Hoi thao Lien Au - Trung Quoc

ve van e di dan

 

Hoi thao Lien Au - Trung Quoc ve van e di dan.

Freising, c [Ucanews 17/9/2010] - Mot v Giam muc c keu goi nhan manh en hoc thuyet xa hoi cua Giao hoi trong cac chung vien.

Trong bai thuyet trnh au tien tai cuoc Hoi Thao Lien Au - Trung Quoc do Giao hoi Cong giao to chc tai Freising, c, t ngay 16 en 19 thang 9 nam 2010, c cha Reinhard Marx, Tong giam muc Munich noi rang s kien Giao huan xa hoi cua Giao hoi khong c quan tam ay u trong cac chung vien khong phai la ieu duy nht xay ra tai A Chau, bi v cac chung vien cho rang ay khong phai la mon hoc chnh can thiet e tr thanh linh muc. Tuy nhien, theo c tong giam muc Munich, ngi Cong giao se khong co i song c tin sau xa neu khong quan tam en cac van e xa hoi. Ngai noi rang can phai en nha th nhng ong thi cung can phai nhn thay ngi ngheo.

c biet cuoc hoi thao Lien Au - Trung quoc lan th 8 nay xoay quanh chu e "ngi Trung quoc tai Au Chau - cac trao lu va vien tng Cong giao".

Phat bieu trong cuoc hoi thao, giao s Gregor Brenton, thuoc hoc vien Nghien Cu Trung quoc tai ai hoc Malaya noi rang cac luat le nghiem nhat cua cac chnh phu Tay Phng ve van e di dan a khien cho ngi Trung Quoc cung nh cac di dan t nhng nc khac tm en nhng to chc buon ngi vi hy vong tm c mot tng lai ti sang hn.

Giao s Brenton noi vi hang thong tan Ucanews rang theo c tnh, moi nam co en 100 ngan ngi Trung Quoc c a lau vao Hoa ky.

Theo giao s nay, te nan buon ngi a gay ra khon kho cho khong biet bao nhieu ngi di dan, nhng dan chung van tm en cac to chc buon ngi bi v chnh phu cac nc giau ang siet chat cac chnh sach di dan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page