c Thanh Cha mi goi

cac Giam Muc phuc vu nh Chua Kito

 

c Thanh Cha mi goi cac Giam Muc phuc vu nh Chua Kito.

Castel Gandolfo (SD 11-9-2010) - Sang 11 thang 9 nam 2010, c Thanh Cha Bien c 16 a tiep kien 110 Giam Muc ang tham d khoa boi dng dai 12 ngay do Bo truyen giao to chc tai Roma. Ngai nhan nhu cac v noi gng Chua Kito trong viec phuc vu, ong thi tang cng i song cau nguyen, va nuoi dng mnh bang Li Chua.

Trong so cac Giam Muc tham d khoa hop, co 9 Giam Muc Viet Nam: Giuse ang c Ngan, Cosma Hoang Van at SJ, Giuse Nguyen Nang, Lorenso Chu Van Minh, Gioan Vu Tat, Vinh Sn Nguyen Van Ban, Matheu Nguyen Van Khoi, Phero Nguyen Van Kham va Toma Vu nh Hieu.

Len tieng trong dp nay, c Thanh Cha noi: "Toi biet ro nhng thach o ma anh em ang phai ng au, ac biet trong nhng cong oan Kito song c tin trong nhng hoan canh khong de dang, trong o, ngoai nhng hnh thc ngheo oi khac nhau, oi khi con co nhng hnh thc bach hai v c tin. Anh em co ngha vu nuoi dng hy vong cua ho, chia se nhng kho khan cua ho, lay hng t long bac ai cua Chua Kito qua s quan tam, du dang, t bi on tiep, san sang va chu y en nhng van e cua dan chung, va san sang hy vong mang song v dan" (c Thanh Cha Bien c 16, S iep Ngay The Gii truyen giao 2008,n.2).

c Thanh Cha noi them rang: "Chung ta ch co the hieu s vu Giam Muc t Chua Kito la nguon mach cua chc t te duy nhat va toi cao ma Giam Muc c tham phan. V the "Giam Muc phai quyet tam chap nhan loi song noi gng ha co (kenosis) cua Chua Kito toi t, thanh ban va khiem ha, lam sao e viec thi hanh s vu muc t cua Giam Muc phan anh trung thc Chua Giesu, Ngi Toi T Thien Chua, va lam cho Giam Muc, giong nh Chua, tr nen gan gui tat ca moi ngi, t ngi ln nhat en ngi nho nhat" (GP2, Tong Huan Pastores gregis 11)."

c Thanh Cha nhan xet rang "e noi gng Chua Kito, Giam Muc can phai danh thi gi thch hp e " vi Chua", chiem ngng Chua trong kinh nguyen than mat, tam tnh vi Chua, thng xuyen trc mat Chua, tr thanh ngi cau nguyen va th lay Chua: o la ieu trc tien ma V Muc T c keu goi thc hanh".

c Thanh Cha cung nhan manh ac tnh hy sinh, dang hien la pham gia ch thc cua Giam Muc: pham gia ay xuat phat t s kien GM tr nen ngi phuc vu moi ngi, en o hien ca mang song. Thc vay, chc Giam Muc, cung nh Linh Muc, khong bao gi c hieu theo tieu chuan tran the. Chc ay la mot s phuc vu trong tnh thng. Giam Muc c keu goi phuc vu Giao Hoi theo the thc Thien Chua lam ngi, ngay cang tr thanh ngi phuc vu Chua va nhan loai mot cach tron ven hn".

Sau cung, c Thanh Cha nhan nh cac Giam Muc mi hay nuoi dng mnh mot cach doi dao bang Li cu o, luon trong t the lang nghe Li Chua (SD 11-9-2010).

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page