c thanh cha nhac lai n goi

va tuoi tre di thi c quoc xa

 

c thanh cha nhac lai n goi va tuoi tre di thi c quoc xa.

Vatican [AFP 3/9/2010] - c thanh cha Benedicto XVI nhac lai n goi va tuoi thanh nien cua ngai di thi c quoc xa.

Trong s iep nhan ai hoi Quoc Te Gii Tre se c c hanh tai Madrid, Tay Ban Nha, t ngay 16 en 21 thang 8 nam 2011, c thanh cha viet rang "di thi c quoc xa va chien tranh, hau nh ngai a b che o oc tai "giam tu".

Tng cung nen nhac lai: c thanh cha sinh tai mien Baviere, c, ngay 16 thang 4 nam 1927. Ngai a b buoc gia nhap vao phong trao thanh nien Hiler trong hai thang cuoi cung cua e nh the chien.

Trong s iep c Toa thanh cho pho bien hom th Sau 3 thang 9 nam 2010, c thanh cha noi en nhng khat vong cua tuoi tre ngay nay. Ngai noi rang vao thi ngai, cac ban tre khong "muon vong than trong cuoc song trng gia".

Nhac lai n goi cua mnh, c thanh cha khang nh rang ngai a y thc ro rang rang Chua muon ngai lam linh muc. Tuy nhien, ngai cung khong tranh khoi nhng nghi ng.

V Giao hoang ngi c ke lai rang sau chien tranh, luc theo hoc chung vien va ai hoc, ngai van t hoi: ay co thc s la con ng cua mnh khong? ay co phai la y Chua khong? Lieu mnh co the trung thanh vi Chua va hoan toan san sang e phuc vu Ngai khong?

c thanh cha giai thch: "lam mot quyet nh nh the khong phai la khong au n".

Ngai cho biet vao thi o, co nhieu hnh anh ve Chua Giesu t nhan la "khoa hoc" ang c lu hnh. Qua nhng hnh anh nay, s cao ca cua con ngi Chua Giesu b tc oat. Chnh v vay ma trong nhng nam tu hoc va suy niem, ngai a quyet nh phai viet sach e ghi lai cuoc gap g than tnh cua ngai vi Chua Giesu. Va ngai a thc hien y nh nay trong tac pham co ta e "Chua Giesu Nazareth". Tap au tien cua tac pham a c an hanh nam 2007.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page