Tng thuat

chuyen vieng tham muc vu Anh quoc

cua c Thanh Cha

trong ngay th Bay 18-9-2010

 

Tng thuat chuyen vieng tham muc vu Anh quoc cua c Thanh Cha trong ngay th Bay 18-9-2010.

Luan on (Vat. 18/09/2010) - Trong ngay th Bay 18 thang 9 nam 2010 c Thanh Cha Bien c 16 a co hai sinh hoat chnh: ban sang ngai chu s thanh le cho tn hu trong nha th chnh toa Westminster va ban chieu c Thanh Cha chu s buoi canh thc vi cac tn hu tai Hyde Park, la cong vien ln, ep va noi tieng nhat trong thu o Luan on.


c Thanh Cha c hanh buoi cau nguyen tai Cong Vien Hyde Part London.


Nhng trc khi i vao cac hoat ong cua c Thanh Cha tai Luan on trong ngay 18 thang 9 nam 2010, chung ta cung nhn lai bien co noi bat cua ngai chieu th Sau 17 thang 9 nam 2010.

Hnh anh hung hon nhat trong cac sinh hoat cua c Thanh Cha chieu ngay 17 thang 9 nam 2010 co le la canh tng c Thanh Cha va c Tong Giam Muc Rowan Williams, Giao chu Lien hiep Anh giao, cung qu trc mo cua Thanh Edward II, V Hien Tu trong an vien Westminster. Thanh nhan la vua nc Anh hoi the ky 11, trc khi cac tn hu Kito tai nc nay chia cach nhau.

Nha th thanh Phero cua an vien Westminster c xay hoi the ky th VIII dang knh thanh Phero Tong o. Nam 950 c Cha Dunstan, Giam Muc Luan on, bien no tr thanh an vien Bien c. Nha th dai 156 met, rong 34 met va cao 34 met, gian gia xay theo kieu go tch. T nam 1066 nha th nay a la ni dien ra le nghi ang quang cua cac vua Anh quoc, va cung la ni chon cat cac vua. Nh s tr giup cua vua Edgan va nhat la thanh vng Edward II, an vien c ni rong. Ben trong nha th co cac nha nguyen vi mo cua khoang 100 nhan vat quan trong, da so la cac vua Anh quoc.

Trc o, c Thanh Cha va c Tong Giam Muc a hoi kien rieng vi nhau trong 30 phut ve cac tn hu Kito tai Thanh a vi Thng Hoi ong Giam Muc sap ti ve Trung ong, ve nhng vung ln ang b xung ot trong o Cong Giao va Anh giao co gang cong tac vi nhau: chang han tai Sudan, hang giao pham Anh giao va Cong giao co the lam viec chung, lam chng ta va cung co hoa bnh... Sau cuoc hoi kien, co mot tuyen ngon chung c cong bo trong o c Thanh Cha va c Tong Giam Muc Anh giao nhan manh s can thiet phai cong bo S iep Tin Mng cu o cua Chua Giesu Kito mot cach co ly luan va co sc thuyet phuc trong boi canh nhng bien chuyen sau rong ve van hoa va xa hoi ngay nay, cung nh qua chng ta cuoc song thanh thien va minh bach.

Trong tuyen ngon, hai v cung ong y can phai cai tien cac quan he ai ket va tiep tuc oi thoai ve than hoc, ng trc nhng thach o mi ang c e ra cho s hiep nhat trong va ngoai cong oan Kito.

Tiep o, c Thanh Cha va c Giao Chu Anh giao a tham d Kinh Chieu ai ket tai an vien Westminster, trc s tham d cua ong ao cac Giam Muc Cong Giao, Anh giao, chc sac cua nhieu Giao Hoi Kito khac nh Tin Lanh Methodist va Trng Lao va cac tn hu.

c Tong Giam Muc Williams a chao on c Thanh Cha Bien c XVI nh v Giao Hoang au tien vieng tham an vien Westminster, nguyen la mot cong oan cua cac an s dong Bien c cho en nam 1540, khi Vua Henry VIII ly khai vi Toa Thanh va giai tan an vien nay.

Len tieng tai buoi cau nguyen, c Thanh Cha noi: "Trong mot xa hoi ngay cang to ra dng dng hoac thu nghch oi vi s iep Kito giao, cac tin hu Kito phai hoc cach thc cung nhau dien ta nhng ly do tai sao mnh tin va tai sao niem tin ni Chua Kito lam cho mnh tran ay hy vong". Tuy nhien, c Thanh Cha noi them rang c muon trnh bay mot chng ta hiep nhat khong the co ngha la cac tn hu Kito phai i theo nhng con ng tat. Ngai nhan manh rang "Long trung thanh vi Li Chua... oi chung ta phai co mot thai o vang phuc dan a chung ta en cho hieu y Chua mot cach sau xa hn, mot s vang phuc c giai thoat khoi moi thai o xu thi ve tr thc hoac de dang chieu theo tinh than thi ai".

Bien co sau cung cua ngay th Sau, 17 thang 9 nam 2010, la ba an toi lam viec gia phai oan Toa Thanh do c Hong Y Quoc Vu Khanh hng dan va phai oan chnh phu Anh do ngoai trng William Hague hng dan.

Thong cao chung cho biet hai phai oan a thao luan ve mot so lanh vc c hai ben quan tam va chia se nh quyet tam cham dt ngheo oi va cham tien. ng trc Hoi ngh Thng nh sap ti tai New York e kiem iem nhng tien bo trong viec thc thi cac muc tieu a c e ra hoi au Ngan Nam Mi, Phai oan Toa Thanh va Anh quoc co cung xac tn: can phai lam hn na e giai quyet nhng au kho khong can thiet do oi kem, benh tat va mu ch gay ra. S lanh ao vng chai va manh me ve chnh tr, cung nh s ton trong luan ly ao c cua cac cong ong a phng la ieu can thiet trong viec thang tien quyen song, lng thc, sc khoe va s phat trien cho moi ngi.

Chnh phu Anh va Toa Thanh cung xac tn can cap thiet hanh ong e oi pho vi thach o thay oi kh hau, hanh ong moi cap o t chnh quyen cho en ca nhan, e mau le giam bt than kh gay ra hien tng long knh, tien ti mot nen kinh te hoan cau t chat than, tr giup cac nc ngheo va de b thng ton thch ng vi anh hng cua s thay oi kh hau.


c Thanh Cha c hanh thanh le tai Nha Th Chnh Toa Wesminster.


Ngoai ra, hai ben cung trao oi quan iem ve nhieu van e xa hoi va kinh te, nhn nhan vai tro thiet yeu cua tn ngng trong i song ca nhan, va nh la thanh phan cua mot xa hoi vng manh, quang ai va bao dung.

Sau cung, thong cao nhn nhan rang cuoc vieng tham cua c Giao Hoang Bien c XVI la mot c hoi e trao oi sau rong hn quan iem gia Toa Thanh va chnh phu Anh.

Th Bay 18 thang 9 nam 2010 luc 8,15 phut sang c Thanh cha a i xe t Toa S Than Toa Thanh ti toa Tong Giam Muc cach o 12 cay so e hoi kien vi Thu tng, Pho thu tng va lanh tu ang oi lap. Trong khi ch i c Thanh Cha, Thu tng David Cameron, Pho thu tng Nick Clegg va ba Harriet Harman c c Hong Y Murphy O' Connor, nguyen Tong Giam Muc Westminster va c Hong Y Vincent Nichols, ng kim Tong Giam Muc, kiem Chu tch Hoi ong Giam Muc Anh quoc, tiep on trong phong khanh tiet.

Thu tng David Cameron sinh nam 1966 tai Luan on, co v va 4 con. Ong a la b th chnh tr cua Thu tng John Major nam 1991 va co van ac biet cua Bo lao ong. Nam 2000 ong la dan bieu quoc hoi va nam 2005 ong tr thanh lanh tu ang Bao Thu. Ngay 11 thang 5 nam 2010 ong David Cameron tr thanh Thu tng tre tuoi nhat trong lch s cua Anh quoc ke t nam 1812 ti nay.

Pho thu tng Nick Clegg sinh nam 1967. La nha bao, va co van Uy ban au chau ong a la dan bieu ang T do dan chu trong cac nam 1999-2004. Nam 2007 ong tr thanh Tong th ky ang va t thang 5 nam 2010 ong gi chc Pho thu tng trong chnh phu lien hiep. Ong co v va hai con.

Ba Harriet Harman, lanh tu phe oi lap, sinh nam 1950 co chong va 3 con. Ba chuyen tranh au cho cac quyen dan s va la thanh vien phong trao n quyen. T nam 1982 ba la thanh vien hoi ong tnh cua ang Lao ong. Sau khi thu tng Gordon Brown t chc ba tr thanh Tong th ky tam thi cua ang Lao ong va lanh tu khoi oi lap.

Cuoc hoi kien lan lt vi ca ba ngi a dien ra trong phong khach lau 1 cua toa Tong Giam Muc Westminster.

Sau o luc 9 gi 40 c Thanh cha a i sang nha th chnh toa e chu s thanh le cho tn hu.

Sau khi c Giao Hoang Pio IX tai lap hang giao pham tai Anh quoc nam 1850, nam 1884 c Hong Y Henry Edward Manning da mua mieng at hien nay e xay nha th chnh toa, nhng cong viec xay cat a do c Hong Y Herbert Vaughan khi s nam 1895. Ky s John Francis Bentley a vieng tham nha th chnh toa thanh Marco tai Venezia, nha th thanh Vitale Ravenna ben Italia va nha th thanh n Sofia Costantinopoli e ve s o kieu bisantin cho nha th Westminster. Cong cuoc xay cat hoan thanh nam 1903, nhng nha th a ch c khanh thanh nam 1910 sau khi thanh toan het moi n nan. Chang ang Thanh Gia rat ep va noi tieng, do nha ieu khac Eric Gill tac, a c khanh thanh nam 1918. Viec trang hoang ben trong nha th bang cac bc kham a mau va a cam thach quy van cha hoan tat v cac kho khan tai chanh. Bc kham a mau thanh Davt, Bon mang cua vung Galles, se c c Thanh Cha lam phep khanh thanh sau thanh le. Trong chuyen cong du Anh quoc hoi nam 1982 c Gioan Phaolo II cung a chu s thanh le tai ay. Quang trng trc nha th co cho cho 100.000 tn hu, va thng c s dung cho cac bien co ln nh dp hai cot thanh n Terexa Hai ong Giesu thanh du Luan on ngay 12 thang 10 nam ngoai 2009.

Nha th chnh toa dang knh Mau Thanh Chua Giesu Kito co 1,500 cho ngoi. Co may ngan ban tre va tn hu theo doi thanh le qua man truyen hnh ln ben ngoai nha th.

Giang trong thanh le c Thanh Cha nhac ti s kien nha th chnh toa c dang knh Mau Cc Thanh Chua Giesu Kito, la dau ch long thng xot cu chuoc Thien Chua tuon o tren the gii qua cuoc kho nan, cai chet va s song lai cua Chua Giesu Kito. c Thanh Cha cung nhac en cay Thanh Gia ln treo tren gian gia nha th chnh toa dien ta than xac Chua Kito bam dap v au kho, nan nhan vo toi, ang qua cai chet a hoa giai chung ta vi Thien Chua va cho chung ta c chia se chnh cuoc song cua Thien Chua. oi tay giang rong cua Chua Giesu Kito om tron toan the Giao Hoi va dang len Thien Chua Cha hang hang lp lp cac tn hu quy tu quanh ban hien te thanh the va tham d vao cac hoa trai cua hien te thanh the. o la mau nhiem giup chung ta nhan ra s hiep nhat gia hien te cua Chua Kito tren Thanh Gia va hien te Thanh The ma ngai ban cho Giao Hoi nh suoi nguon n thanh cu o, cung nh vi chc linh muc i i, qua o t ben hu Thien Chua Cha tren tri Ngai khong ngng bau c cho chung ta la cac chi the than mnh mau nhiem cua Ngai... Qua s kho au va cai chet va qua viec t hien trong Than Kh vnh cu, Chua Giesu a tr thanh thng te cua chung ta va ang trung gian cua mot giao c mi.

Trung thanh vi lenh truyen cua Chua Kito: "Cac con hay lam viec nay e nh en Thay" (Lc 22, 19), Giao Hoi tai khap moi ni va trong moi thi ai trung thanh c hanh Thanh The cho ti khi Chua tr lai trong vinh quang, vui mng ve s hien dien b tch cua Chua va kn muc ni sc manh cua hien te cu o cac n can thiet cho s cu roi the gii. c Thanh Cha neu bat tam quan trong cua b tch Thanh The nh sau:

Thc tai cua hien te Thanh The a luon luon la trong tam cua c tin Cong Giao; b a ra thao luan hoi the ky XVI, no a c tai khang nh bi Cong ong Chung Trento trong boi canh s cong chnh hoa cua chung ta trong Chua Kito. Tai Anh quoc nay, nh chung ta eu biet, co nhieu ngi a dung cam benh vc Thanh Le, thng la vi gia mac mo, lam nay sinh ra long sung mo b tch Thanh The rat thanh, tng la mot ac thai cua Cong Giao tai vung at nay. Mau nhiem cuoc kho nan cua Chua Kito tiep tuc trong cac chi the cua Than Mnh Mau Nhiem Ngai la Giao Hoi thuoc moi thi ai... Chung ta thay kha canh nay cua mau nhiem mau thanh Chua Kito c dien ta ra trong hnh thc hung hon nhat ni cac v t ao cua moi thi ai. Cac v la nhng ngi a uong chen ma chnh Chua Kito a uong, o mau ra ket hiep vi hien te cua Chua va ban s song mi cho Giao Hoi. No cung phan anh ni cac anh ch em cua chung ta o ay tren the gii ang au kho v b ky th va bach hai v c tin kito. Nhng no cung thng dau an trong cac kho au cua tat ca cac kito hu hang ngay ket hiep cac hy sinh cua ho vi cac hy sinh cua Chua e thanh hoa Giao Hoi va em lai n cu o cho the gii. Toi ngh ti cac anh ch em ga ca, au yeu, tan tat phai kho au tren than xac cung nh trong tinh than.

Tiep tuc bai giang c Thanh Cha cung e cap ti cac vu lam dung tnh duc tre v thanh nien va noi: Toi cung ngh ti noi kho au menh mong do cac vu lam dung tnh duc tre em gay ra, mot cach ac biet do cac tha tac vien cua Giao Hoi gay ra. Toi xin bay to noi kho au sau xa cua toi oi vi cac nan nhan vo toi cua cac toi pham khong the nh tnh c nay, vi niem hy vong quyen nang n thanh cua Chua Kito va hien te hoa giai cua Ngai se em lai s cha lanh sau xa va niem an bnh cho cuoc song cua ho. Cung vi anh ch em toi cung tha nhan s xau ho va nhuc nha, ma chung ta tat ca a phai au kho v cac toi pham nay. Toi mi goi anh ch em dang len Thien Chua s xau ho va nhuc nha o, vi niem tin tng rang hnh phat nay se gop phan cha lanh cac nan nhan, thanh tay Giao Hoi va canh tan nhiem vu ngan i cua Giao Hoi trong viec giao duc va lo lang cho ngi tre. Toi cung bay to long biet n cua toi oi vi cac co gang ng au vi van e nay vi tinh than trach nhiem, va toi xin tat ca anh ch em lo lang cho cac nan nhan va lien i vi cac linh muc cua anh ch em.


Th Bay 18 thang 9 nam 2010 luc 8,15 phut sang c Thanh cha a i xe t Toa S Than Toa Thanh ti toa Tong Giam Muc cach o 12 cay so e hoi kien vi Thu tng, Pho thu tng va lanh tu ang oi lap.


e cap ti s tham d cua moi tn hu vao chc linh muc cua Chua Giesu, c Thanh Cha a nhan manh vai tro cua anh ch em giao dan trong s menh la muoi men tin mng trong xa hoi. Ngai cau mong cac t tng va giao huan cua c Hong Y Newman tiep tuc linh hng cho moi mon e Chua Kito e moi t tng li noi va hanh ong cua ho phu hp vi Chua, va e ho hoat ong khong met moi hau bao ve cac s that luan ly bat bien, c lay lai, soi sang va tai xac nhan, v chung la nen tang cua mot xa hoi that s nhan ban, cong bang va t do. Roi c Thanh Cha mi goi moi ngi nh sau:

Chung ta hay cau nguyen e cho cac tn hu cong giao cua vung at nay luon ngay cang y thc hn ve pham gia la dan t te, c mi goi thanh hien the gii cho Thien Chua qua cuoc song c tin va s thanh thien. c g long hang say tong o co the ln manh va c ong hanh bi viec gia tang li cau nguyen cho n goi tha tac linh muc. Viec tong o cua giao dan cang phat trien bao nhieu, th lai cang cap thiet can cac linh muc bay nhieu; va giao dan cang ao sau y thc n goi ac thu cua ho bao nhieu, th lai cang minh nhien tnh cach ac thu cua linh muc bay nhieu. Sau cung, c Thanh Cha cau mong co nhieu ngi tre ap tra tieng Chua keu mi tr thanh linh muc tan hien cuoc i va tai nang cho Chua e phuc vu Nc Tri.

Sau khi ket thuc Thanh Le, c Thanh Cha a i doc gian gia nha th chnh toa e chao tn hu gia tieng vo tay nong nhiet cua moi ngi. Ngai ra them nha th e chao va ban phep lanh cho hang ngan ban tre tham d thanh le qua man truyen hnh trc nha th. Anh Uche, mot thanh nien goc phi chau, ai ien cho cac ban tre chao mng c Thanh Cha va noi len niem vui va hanh phuc c gap c Thanh Cha va lang nghe ngai. c Thanh Cha noi: Chung ta c sinh ra e tiep nhan tnh yeu va chung ta co tnh yeu. Chung ta phai cam n Chua moi ngay, v tnh yeu nhan lanh o khien cho chung ta la chnh mnh, va ch cho chung ta thay ieu g thc s quan trong trong cuoc song. Chung ta cung c Chua dng nen e trao ban tnh yeu va bien no tr thanh thc tai vng chac nhat cua cuoc song. Tuy nhien, yeu thng la ieu rat kho. Con tim cua chung ta de b chai cng v ch ky, ghen tng va kieu ngao. Toi xin cac ban moi ngay nhn sau vao trong tim mnh e tm ra suoi nguon cua moi tnh yeu thng ch thc. Chua Giesu luon o, ch i chung ta cung Ngai cam tr va lang nghe tieng Ngai. Ca gia nhng ban ron lo lang vat va thng ngay chung ta cung can nhng cho cho thinh lang, e co the tm thay Thien Chua va kham pha ra mnh ch thc la ai.

c Thanh Cha a lam phep mot ngon nen nh dau ch s hien dien hien phu cua ngai gia gii tre thu o Luan on.

Tiep en ngai a tr lai trong nha th e khanh thanh bc kham a mau thanh avt, la mot trong nhieu v thanh ln song vao the ky th VI, bon mang tn hu vung Galles. Cung vi nhieu tha sai rao giang Tin Mng cho cac ao Anh quoc, ngi a la v sang lap nen van hoa kito la can coi cua Au chau tan tien ngay nay. c Thanh Cha cau mong s iep cua thanh Davt tiep tuc vang doi trong vung Galles moi ngay vi tat ca s n s nhng phong phu cua no.

Sau o, ngai sang nha nguyen "c Ba Cay Nen" e knh vieng tng c Me. Tng c Me bong Chua Hai Nhi nay a c tm thay tai Cardigan ben b song Teifi tay cam cay nen sang, va a c tn hu ton knh t nam 1158. Bc tng chnh a b ong Thomas Cromwell, Thu tng cua vua Henry VIII, ra lenh pha huy cung vi moi dung cu ton knh c Me vao nam 1538. Bc tng hien nay c tac lai vao nam 1986 theo mot mau co bang go. Cay nen c Me cam tren tay a c c Gioan Phaolo II lam phep tai Roma. Nam nay cung la ky niem 40 nam thanh hien nha nguyen c Ba Cay Nen. Nhan dp nay c Cha Edwin Regan, Giam Muc giao phan Wrexham a chu s buoi canh thc ngay 15 thang 9 trong nha th chnh toa Clifton, trc khi phai oan tn hu vung Galles ve Luan on tham d thanh le vi c Thanh Cha.

Sau khi t gia moi ngi c Thanh Cha a len xe tr ve Toa S Than de dung ba tra va ngh ngi choc lat. Luc 16 gi 40 c Thanh Cha a ti tham nha dng lao thanh Phero cach o 11 cay so. Nha dng lao do dong cac n tu Tieu Muoi Ngi ngheo ieu khien co 76 cu gia, trong o co 9 linh muc va tu s. Cac n tu Tieu Muoi ngi ngheo a ti Anh quoc lap dong nam 1851. Hien nay dong c tr lc bi "Hiep hoi Jeanne Jugan" la ten cua ang sang lap. Cac n tu cua dong hoat ong tai 32 quoc gia tren the gii. c Thanh Cha a c c Cha Peter Smith, Tong Giam Muc giao phan Southwark, cung nh linh muc tuyen uy va me be tren tiep on. c Thanh Cha a vao vieng Mnh Thanh Chua trong nha nguyen, sau o ngai sang hoi trng cua nha dng lao gap cac cu gia. N tu Marie Claire Be tren va ba Patricia Fasky ai dien cac cu gia, a ngo li chao mng c Thanh Cha va ai dien cac cu tang c Thanh Cha mot bc kham a mau Thanh Phero.

Ngo li vi moi ngi c Thanh Cha tai khang nh tnh yeu thng va long tran trong quy men Giao Hoi danh cho ngi gia ca, benh tat va au yeu. Qua ieu ran th t day thao knh cha me, Thien Chua muon mot s ton trong chnh xac oi vi pham gia, gia tr, sc khoe va hanh phuc cua ngi gia. Qua cac c cau bac ai tai Anh quoc va cac ni khac Giao Hoi tm thc thi gii ran Chua day ton trong s song, ma khong phan biet tuoi tac hay cac ieu kien. V moi ngi trong chung ta eu a c Chua muon, c yeu thng va can thiet... Chnh v the toi en tham anh ch em nh la mot ngi anh em hieu biet niem vui, noi buon va cac thach o cua tuoi gia. Tuoi gia cho phep chung ta quy trong ve ep cua n s song cung nh y thc ve c may ao sau mau nhiem cua Chua Kito ha mnh nhap the e chia se than phan lam ngi cua chung ta. No cung la c may giup chung ta cau nguyen cho nhng ngi chung ta a quen biet yeu thng, va at e moi s trong long ban tay nhan hien cua Thien Chua.

Sau khi ban phep lanh va hoi han uy lao cac cu, c Thanh Cha a i xe en cong vien Hyde e chu s buoi canh thc vi tn hu. Chung toi se tng thuat dien tien bien co nay trong chng trnh phat thanh lan ti.

Mot chuyen ben le chuyen vieng tham cua c Thanh Cha, nhng co le c cac c quan truyen thong chu y nhieu nhat, o la vu canh sat Anh bat gi 6 ngi goc Bac Phi, a so la Algerie, b tnh nghi am mu khung bo am sat c Thanh Cha. 5 ngi b bat tai t gia luc 5 gi ri sang th sau va qua, va ngi th sau b bat vao ban chieu. Ho t 26 en 50 tuoi, nhan vien cua cong ty Veolia gi ve sinh thanh pho va lam viec khu vc Westminster, ni co tru s Quoc Hoi Anh.

Canh sat tiep tuc luc soat cac khu dan c man bac va ong Luan on cung nh hai trung tam thng mai a phng, nhat la khu cha dung cu ve sinh thanh pho, nhng khong tm c vat lieu g nguy hiem.

Cha Lombardi, Giam oc Phong bao ch Toa Thanh cho biet c Thanh Cha van thanh than yen han va chng trnh vieng tham cua ngai khong co g thay oi.

Ngoai ra, theo hang tin Ansa cua Italia, nhieu c quan an ninh Hoa ky cho rang mc o e doa chong c Giao Hoang that la thap. Ho to ra nghi ng ve mc o nghiem trong va kha nang cua nhng ngi b tnh nghi la "am mu am sat c Giao Hoang".

 

Tran c Anh

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page