c thanh cha va

cac c giam muc bang Kentucky, Hoa ky

keu goi nh hoan

viec x t mot pham nhan

 

c thanh cha va cac c giam muc bang Kentucky, Hoa ky, keu goi nh hoan viec x t mot pham nhan.

Frankfort, Hoa ky [CNS 10/9/2010] - c thanh cha Benedicto XVI va cac c giam muc bang Kentucky, Hoa ky, keu goi nh hoan viec x t mot t toi.

Theo chng trnh, t toi Gregory Wilson se b x t vao ngay 16 thang 9 nam 2010.

c thanh cha va cac c giam muc bang Kentucky a xin thong oc bang, ong Steve Beshear, nh hoan viec x t.

Hom 9 thang 9 nam 2010, c cha Joseph Kurtz, Tong giam muc Louiville va muc s Marian McClure Taylor, giam oc ieu hanh cua Hoi ong cac Giao hoi bang Kentucky a gap g vi thong oc Beshear e a ra mot so van nan ve phap ly va luan ly lien quan en viec x t ong Wilson.

Cac luat s cua ong Wilson cho biet ong la ngi co tam ly bat thng. Ong cung a yeu cau c xet nghiem DNA, v ong noi rang ong hoan toan vo toi.

Trong cuoc gap g vi thong oc bang Kentucky, c cha Kurtz cung trao cho ong mot ly th cua c cha Pietro Sambi, S than Toa thanh tai Hoa ky. Trong la th, c S than Toa thanh a nhan danh c thanh cha e xin chuyen ban an t hnh thanh chung than.

Trong la th, c cha Sambi nhac lai viec c thanh cha keu goi bai bo an t hnh nhan chuyen vieng tham Hoa ky hoi nam 2008.

Ngoai ra, 4 v Giam muc khac trong bang Kentucky cung a viet th cho thong oc bang e keu goi ong hay to long thng xot vi ong Wilson.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page