Mot giao phan tai Hoa ky

ang cho ieu tra ve ieu c goi la

viec hien ra cua c Me

 

Mot giao phan tai Hoa ky ang cho ieu tra ve ieu c goi la viec hien ra cua c Me.

Robinsonville, Hoa ky [National catholic register 2/9/2010] - Giao phan Robinsonville, bang Wisconsin, Hoa ky ang cho ieu tra ve hien tng c Me hien ra tai mot trung tam Thanh Mau cua Giao phan.

T 150 nam qua, moi nam co hang tram ngan khach hanh hng en knh vieng Trung Tam Thanh mau Brown County. Nhieu ngi noi rang ho co c mot cam nghiem kho giai thch.

Thang 10 nam 1859, mot n tu ten la Adele Brise noi rang ba a c c Me hien ra va bao ba phai giang day Li Chua cho cac tre em. en Thanh knh "c Me ch bao ang lanh" a c dng len tai cho c Me hien ra.

Hien nay giao phan ang cho ieu tra ve cac cuoc hien ra cua c Me.

c cha David Ricken, giam muc giao phan Robinsonville a cho m cuoc ieu tra t thang gieng nam va qua. Mot so nha thanh mau hoc c giao cho trach nhiem nghien cu tai lieu ve lch s cua en Thanh cung nh cac cuoc hien ra.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page