cua thanh pho Birmingham. Thu tng David Cameron a co mat tai ay cung vi cac quan chc chnh quyen va giao quyen e tien biet c Thanh Cha vao luc qua 6 gi 15 chieu.

Trong li gia t, c Thanh Cha cam n cac gii chc chnh quyen v s tiep on nong nhiet a danh cho ngai. Ngai cung nhan nh rang "S khac tai tai Anh quoc, nhieu cong oan, van hoa, ngon ng va ton giao hop thanh xa hoi Anh hien ai la mot thach o cho chnh phu va nhan dan nhng cung la la mot c hoi ln cho s oi thoai lien van hoa va lien ton giao e cho toan the cong oan c phong phu.

c Thanh Cha ac biet anh gia cao cac cuoc gap g vi N Hoang va cac v lanh ao chnh tr. Ngai hy vong nhng dp nay co the gop phan cung co cac quan he rat tot gia Toa Thanh va Anh quoc, ac biet la s cong tac cho viec phat trien quoc te, cham soc moi sinh t nhien va xay dng mot xa hoi dan s vi y thc oi vi ve cac gia tr chung va mot muc ch chung.

c Thanh Cha ac biet ngo li vi cac tn hu Cong Giao Anh va nhac en cac cuoc gap g vi cac Giam Muc, giao s, tu s va giao dan, cung nh cuoc gap g vi cac giao chc, hoc sinh, va ngi gia, nhat la le phong chan phc cho c Hong Y John Henry Newman. Ngai noi: "Vi gia san phong phu cac tac pham nghien cu va tu c cua c Hong Y, toi chac chan rang c Hong Y van con rat nhieu ieu e day chung ta ve i song va chng ta Kito, gia nhng thach o cua the gii ngay nay, nhng thach o ma c Hong Y a thay trc mot cach rat ro rang".

Ri Anh quoc, sau gan 3 gi bay, may bay ch c Thanh Cha va oan tuy tung cung vi 70 ky gia a ve en phi trng Ciampino cua Roma luc gan 10 gi ri toi ngay 19 thang 9 nam 2010. ai dien chnh phu Italia, ong Gianni Letta, Th trng tai Phu thu tng a co mat e on c Thanh Cha va lien o ngai dung xe i ve Castel Gandolfo ch cach o 9 cay so.

Vai phan ng

Cuoc vieng tham cua c Thanh Cha c cac gii chao mng nh mot thanh cong ln, trai ngc vi nhng li tien bao trc o cua nhieu bao ch.

Thc vay, cac phng tien truyen thong Anh quoc a ac biet theo doi va tng thuat ve cac hoat ong cua c Thanh Cha trong cuoc vieng tham. Nhieu bao ch nh ngha c Thanh Cha la v "Giao Hoang cua dan chung" va v "Giao Hoang cua van ban".

Buoi canh thc tai Hyde Park la mot chien thang truyen thong ln. a co 100,000 hien dien tai cong vien va 200,000 tiep on c Thanh Cha doc cac lo trnh di chuyen. Cac bai giang va dien van cua c Thanh Cha a c nhieu c quan truyen thong ang nguyen van hay lay lai nhieu oan rat dai. Cac bai tng thuat eu a ra nhieu ghi nhan nh: nao la mot "giao Hoang khoe manh", "san sang va hau nh hoang s", "hay t nhat la ngac nhien" v s tiep on nong hau cua tn hu; nao la "mot long ao hanh ch that cua nhng ngi tham d"; roi ngi ta cam nhan c "mot y thc gia nh va cong oan rat manh me"; "mot hanh ong ton th Thanh The co kha nang la mot bien co truyen hnh ngoan muc nhng khong lam mat i ban chat cua no"; "cha tng thay nh vay bao gim ke ca trong cac buoi trnh dien cua ban nhac Beatles, trong cac lan Fidel Castro oc dien van hay trong dp Kim Khanh cua N Hoang; hay "ay la lan au tien chnh quyen Anh cho phep c hanh mot le nghi ton giao trong cong vien nay".

 

G. Tran c Anh OP va Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page