Cong cuoc tai rao giang

Tin Mng cho Au Chau

 

Cong cuoc tai rao giang Tin Mng cho Au Chau.

Roma [Catholic on line 20/9/2010] - Knh tha quy v, cac ban than men. Toi Chua Nht 19 thang 9 nam 2010, c thanh cha Benedicto XVI a t gia Anh quoc e tr ve Roma. Cac am ong, s iep cua c thanh cha, noi khao khat chan ly cua con ngi... o la nhng yeu to a lam cho chuyen vieng tham Anh quoc t ngay 16 en 19 thang 9 nam 2010 cua c thanh cha tr thanh mot bien co lch s ang ghi nh.

Tuy nhien, mac du c thanh cha a ri Anh quoc e tr ve Roma, s menh c ngai vach ra trong chuyen vieng tham ch mi bat au. o la s menh tai rao giang Tin Mng cho Anh quoc va ngang qua nc nay cho toan the luc a Au Chau.

Co le ieu ang ghi nhan nht trong chuyen vieng tham la phan ng cua bao ch tai Anh. Ch trc o vai thang, bao ch nc nay tien oan rang c thanh cha se b "bat gi" khi va at chan en Anh. Neu khong th ngai cung se c "dan chao" bi nhng am ong phan no phan oi chuyen vieng tham. Ma mai thay, mac du cung co ngi phan oi, nhng con so nay tng oi khong nhieu. Nhng con so ang chu y hn trong chuyen vieng tham chnh la nhng am ong khong lo tap trung trong bat c cuoc gap g nao vi c thanh cha.

Phan ng cua bao ch ve hien tng nay a c phan anh qua nhan nh cua phong vien David Wiley cua ai BBC nh sau: "ieu a anh ong cac quan sat vien ve cac chuyen tong du chnh la s kien khap ni dan chung a ap tra lai mot cach t phat trc s khiem ton to tng va kha nang cua c giao hoang, ngay ca khi e cap en nhng van e than hoc nghiem chnh, khi truyen at nhng khai niem luan ly bang ngon ng bnh d. M au bai giang trong thanh le ton phong Chan phc cho c hong y John Henry Newman, c giao hoang a cat len mot cung giong vang len gia am ong. Nh thu tng Anh, ong David Cameron a ghi nhan trong bai dien van t gia, v Giao hoang 83 tuoi nay a khien cho toan the at nc phai "ngoi xuong va suy ngh".

Tuy nhien, c thanh cha khong ch keu goi nc Anh "ngoi xuong va suy ngh". Ngai con mi goi nc nay hay quy goi xuong va cau nguyen. Khau hieu "Trai tim noi vi trai tim" ma c hong y Newman a chon khi c nang len bac Hong y a c chon lam chu e cua chuyen vieng tham cua c thanh cha. Ngi ke v thanh Phero a tai rao giang Tin Mng cho Anh quoc bang cach chinh phuc trai tim cua moi ngi khi mang en s iep giai phong cua Chua Giesu Kito.

Ngai a keu goi nhan dan Anh hay suy ngh ve lch s Kito cua ho, hay tr ve coi re cua ho va hay quy goi xuong. Ngai cong bo rang ch co Thien Chua, ang a c mac khai tron ven trong Chua Giesu Kito, mi co the thoa man noi khao khat trong tam hon moi ngi. Ngai rao giang rang Chua Giesu Kito ang tiep tuc s menh cu roi cua Ngai xuyen qua Giao hoi la Than The cua Ngai.

Chuyen vieng tham muc vu cua c thanh cha thiet yeu la mot chuyen i truyen giao. Trong chuyen i truyen giao nay, khong thoa hiep nhng cung chang huenh hoang, c thanh cha cong bo rang Tin Mng vien man ch co the tm thay trong s thong hiep tron ven vi Giao hoi Cong giao ma thoi. Ngai khang nh rang con ng duy nht e phuc hoi nen van minh tay phng chnh la phuc hoi linh hon Kito cua no. Ngai keu goi oan chien cua Chua Kito hay trng thanh trong c tin va Ngai mi goi Giao hoi i vao mot thi ai truyen giao mi.

c thanh cha van biet rang s menh truyen giao mi nay luon gap chong oi. Ngai cung biet rang s menh ay oi hoi nhieu hy sinh va nhng nhan c anh hung. Ngo li vi am ong tren 80 ngan ngi tap trung tai cong vien Hyde Park e tham d buoi canh thc cau nguyen trc ngay ton phong Chan phc cho c hong y Newman, c thanh cha keu goi hay nh lai gng cua cac t ao Kito b hanh quyet tai Tyburn v trung thanh vi c tin Cong giao. Tyburn la bieu tng cua mot cuoc bach hai khung khiep do nhng ke thu nghch Giao hoi c Nha Nc au a thc hien. Tai ay, ngi Cong giao a b tra tan va x t v c tin Kito do cac tong o truyen lai. Trong thi ky en toi ay, la linh muc Cong giao hay ngay ca co lien he vi cac linh muc Cong giao cung b xem la "phan quoc". a co 105 ngi chu t ao v trung thanh vi Chua Giesu va Than The Ngai la Giao hoi Cong giao. Ho a khong thoa hiep.

S iep cua c thanh cha that ro rang: chung ta khong the thoa hiep khi ng trc s thong tr oc tai cua chu ngha duy tng oi ngay nay.

Ngai nhac lai vi ngi Cong giao Anh: "Nh anh ch em biet, mot Hoi ong Toa thanh va mi c thanh lap cho cong cuoc tai rao giang Tin Mng cho cac nc a tng co truyen thong Kito lau i. Toi khuyen khch anh ch em hay theo s hng dan cua Hoi ong nay e thc thi s menh trc mat. Hn na, nhieu phong trao Giao hoi mi co mot ac sung rieng cho viec rao giang Tin mng va toi biet rang anh ch em se tiep tuc khai thac nhng cach the xng hp va hu hieu e thc thi s menh cua Giao hoi"

Trang mang Catholic on line a ap dung cau noi thi danh cua Cesar cho c thanh cha: ngai a en, a thay, a chinh phuc tam hon con ngi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page