c thanh cha e cao cac no lc

benh vc t do ton giao

cua Hoi ong Au Chau

 

c thanh cha e cao cac no lc benh vc t do ton giao cua Hoi ong Au Chau.

Roma [Zenit 8/9/2010] - c thanh cha Benedicto XVI e cao cac no lc benh vc t do ton giao cua Hoi ong Au Chau.

Sang th T 8 thang 9 nam 2010, c thanh cha a ac biet chao tham Th ky va cac thanh vien cua Ngh vien Au chau hien dien trong buoi tiep kien chung hang tuan tai ai thnh ng Phaolo VI.

Sau buoi tiep kien chung, c thanh cha a hoi kien vi phai oan ngh vien Au Chau en Roma e ky niem 60 nam cong bo Cong c Au Chau ve quyen con ngi.

Trong cuoc hoi kien, c thanh cha e cao cac no lc cua Ngh vien Au Chau trong viec benh vc t do ton giao. Ngai cung len tieng to cao cac bao ong va thai o bat khoan nhng ma tn o cac ton giao la nan nhan tai Au Chau cung nh cac ni khac.

Ngoai ra, c thanh cha cung e cap en mot so van e ma Ngh Vien Au chau ang quan tam en nh cac ieu kien song cua nhng ngi ang gap kho khan hay phai chu nhng vi pham nang ne en pham gia cua ho.

c thanh cha ac biet chu y en nhng ngi khuyet tat, cac tre em b ngc ai, ngi di dan. Rieng ve so phan cua ngi t nan, ngai nhan manh rang ho la nhng ngi phai au kho nhieu nht v cuoc khung hoang kinh te, ong thi cung la nan nhan cua oc cuong tn va nhng hnh thc no le mi nh nan buon ngi, ma tuy hay mai dam. c thanh cha cung nhac en cac nan nhan cua nhng cuoc xung ot va ngi dan trong nhng nen dan chu con non yeu.

c thanh cha khang nh: "Trong boi canh xa hoi hien nay, trong o cac dan toc va cac nen van hoa giao lu vi nhau, phat huy cac quyen pho quat, bat kha xam pham, bat kha di nhng va bat kha phan re la mot ngha vu".

c thanh cha cung nhac lai nhng lan ngai a to cao "chu ngha duy tng oi ve cac gia tr, quyen va ngha vu". Ngai nhan manh rang cac gia tr, quyen va ngha vu la nen tang khach quan cua cac to chc quoc te nh Hoi ong Au Chau. Nhng gia tr pho quat nay cung la ieu kien e co c "mot cuoc oi thoai phong phu gia cac nen van hoa khac nhau".

Nhng theo c thanh cha, nhng gia tr, cac quyen pho quat va cac ngha vu nay lai xuat phat t chnh pham gia t nhien cua con ngi.

Ngai khang nh: c tin Kito khong phai la mot chng ngai cho hoat ong cua ly tr, ma trai lai kch thch ly tr i tm kiem "nen tang sieu nhien" cua pham gia con ngi.

Cuoi cung, c thanh cha keu goi hay ton trong pham gia bang cach ton trong s song con ngi "t luc thu thai cho en luc chet t nhien" cung nh hon nhan von la s trao ban oc nht vo nh gia mot ngi nam va mot ngi n. c thanh cha xem viec ton trong cac gia tr nhan ban nen tang nay nh mot ieu kien e ng au vi nhng thach o cua lch s.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page