Phai oan Toa thanh

thap tung c thanh cha

trong chuyen vieng tham Anh Quoc

 

Phai oan Toa thanh thap tung c thanh cha trong chuyen vieng tham Anh Quoc.

Roma [CNS 10/9/2010] - Knh tha quy v, cac ban than men. Ngay th Nam 16 thang 9 nam 2010, c thanh cha Benedicto XVI se len ng vieng tham vng quoc Anh. Nh thng le, tren chuyen bay cua hang hang khong Alitalia a c thanh cha en Anh Quoc, cung co mot phai oan Toa thanh thap tung ngai.

Ky gia John Thavis, trng phong cua hang thong tan Cong giao Hoa ky CNS tai Roma goi ay la mot "Mini Vatican", ngha la mot Toa thanh thu gon.

Phai oan nay khong qua nhieu en o chiem het cho tren chuyen bay, nhng cung u a dien e ap ng vi moi thach o cua chuyen tong du trong moi lanh vc chien lc nh ngoai giao, phung vu, truyen thong va ngay ca y te.

Nhieu ngi trong phai oan a tng co kinh nghiem thap tung c giao hoang trong nhieu chuyen tong du. Nhng trong chuyen vieng tham Anh quoc sap ti, ngi ta cung thay co mot so gng mat mi.

D nhien, nhan vat noi bat nht trong phai oan thap tung c thanh cha tren chuyen bay van la linh muc Federico Lombardi, giam oc phong bao ch va phat ngon vien cua Toa thanh. Luc nao v linh muc nay cung sat canh ben canh c thanh cha moi khi ngai tra li cac ky gia.

V linh muc Dong Ten 68 tuoi nay a tng hng chu nhng "bat trac" xay ra trong cac chuyen vieng tham cua c thanh cha, ke t bai dien van oc tai ai hoc Regensburg, c, hoi nam 2006,khien cho the gii Hoi giao phan no.

Cac cau tra li phong van cua c thanh cha tren cac chuyen bay lien quan en nhieu van e t viec c Me hien ra cho en viec x dung bao cao su trong viec phong nga dch benh Sida, cung a tao ra nhieu phan ng soi noi tren khap the gii.

Mac du cac ky gia phai nop cac cau hoi e c kiem duyet trc, cha Lombardi thng khong loai bo bat c cau hoi nao.

Mot nhan vat khac luc nao cung luon co mat ben canh c thanh cha d nhien khong ai khac hn la c hong y Tarcisio Bertone, Quoc vu khanh Toa thanh, ngi c xem nh nhan vat quan trong nht trong Toa thanh sau c thanh cha. Luon thap tung c thanh cha trong cac chuyen tong du, v Hong y ngi Y nay tham gia vao nhieu cuoc hoi kien rieng vi cac v nguyen thu quoc gia va cac nhan vat chnh tr khac. c hong y Bertone khong thong thao Anh ng. Do o, trong chuyen vieng tham Anh Quoc cua c thanh cha, c hong y Bertone mang theo mot v phu ta ngi Scotland la c ong Leo Cushley, 49 tuoi, ng au phan bo Anh thoai cua phu Quoc vu khanh Toa thanh.

V chuyen vieng tham Anh quoc lan nay la mot chuyen vieng tham chnh thc cua c thanh cha vi t cach la nguyen thu quoc gia Vatican, cho nen khong the thieu vang mot nhan vat quan trong khac la c cha Dominique Mamberti, ngi Phap, bo trng ngoai giao cua Toa thanh. Theo thong le, c cha Mamberti la ngi ng ra thng lng ve cac chi tiet ve quan he ngoai giao vi cac quoc gia.

Ngoai ba nhan vat chu chot tren ay, ben canh c thanh cha con co v th ky rieng cua ngai la c ong Georg Ganswein, ngi c. Khan gia Truyen Hnh luon thay v linh muc nay keo ghe cho c thanh cha ngoi, mang en cho ngai cac bai dien van e oc va luon a mat theo doi moi khi c thanh cha xuat hien tren dien an.

o la chuyen ben ngoai nha th hay ben ngoai cac c hanh phung vu. Tren ban th, moi khi c thanh cha c hanh phung vu, luc nao ngi ta cung thay ben canh ngai mot v linh muc ngi Y la c ong Guido Marini, ngi chuyen trach cac buoi c hanh phung vu cua c thanh cha. V linh muc nay a bo ra nhieu thang e chuan b cac buoi c hanh phung vu cua c thanh cha bang cach ch than en Scotland va Anh Quoc e duyet xet cac ni c hanh thanh le.

Mot khuon mat quen thuoc khac trong cac chuyen tong du cua c thanh cha la ong Alberto Gasbarri, ngi chuyen ng ra to chc cac chuyen vieng tham cua c thanh cha. Ngi giao dan Y nay rat quen thuoc vi cong viec, v a tng tham gia vao viec to chc cac chuyen tong du di thi c Gioan Phaolo II. Luon ng cach c thanh cha 10 thc moi lan ngai xuat hien trc cong chung, ong Gasbarri luon trong t the e oi pho vi bat c bat trac nao co the xay ra trong chuyen vieng tham.

Mot ngi giao dan khac cung luon co mat trong cac chuyen tong du la ong Domenico Giani, giam oc an ninh cua Toa thanh. Ong Giani chac chan la ngi phai b nhieu "sc ep" nht trong cac chuyen vieng tham. Chnh phu Anh Quoc phai bao am an ninh cho c thanh cha. Tuy nhien, vai tro cua ong Giani chnh la phoi hp cong tac an ninh cua nc chu nha vi toan can ve cua Toa thanh thap tung c thanh cha. Nhom can ve nay luon sat canh ben canh c thanh cha moi khi ngai di chuyen, nhng lien sau o lui vao gia am ong.

Mot thanh vien cua phai oan Toa thanh thap tung c thanh cha cung co mot vai tro quan trong trong suot chuyen vieng tham la ong Patrizio Polisca, bac s rieng cua c thanh cha. Ong luon tuc trc e c goi en bat c luc nao trong chuyen vieng tham. Ngoai viec cham soc sc khoe cho c thanh cha, ong Polisca con co mot cho ng quan trong trong chuyen tong du lan nay, bi v ong la chu tch cua nhom bac s chuyen co van cho Bo Truyen Giao trong viec duyet xet cac phep la. Chnh ong la ngi a gop phan thong qua viec nhn nhan mot phep la c gan cho c co Hong y John Henry Newman, ngi se c c thanh cha ton phong Chan phc tai Birmingham, mien trung nc Anh, vao ngay Chua nht 19 thang 9 nam 2010.

Cuoi cung, mot nhan vat co mat trong phai oan thap tung c thanh cha khong the khong nhac ti la c cha Kurt Koch, ngi Thuy S, va c bo nhiem lam chu tch Hoi ong Toa thanh ve hiep nht Kito giao, thay the c hong y Walter Kasper. Mac du chuyen vieng tham Anh quoc cua c thanh cha cung co tnh cach ai ket, nhng Toa thanh noi rang ay la dp e nhan manh en chng ta chung cua Anh Giao va Cong Giao hn la e thao luan ve nhng van e ai ket.

Ngoai cac "yeu nhan" tren ay, phai oan Toa thanh con co 20 nhan vien khac. Tat ca cac v phu ta cua c thanh cha ngoi cac hang ghe trc tren may bay. 70 ky gia hay nhieu hn chiem cac hang ghe sau. ay la mot trat t khong bao gi thay oi ke t 40 nam qua.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page