Trong chuyen vieng tham Anh Quoc

c thanh cha se oc

kinh nguyen Thanh The bang tieng Latinh

 

Trong chuyen vieng tham Anh Quoc, c thanh cha se oc kinh nguyen Thanh The bang tieng Latinh.

Vatican [CNS 8/9/2010] - Trong chuyen vieng tham Anh Quoc t ngay 16 en 19 thang 9 nam 2010, c thanh cha Benedicto XVI se oc Kinh nguyen Thanh The bang tieng Latinh.

Cuoi thang 8 nam 2010, cac c giam muc Scotland, Anh va x Wales a phan phoi khoang 1 trieu tap sach nho ve chuyen vieng tham cua c thanh cha. Tap sach nay gom cac bai hat va kinh nguyen se c x dung trong cac thanh le tai Glasgow vao ngay 16 thang 9 nam 2010, tai London ngay 18 thang 9 nam 2010 va tai Birmingham ngay 19 thang 9 nam 2010.

Tap sach cho thay c thanh cha se oc li nguyen Thanh The bang tieng Latinh trong cac thanh le.

c ong Guido Marini, ac trach ve cac nghi le phung vu cua c thanh cha, giai thch rang "c thanh cha muon x dung Tieng Latinh e nhan manh en tnh pho quat cua c tin va s lien tuc cua Giao hoi".

Ve phan mnh, c ong Peter Smith, chng an Tong giao phan Glasgow noi rang "s d c thanh cha se oc kinh nguyen thanh the bang tieng Latinh trong thanh le c hanh tai Glasgow la bi v thanh le nay se c trc tiep truyen hnh va noi mang e mot ty ngi tren the gii co the theo doi". Linh muc nay noi rang ngon ng pho quat cua Giao hoi la tieng Latinh.

Cung lien quan en chuyen vieng tham Anh quoc cua c Thanh Cha. Theo bao "The Guardian" phat hanh tai Anh quoc, c thanh cha se gap g vi mot n muc s Anh giao la ngi luon tranh au cho viec phong chc Giam muc cho phu n.

Theo bao "The Guardian", ay se la lan au tien mot v Giao hoang bat tay vi mot n Muc s.

c biet theo chng trnh, c thanh cha se tham d mot cuoc gap g ai ket vi c tong giam muc Anh giao Canterbury Rowan Williams.

Ngoai ra, theo bao "The Wall Street Journal" xuat ban tai Hoa ky, c thanh cha cung se co cuoc gap g vi khoang 10 nan nhan cua cac cuoc lam dung tnh duc cua mot so linh muc. Toa thanh cha xac nhan tin nay, nhng noi rang neu co mot cuoc gap g th ay se la mot cuoc gap rieng t e bao ve cac nan nhan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page