c thanh cha gi s iep

cho ai hoi ai ket quoc te tai Bose

 

c thanh cha gi s iep cho ai hoi ai ket quoc te tai Bose.

Vatican [Zenit 9/9/2010] - c thanh cha Benedicto XVI gi s iep cho ai Hoi ai ket quoc te tai tu vien Bose, Bac Y.

Trong mot s iep mang ch ky cua c hong y Tarcisio Bertone, Quoc vu khanh Toa thanh, c thanh cha chuc mng ai hoi ai ket quoc te lan th 18 ve nen tu c Chnh thong giao xoay quanh chu e "Hiep thong va co tch".

c biet ai hoi dien ta tai tu vien Bose. Bac Y t ngay th T 8 thang 9 nam 2010 en th bay 11 thang 9 nam 2010. ay la mot tu vien ai ket do mot ngi giao dan Y, ong Enzo Bianchi thanh lap nam 1965.

c to chc vi s cong tac vi cac Giao hoi Chnh thong t gan 20 nam nay, ai hoi la mot c hoi e oi thoai ve nhng chu e thiet yeu cua i song thieng lieng trong cac truyen thong ong va Tay.

Trong s iep gi ai hoi, c thanh cha nhan manh rang ay la lan au tien co nhieu v Tong giam muc, Giam muc cung nh linh muc, tu s va giao dan tham d ai hoi.

Ve chu e cua ai hoi, c thanh cha ghi nhan rang ay la mot chu e co nhieu yeu to e ao sau va co tnh thi s ve muc vu va van hoa.

c thanh cha mi goi cac tham d vien "hng nhn len c Trinh N Maria va di s hng dan cua Me, chiem ngam ni Chua Giesu Kito mau gng hoan hao ve hai hoa gia s hiep thong va co tch.

Ve phan mnh, trong s iep gi cac an s tu vien Bose, c Bartolomeo I, thng phu ai ket Constantinople, nhan manh en s ong gop vo gia cua cac an s cho the gii ay xao ong ngay nay.

Theo c thng phu, s co tch va thinh lang day chung ta biet i vao tng quan va hiep thong vi ngi khac.

Rieng c Kyrill, Thng phu Chnh thong Mascova va toan nc Nga nhac lai rang "s co tch va xa lanh the gian cung nh ci m e hiep thong vi tha nhan phai luon luon c xem nh nhng thc hanh tu c can thiet tren con ng cu o".

Trong s iep gi ai hoi, c thng phu Kyrill nhan manh rang chnh ang Cu The a lam gng cho chung ta ve s hiep thong va co tch: va rao giang Tin Mng, Ngai cung va cung vi cac mon e rut lui vao mot ni co tch e cau nguyen.

c thng phu Chnh thong Mascova va toan nc Nga cung noi rang cac an vien Nga a luon luon tm kiem s quan bnh gia i song chung va s co tch, v y thc rang s xa lanh khoi nhng quyen ru cua the gian va phuc vu cong oan la hai yeu to quan trong phai luon i oi vi nhau trong i song cua ngi tn hu Kito.

Ket thuc s iep, c thng phu Kyrill khang nh: the gii can phai nhn thay rang n Chua Thanh Than van con doi dao ni nhng ngi thi ai ang co gang song theo Tin Mng cung nh trong qua kh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page