Thanh Le An Tang

Cha Giuse Tran Bnh Trong

 

 

Thanh Le An Tang Cha Giuse Tran Bnh Trong.


Thanh Le An Tang Cha Giuse Tran Bnh Trong.


Ha Noi, Viet Nam (1/09/2010) - Mac du thi tiet nang nong gay gat nhng oan ngi lu lt keo nhau ve nha th giao x But ong e tien biet ngi cha knh yeu, ngi thay mau mc va ngi ban than thiet, cha x Giuse Tran Bnh Trong. Ngai a c Chua goi ve hoi 21 gi ngay 29 thang 8 nam 2010, hng tho 55 tuoi.

Noi buon cua toan the giao x But ong nh c se chia va an ui trong buoi chieu ngay 1 thang 9 nam 2010, c Tong Giam Muc Phero Nguyen Van Nhn chu s Thanh le an tang cha co Giuse vao hoi 15 gi 30 phut tai nha th giao x But ong. Cung ong te vi ngai co c Cha Lorenso Chu Van Minh, gan 200 linh muc thuoc linh muc oan Ha Noi va cac giao phan mien Bac, tu s nam n, gia nh linh tong cung nh huyet toc cha co Giuse va hang ngan giao dan.

ng trc linh cu cha co Giuse, c Tong Giam Muc noi: Khi nghe tin cha co Giuse c Chua goi ve th toi va moi ngi eu bang hoang, bang hoang v ngai khong co dau hieu nao i ch phut giay Chua goi; nhng ngai luon san sang e on li keu goi cua Chua. Tin vao Chua Phuc Sinh, tin vao s song i i, o chnh la niem tin cua moi chung ta, cach rieng giao x But ong cung nh nhng giao x ngai ang coi soc va nhng ni ngai a en phuc vu. Anh ch em hay ngh ay la phan s Chua ban cho ngi toi t trung thanh cua Chua. Trong tam tnh quy men va biet n ngai, chung ta hay sam hoi toi loi cua chung ta va ong thi xin Chua thng tha th toi loi cua ngai e ngai chong c vao nc Chua va chung ta xng ang c hanh Thanh le.

Nhac en cha co Giuse than yeu, chung ta cung nen lc lai hanh trnh n goi cua ngai: Sinh ngay 16/2/1956 tai thon Boi Xuyen, xa Cong Hoa, huyen Vu Ban, tnh Nam nh. Thu phong linh muc ngay 8/9/1998 tai nha th Chnh Toa Ha Noi. T nam 1999 - 2006, chnh x Xuan Bang, kiem nhiem giao x Trai Mi, Bao Long, Lap Thanh, ong oi va Phu Th. T nam 2006 - 2010, chnh x But ong, kiem nhiem giao x Dng Tho, Lanh Tr, Mang Sn, ong Bao, ong Linh, Yen My va Ngoc Th. Sau mot cn nhoi mau c tim, ngai a c Chua goi ve luc 21 gi Chua nhat, ngay 29/8/2010 tai giao x But ong.

Noi en con ng i tu cua ngai, chung ta co the thay mot hanh trnh nhieu th thach, kho khan va trac tr nhng ngai co niem tin manh liet vao Thien Chua va kien nhan trong hanh trnh n goi, c Tong Giam Muc Phero a noi trong phan chia se Li Chua.

c Tong Giam Muc tiep, toi a gap em trai cua ngai cung la mot linh muc va c biet ro hn ve ngai. Cha co Giuse luon khuyen em trai mnh hay kien nhan va tin vao Chua. Chnh trong s kien tr ma ngai luon tm c niem hanh phuc trong n goi, ngai luon san sang khi c be tren c i bat c ni nao phuc vu...

Anh ch em than men, s ra i cua ngai se la noi nh kho nguoi cua moi thanh phan trong Giao phan Ha Noi, cach rieng hang ngu linh muc chung toi. Chung toi se rat nh ngai, nh hnh anh mot ngi linh muc tre trong linh muc oan cua giao phan. Anh ch em cung se buon phien va au kho khi mat i mot ngi than yeu, cha co Giuse. Moi lan nhac en ngai co the anh ch em se khoc, nhng noi buon o, nc mat o mi ch dien ta c s tng nh va biet n, nhng trong tham sau cua moi chung ta co mot niem vui khong the dien ta c, o la ngai c Chua chon, c Chua rc i, c Chua cho ve vi Ngai. Vay chung ta cung nai xin Chua cho linh hon cha co Giuse chong ve que that va hng s song i i trong nc Chua.

Trc khi ket thuc Thanh le, cha pho Bruno Nguyen Van San thay mat tang quyen cung nh gia quyen cha co Giuse cam n c Tong Giam Muc Phero, c Cha Lorenso, quy cha, tu s nam n, chnh quyen a phng va cong oan a en phung vieng va giup tang quyen trong nhng ngay qua, ac biet la Thanh le an tang hom nay.

Cuoi Thanh le, c Cha Lorenso Chu Van Minh chu s nghi le tien biet cha co ben linh cu cua ngai. Sau Thanh Le, cong oan dan Chua a a cha co Giuse ve ni an ngh cuoi cung tai Thanh a giao x But ong.

 

Gioan nh Sn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page