Hay ben re sau ni Chua Kito

va can am i ngc dong i

 

Hay ben re sau ni Chua Kito va can am i ngc dong i.

Castel Gandolfo (Vat. 5/09/2010) - Hay ben re sau ni Chua Kito, can am i ngc dong i, san sang xa than cho s thien, cong ly va s that. o la li c Thanh Cha Bien c XVI mi goi moi ngi, ac biet la gii tre khap ni tren the gii ngay nay.

c Thanh Cha a a ra li keu goi tren ay trong buoi oc Kinh Truyem Tin chung vi 2,000 tn hu va du khach hanh hng trong san nha ngh mat Castel tra Chua Nhat 5 thang 9 nam 2010.

M au bai huan du c Thanh Cha a xin loi moi ngi v buoi oc kinh bat au tre hn bnh thng mi may phut. Ly do v ngai va mi vieng tham muc vu Carpineto Romano ve, nhan ky niem 200 nam sinh ra cua c Giao Hoang Leo XIII.

Trong bai huan du c Thanh Cha a trnh bay ngan gon s iep ngai gi cho gii tre tham d Ngay quoc te gii tre lan th 26 tai Madrid thu o Tay Ban Nha, vao mua he nam ti 2011. Nhac lai e tai cua s iep la "Ben re sau va xay dng tren Chua Kito, vng vang trong c tin", trch t th thanh Phaolo gi tn hu Coloxe (Cl 2,7), c Thanh Cha mi goi ngi tre can am i ngc dong i.

Ngai noi: "ay chac chan la mot e ngh i ngc dong i! That the, ngay nay co ai e ngh vi ngi tre song ben re sau va vng vang au? Trai lai ngi ta e cao s khong chac chan, tnh di ong, s hay thay oi... tat ca eu la nhng kha canh phan anh mot nen van hoa do d oi vi cac gia tr nen tang, oi vi cac nguyen tac giup nh hng va ieu hoa cuoc song. That vay, chnh toi, do kinh nghiem tiep xuc vi gii tre, toi biet rang moi the he, hay con hn the na, tng ngi rieng re c mi goi tai kham pha ra y ngha cuoc i. V the, c Thanh Cha noi, toi a muon tai e ngh s iep theo kieu kinh thanh, gi len hai hnh anh cai cay va can nha.

That the, ngi tre giong nh mot cai cay ang ln: e phat trien no can co re sau, e trong trng hp co gio bao, re gi no bam chat vao at. Cung the, hnh anh cai nha ang xay nhac nh cho biet phai co nen mong vng vang, e nha c chac chan an ninh.

Va c Thanh Cha ch cho ngi tre thay nen tang tuyet dieu cua cuoc i nh sau: S trng thanh tran ay cua con ngi, s vng vang noi tam cua no co nen tang trong tng quan vi Thien Chua, mot tng quan i qua cuoc gap g vi Chua Giesu Kito. Mot tng quan cua s tin tng sau am, cua tnh ban ch that vi Chua Giesu, co kha nang trao ban cho ngi tre ieu ho can nhat e ng au mot cach tot ep vi cuoc song: o la s thanh than va anh sang noi tam, thai o suy t tch cc, tam hon rong m cho tha nhan, san sang xa than cho s thien, cho cong ly va s that. Con mot kha canh rat quan trong khac na: o la e tr thanh mot tn hu, ngi tre c nang bi c tin cua Giao Hoi: khong ai la mot oc ao ca, tn hu kito lai cang khong phai la mot oc ao hn na. Ho kham pha ra trong Giao Hoi ve ep cua c tin c chia se va c cung lam chng vi cac ngi khac trong tnh huynh e va trong viec phuc vu cua tnh bac ai.

S iep nay a c ky ngay mung 6 thang 8 nam 2010 le Chua Hien Dung. Xin cho anh sang Nhan Thanh Chua Kito co the rang ngi trong con tim cua tng ban tre! Va c chi c Trinh N Maria che ch ong hanh vi cac cong oan va nhom ban tre tren ng hng ve cuoc gap g tai Madrid nam 2011. Tiep en c Thanh Cha a oc Kinh Truyen Tin va ban phepo lanh toa thanh cho moi ngi.

Sau Kinh Tuyen Tin c Thanh Cha a chao nhieu nhom khac nhau. Trong tieng Phap c Thanh Cha nhac ti nam hoc sap bat au. Ngai mi goi cac sinh vien hoc sinh va giao s keu xin Chua Thanh Than la Thay day cua tr thong minh va s hieu biet dch thc moi ngay, e Ngai m tam tr ho cho s hieu biet Thien Chua, lam cho ho ben re sau trong Chua Giesu Kito va gi gn ho vng manh trong c tin.

Bang tieng Anh c Thanh Cha xin giao huan xa hoi cua c Giao Hoang Leo XIII tiep tuc gi hng cho cac no lc trung thanh xay dng mot xa hoi am re sau ni cac giao huan cua Chua Kito. Bang tieng c ngai noi vi Thong tiep "Rerum Novarum Tan S" c Giao Hoang Leo XIII a at nen tang cho giao huan xa hoi cua Hoi thanh trong thi ai tan tien. Bon phan cua Giao Hoi va tat ca moi ngi la trung thanh vi s iep cua Chua Giesu Kito va cong tac e xay dng mot trat t xa hoi cong bang. Trong tieng Tay Ban Nha c Thanh Cha cau mong co nhieu ban tre tham d Ngay Quoc Te gii tre tai thu o Tay Ban Nha, e tiep nhan vao trong tim Chua Kito ang ang mi goi ho tin tng ni Ngai va yeu thng Giao Hoi nhieu hn. Bang tieng Ba Lan c Thanh Cha pho thac viec chuan b bien co nay cho li bau c cua Me Thien Chua va xin cho tat ca moi ngi ln len trong c tin va c men.

Nh a noi tren ay luc 9 gi sang Chua Nhat 5 thang 9 nam 2010 c Thanh Cha a i trc thang t Castel Gandolfo ti Carpineto Romano, cach Roma 80 cay so, la que sinh cua c Giao Hoang Leo XIII, e c hanh thanh le cho tn hu va tng niem v Giao Hoang a khai mao giao huan xa hoi cua Hoi Thanh.

c Leo XIII, Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci sinh tai Carpineto Romano ngay mung 2 thang 3 nam 1810. Ngi a tng la S Tan Toa Thanh tai B, lam Tong Giam Muc Perugia va tr thanh Hong Y nam 1854, roi c bau lam Giao Hoang th 256 ngay 20 thang hai nam 1878, lay ten la Leo XIII. c Leo XIII a hng dan Giao Hoi trong 25 nam cho ti khi qua i ngay 20 thang 7 nam 1903, tho 93 tuoi. Trong so nhieu giao huan cua ngi co Thong iep Rerum Novarum Tan S, cong bo nam 1891, khai mao cho Giao Huan xa hoi cua Hoi Thanh.

Giang trong thanh le c hanh tai quang trng chnh cua thanh pho nho nay, c Thanh Cha a e cao c Leo XIII nh v chu chan co c tin va long ao hanh sau xa, cao nien nhng nhn xa thay rong, luon luon at e quyen toi thng cua Thien Chua len tren het, va la ngi a biet thong truyen cho toan the Giao Hoi s khon ngoan, tc s iep gan lien c tn va cuoc song, s that vi thc tai cu the. Tuy song trong mot giai oan kho khan nhat cua Giao Hoi, trong o co phong trao bai giao s, ch trch c Giao Hoang va Giao Hoi, loai bo ten cac thanh khoi lch, cac thanh th va cac ng pho... nhng vi s tr giup cua Chua Thanh Than, c Leo XIII a giup Giao Hoi trung thanh vi truyen thong, gi vng cac nguyen tac, co kha nang rong m, tham gia vao viec xay dng xa hoi, ng au vi cac van e mi cung nh cac thach o ln va tin tng bc vao the ky XX.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page