Tinh than sam hoi va

hoan cai canh tan Giao Hoi

 

Tinh than sam hoi va hoan cai canh tan Giao Hoi.

Roma (Vat. 8/09/2010) - Chnh tinh than sam hoi va hoan cai giup canh tan Giao Hoi ch khong phai viec thay oi cac c cau.

c Thanh Cha Bien c XVI a khang nh nh tren trong buoi tiep hn 8,000 tn hu va du khach hanh hng nam chau tai ai thnh ng Phaolo VI sang th T 8 thang 9 nam 2010.

Trong bai huan du c Thanh Cha a gii thieu gng mat thanh n Hildegard thanh Bingen, mot phu n noi tieng khon ngoan va thanh thien thi Trung Co. Mot cach ac biet thanh n Hildegard a la mot ngi c Thien Chua cho co cac th kien than b, giong cac th kien cua cac ngon s trong Kinh Thanh Cu c. Qua cac pham tru van hoa va ton giao thi o thanh n giai thch Kinh Thanh di anh sang cua Thien Chua, va ap dung vao cac trang huong khac nhau cua cuoc song. Nh vay, nhng ngi nghe thanh nhan cam thay c khch le song cuoc i kito trung thc va dan than. Trong mot bc th viet cho thanh Benao thanh n thu nhan rang: "Th kien cuon chat lay toan con ngi toi: toi khong trong thay vi con mat cua than xac, nhng cac mau nhiem xuat hien trong tr khon... Toi hieu biet y ngha sau xa cua nhng ieu c trnh bay trong cac Thanh Vnh, cac Phuc Am va cac sach khac, c ch cho toi thay trong th kien. No ot chay nh mot ngon la trong long ngc va trong linh hon toi, va day toi hieu van ban mot cach sau xa" (Epistolarium pars prima I-XC: CCCM 91).

Cac th kien cua thanh n Hildegard rat giau noi dung than hoc, lien quan ti cac bien co chnh cua lch s cu o, co th ngon ng th phu va bieu tng. Chang han nh trong tac pham noi tieng nhat cua ch la "Scivias Hay hieu biet cac con ng", ch tom tat trong 35 th kien toan lch s cu o t viec tao dng cho ti ngay tan the.

c Thanh Cha giai thch them nh sau: Vi cac net ac thu ni s nhay cam cua n gii, trong phan chnh cua tac pham, thanh n Hildegard khai trien e tai hon nhan nhiem mau gia Thien Chua va nhan loai, c hien thc trong viec Nhap The. Tren cay Thanh Gia thanh toan hon le gia Con Thien Chua vi Giao Hoi, hien the cua Ngi, c tran ay n thanh va co kha nang trao an cho Thien Chua cac ngi con mi trong tnh yeu cau Chua Thanh Than (Visio tertia PL 197,453c).

Ch vai yeu to o cho chung ta thay nen than hoc co the nhan c mot ong gop ac thu cua n gii, bi v ho co kha nang noi ve Thien Chua va cac mau nhiem cua c tin vi s thong minh va nhay cam cua n gii. V the, toi khch le tat ca nhng ngi phuc vu trong lanh vc nay chu toan ieu ay vi tinh than giao hoi sau xa, dng nuoi suy t bang li cau nguyen, va nhn vao s phong phu mot phan van chua c kham pha cua truyen thong than b thi Trung Co, nhat la ni cac mau gng sang ngi nh thanh n Hildegard thanh Bingen.

Thanh Hildegard con la tac gia cua nhieu sang tac khac na: ac biet quan trong con co "Sach cac cong nghiep cua cuoc song (Liber vitae meritorum), va "Sach cac cong trnh cua Thien Chua" (Liber divinorum operum). Cuon au mieu ta th kien Thien Chua lam cho vu tru c song ong vi sc manh va anh sang cua Ngai. Thanh n nhan manh tng quan sau xa gia con ngi va Thien Chua, va nhac cho chung ta biet rang toan thu tao trong o con ngi la tuyet nh, nhan c s song t Thien Chua Ba Ngoi. Cuon sach noi ve tng quan gia cac nhan c va cac thoi xau, v vay, con ngi phai hang ngay ng au vi thach o cua cac thoi xau loi keo no xa ri con ng dan en Thien Chua va cac nhan c giup no ti gan Thien Chua. Va thanh nhan mi goi con ngi tranh xa s d e lam vinh danh Thien Chua va e sau mot cuoc song ao hanh, c bc vao trong cuoc song "tat ca la niem. vui"

Cuon sach th hai mieu ta thu tao trong tng quan vi Thien Chua va tap trung ni con ngi, bieu lo khuynh hng lay chua Kito lam trung tam iem va co mui v kinh thanh giao phu. No trnh bay 5 th kien lay hng t phan dan nhap Phuc Am thanh Gioan, va ghi lai li Chua Con noi vi Chua Cha: "Toan cong trnh Cha a muon va a giao cho Con, Con a hoan tat va nay ay, Con trong Cha va Cha trong Con, va chung ta la mot" (Pars III, Visio X; PL 197, 1025a).

c Thanh Cha noi tiep trong bai huan du: trong cac but tch khac thanh Hildegard cho thay sc sinh ong cua cac an vien n thi Trung Co, trai vi thanh kien cua nhieu ngi. Thanh Hildegard nghien cu y khoa va khoa hoc thien nhien cung nh am nhac va phat trien tai nang nghe thuat. Ngi sang tac cac thanh thi, cac oan ca, va thanh ca c thu thap lai va con lu truyen cho ti ngay nay.

c Thanh Cha noi ve s kien thanh n noi tieng va co anh hng tot vi ngi thi o nh sau: Cac cong oan an tu nam n, cac Giam Muc va Vien Phu hng ti thanh n e tham khao y kien. Nhieu cau tra cung li van con co gia tr oi vi ca chung ta ngay nay na. Chang han thanh Hildegard viet tra li mot cong oan dong n nh sau: "i song thieng lieng phai c trau oi vi nhieu tan tuy. Ban au s met nhoc ang cay lam. Bi v no oi hoi t bo tnh hay thay oi, thu vui xac tht, va cac ieu khac giong nh vay. Nhng neu e cho s thanh thien hap dan, th mot linh hon thanh thien se tm thay viec khinh re the gian la em du va de men. Ch can chu y mot cach thong minh e linh hon ng tan phai" (E. Gronau, Hildegard. Vita di una donna profetica alle origini dell'eta moderna, Milano 1996, tr.402).

Tiep tuc bai huan du c Thanh Cha noi: khi hoang e Federico Barbarossa gay ra mot cuoc ly giao, bang cach dung ba nguy giao hoang e oi au vi c Giao Hoang hp phap la Alessandro III, thanh n Hildegard c cac th kien linh hng a khong ngan ngai nhac cho hoang e biet ong se b Thien Chua phan x. Vi s tao bao cua moi ngon s thanh n viet th cho hoang e vi cac li le en t Thien Chua: "Khon thay, Khon thay cho cung cach hanh x cua nhng ke gian ac khinh re Ta! Hi nha vua, hay lang nghe, neu muon song. Neu khong, th gm cua Ta se am thau ngi" (Ibid, tr. 412).

Mac du sc khoe yeu kem va eu kien di lai kho khan thi o, trong nhng nam cuoi i thanh n Hildegard van i ay o e noi vi dan chung ve Thien Chua. Moi ngi san sang vui long lang nghe li thanh n, ca khi thanh n co giong ieu cng ran, ho van coi ngi nh la n s gia cua Thien Chua. Ngi keu goi cac cong oan an tu va giao s song phu hp vi n goi cua mnh. ac biet thanh n a chong lai phong trao Catari tai c, la phong trao cua nhng ngi t coi mnh la "trong sach", nen chu trng mot cuoc canh Giao Hoi mot cach triet e, nhat la e anh o cac lam dung cua hang giao s. Thanh n qu trach ho nang ne la a muon lat o chnh ban chat cua Giao Hoi. Va ngi nhac cho ho biet rang viec canh tan Giapo Hoi ch that khong co c bang cach thay oi cac c cau cho bang co tinh than sam hoi chan thanh va hoan cai cu the. o la s iep ma chung ta khong bao gi c quen. Roi c Thanh cha ket luan bai huan du nh sau: Chung ta hay khan nai Chua Thanh Than e Ngai khi day trong Giao hoi cac phu n thanh thien va can am nh thanh n Hildegard thanh Bingen, biet anh gia cao cac n Thien Chua ban va gop phan ac thu quy bau cho s ln manh thieng lieng cua cac cong oan va cua Giao hoi thi ai chung ta.

c Thanh Cha a chao tn hu bang nhieu th tieng khac nhau. Bang tieng Anh c Thanh Cha noi ngai nong long ch i chuyen vieng tham Anh quoc trong mot tuan na va than a gi li chao tham toan dan Anh quoc. Ngai chan thanh cam n Cong oan cong giao va chnh quyen cac cap ang rao riet chuan b cho chuyen vieng tham nay e cho cac buoi c hanh c tien trien tot ep. c Thanh Cha ac biet cam n tat ca nhng ai cau nguyen cho chuyen vieng tham c thanh cong va e cho n thanh Chua o tran ay tren Giao Hoi va nhan dan Anh quoc. Ngai ac biet vui mng v le phong Chan Phc cho V ang Kinh John Henry Newman Chua Nhat 19 thang 9. Ngai cung nong long gap g cac gii lanh ao chnh tr, kinh te, van hoa va ton giao. Ngai cam n N hoang va TGM Cantebury va mong c hoi kien vi cac v. Tuy khong the vieng tham moi ni va moi ngi, nhng c thanh Cha se nh ti tat ca trong li cau nguyen. Xin Chua chuc lanh cho nhan dan Anh quoc.

Buoi tiep kien a ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh toa thanh c Thanh Cha ban cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page