Cao iem chuyen vieng tham Anh Quoc

cua c Thanh Cha

 

Cao iem chuyen vieng tham Anh Quoc cua c Thanh Cha.

Anh quoc [John McCloskey, National catholic register 14/09/2010] - Knh tha quy v, cac ban than men. Ngay 16 thang 9 nam 2010, c thanh cha Benedicto XVI len ng vieng tham Vng quoc Anh.

ay la chuyen vieng tham chnh thc au tien cua mot v Giao hoang tai Anh Quoc ke t the ky 16, sau khi quoc vng Henry VIII tuyen bo oan tuyet vi Giao hoi Cong giao va thanh lap Anh Giao. Do o, trong chuyen vieng tham, c thanh cha se gap g vi n hoang Elizabeth II tai lau ai Balmoral, Scotland. Ngai cung se oc dien van trc Quoc Hoi Anh Quoc.

Tuy nhien, chuyen vieng tham Anh Quoc cua c thanh cha thiet yeu van co tnh cach muc vu va cao iem cua chuyen vieng tham muc vu nay chnh la thanh le ton phong Chan phc cho c co Hong y John Henry Newman do chnh c thanh cha chu s tai Birmingham, mien trung nc Anh, vao sang Chua nht 19 thang 9 nam 2010.

c co hong y Newman, ma cuoc song trai dai gan suot the ky 19, co le la gng mat ton giao v ai nht trong lch s Anh trong hai tram nam tr lai. T Anh Giao tr lai Cong giao nam 44 tuoi, v Hong y nay a e lai mot dan an sau am trong t tng Kito giao, nht la trong viec benh vc tnh bat kha ngo cua c giao hoang va at lai van e ve viec ton Anh Giao thanh quoc giao tai Anh Quoc.

Chnh v anh gia cao t tng cung nh hoat ong truyen giao cua c hong y Newman ma c Benedicto XVI a pha v mot thong le do chnh ngai at ra la ch than en Anh Quoc e ton phong Chan phc cho v Hong y nay. Theo mot qui nh mi di thi c Benedicto XVI, tat ca cac cuoc ton phong Chan phc eu c c hanh tai cac Giao hoi a phng va c at di s chu toa cua mot v ac s cua c thanh cha. Rieng trong trng hp c hong y Newman, chnh c thanh cha a quyet nh ch than chu toa le nghi ton phong Chan phc.

Trc khi cong bo sac lenh ton phong Chan phc cho c hong y Newman, Toa thanh a tien hanh mot loat thu tuc nh: duyet xet lai cuoc i va cac tac pham cua ngai, cong bo sac lenh nhn nhan nhan c anh hung cua ngai va nhn nhan mot s lanh benh la lung do s bau c cua ngai.

Phep la c nhn nhan e ay manh ho s xin phong Chan phc cho c hong y Newman la s khoi benh la lung cua mot luat s va pho te ten la Jack Sullivan, tai bang Massachusetts, Hoa ky. Phep la a c tng thuat rong rai tren ai truyen hnh EWTN cua Me Angelica.

Mac du v Hong y nay la mot con ngi rat khiem ton, nhng cac tac pham cua ngai a bien ngai thanh mot nhan vat noi tieng. Ngoai cac tac pham than hoc, ngai con viet tieu thuyet ve s hoan cai cung nh sang tac nhieu bai thanh ca hien van con c x dung trong cac nha th Cong giao lan Tin lanh. Ngoai ra, ngai con la mot nha dien gia noi tieng.

Luc con la mot Linh muc Anh giao tre, c hong y a cung vi mot so tn hu Anh giao thc thi thanh lap "Phong trao Oxford", nham co vo viec phuc hoi giao ly truyen thong e oi pho vi trao lu phong khoang cua Anh Giao ng thi.

T au thap nien 30 cua the ky 19 cho en luc tr lai Cong giao nam 1845, c hong y Newman a khong ngng chien au chong lai chu ngha dng dng va chu trng "ao nao cung tot" ang c Anh Giao co vo.

V t tng cua mnh b cac nha lanh ao Anh Giao bac bo va v tin tng rang bao lau con trong Giao hoi Anh Giao, ngai se khong tm c Giao hoi Chan That, cho nen c hong y a xin tr lai Cong giao. Vai nam sau, ngai thu phong linh muc tai Roma. Tr ve Anh, ngai en c ngu tai Birmingham. Tai ay ngai thanh lap Tu vien thanh Philipphe Neri.

Nam 1890, khi ngai qua i, nhieu ngi a ton knh ngai nh mot v thanh. Va mot the ky sau, Giao hoi Cong giao a chnh thc nhn nhan s ngng mo cua ngi Cong giao Anh cung nh tai cac nc Anh thoai oi vi v Hong y nay.

Rieng c thanh cha Benedicto XVI, khi quyet nh ch than chu toa le nghi ton phong Chan phc cho c hong y Newman, cung muon noi len s tran trong va long qu men ac biet oi vi mot nha than hoc ma ngai a hoc hoi t tng khi con ngoi tren ghe ai chung vien. Co le cung chnh t tng cua v Hong y nay a hng dan nha than hoc tre khi tham d vi t cach la co van tai Cong ong Vatican II. Mac du ch gap g c hong y 70 nam sau khi ngai qua i, nhng neu c Benedicto XVI co tr thanh mot nha than hoc co the gia nht trong Giao hoi, th co le cung do anh hng cua ngai.

Tuy nhien, ieu ang chu y nht trong chuyen vieng tham au tien cua c thanh cha tai mot nc co a so theo Anh giao nay, chnh la y ngha ai ket cua chuyen vieng tham. c thanh cha a thiet lap nhng quan he rat than tnh vi cac v Thng phu va Giam muc Chnh thong. ong thi, ngai cung a m rong vong tay e on tiep cac tn hu Anh giao tr ve hiep thong tron ven vi Giao hoi Cong giao ma van muon gi nhng truyen thong Anh giao cua mnh.

Viec ton phong Chan phc cho c hong y Newman do chnh ngai chu toa tai Birmingham vao Chua nht 19 thang 9 nam 2010 chac chan phai c xem la cao iem cua chuyen vieng tham co tnh cach ai ket nay.

Co the, nhng no lc ai ket cua c thanh cha cha at c nhieu ket qua thay c. Nhng nh ky gia John McCloskey cua bao "The national catholic register" nhan nh "co le hang chuc trieu tn hu Tin lanh va ngu tuan "thanh kinh" thanh tn se duyet lai mot cach ky cang hn cai Giao hoi co xa nay khi ky niem 500 nam cuoc Cai Cach Tin Lanh vao nam 2017 ti ay. Tien ti hiep nht la ieu xem ra khong the ao ngc c".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page