Mot chuyen vieng tham

thanh cong ve mat thieng lieng

 

Mot chuyen vieng tham "thanh cong ve mat thieng lieng".

Birmingham [AFP 19/9/2010] - Toa thanh noi rang chuyen vieng tham Anh quoc t ngay 16 en 19 thang 9 nam 2010 cua c thanh cha Benedicto XVI la "mot thanh cong ve mat thieng lieng".

Cha Federico Lombardi, phat ngon vien cua Toa thanh, nhan manh rang c thanh cha "hai long" v s iep cua ngai a c lang nghe.

Trong mot cuoc hop bao, khi lng nh ve chuyen vieng tham, cha Lombardi khang nh rang nhn chung, ay la mot thanh cong ve mat thieng lieng.

Linh muc phat ngon vien cua Toa thanh tuyen bo: "c thanh cha khong hai long v co nhng am ong ln, ma v dan chung a quan tam en nhng g ngai a noi". Theo cha Lombardi, a co hang tram ngan ngi lang nghe s iep cua c thanh cha.

Rieng ve phng dien ai ket, phat ngon vien Toa thanh cung noi rang chuyen vieng tham rat tch cc. Ngai nhan manh en viec c thanh cha a c on tiep nong nhiet khi ngai oc dien van tai Westminster trc cac gii chc chnh tr va xa hoi dan s hom th Sau 17 thang 9 nam 2010.

c thanh cha a t gia Anh Quoc toi Chua nht 19 thang 9 nam 2010 sau mot nghi thc t biet ngan trc s hien dien cua thu tng Anh, ong David Cameron.

Phi c a c thanh cha ve Roma a cat canh tai phi trng Birmingham, thanh pho ln th hai cua Anh Quoc. Tai ay, trong buoi sang Chua nht 19 thang 9 nam 2010, c thanh cha a chu s thanh le ton phong Chan phc cho c co Hong y John Henry Newman.

Trong bai dien van chao t biet c thanh cha, thu tng Anh nhan manh rang c thanh cha "a ngo li vi 6 trieu ngi Cong giao", nhng "ca mot x s vi 60 trieu cong dan a lang nghe ngai". Thu tng Anh noi: "ay la bon ngay cam ong khong the ta c oi vi x s chung toi".

Ong Cameron cung noi rang mac du niem tin ton giao la "mot trong nhng nen tang" cua Anh quoc, dan chung van khong buoc phai ong y vi ton giao ve moi s.

Trong bai dien van t gia tai phi trng, c thanh cha noi rang ngai a gap g vi ai dien cua nhieu cong ong, van hoa, ngon ng va ton giao lam nen xa hoi Anh. Ngai a co the thao luan vi n hoang Elizabeth II va chnh phu cung nh cac nha lanh ao van hoa Anh ve mot so van e c Anh quoc va Toa thanh cung quan tam.

Ngai noi rang nhng cuoc gap g o can phai cung co cac moi quan he gia Anh quoc va Toa thanh, nht la trong cong cuoc phat trien the gii, bao ve moi sinh va xay dng mot xa hoi dan s biet y thc ve nhng gia tr va muc ch chung.

ay co le la van e ma c thanh cha cung a nhac ti trong cuoc gap g vi cac c giam muc Anh Quoc trc khi len ng tr ve Roma chieu Chua nht 19 thang 9 nam 2010. Ngai noi vi cac c giam muc Anh rang trong 4 ngay vieng tham, ngai a chng kien nhieu dau hieu cho thay noi khao khat thieng lieng cua dan chung. Do o, ngai keu goi cac v chu chan hay giup e xoa du noi khao khat nay.

Ngai thuc giuc cac c giam muc Scotland, Anh va x Wales hay mang lai cho dan chung cua an thieng lieng that s ch khong phai nhng giai ap de dai hay m dan ve nhng cau hoi va nghi ng cua dan chung.

Trong cuoc gap g vi cac c giam muc Anh tai Hoc Vien Oscott, Birmingham, c thanh cha noi rang khi rao giang Nc Chua, cac c giam muc phai trnh bay tron ven s iep mang lai s song cua Tin Mng, ngha la cung phai noi en nhng yeu to von at lai van e ve nen van hoa ang thang the hien nay.

La v Giao hoang au tien vieng tham Toa tong giam muc Anh Giao Canterbury, ong thi cung la v Giao hoang au tien en cau nguyen trong tu vien Westminster cua Anh giao, c thanh cha mi goi cac c giam muc Cong giao Anh cung hay quang ai on tiep nhng ngi Anh giao nao muon tr ve hiep thong tron ven vi Giao hoi Cong giao.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page