Lap trng cua Toa thanh

ve vu nc Phap truc xuat

nhng ngi Rom

 

Lap trng cua Toa thanh ve vu nc Phap truc xuat nhng ngi Rom.

Roma [Zenit 31/8/2010] - Nhan vu nc Phap truc xuat nhng ngi Rom, Toa thanh khang nh rang Giao hoi khong ng ve phe hu hay phe ta.

Tng cung nen nhac lai: sau buoi oc Kinh Truyen Tin ngay 22 thang 8 nam 2010, c thanh cha Benedicto XVI a keu goi on tiep "nhng d biet chnh ang gia moi ngi" khi e cap en viec chnh phu Phap truc xuat mot so ngi Rom ve Rumani va Bulgari.

Trong mot cuoc phong van danh cho hang tin "I. Media" hom 26 thang 8 nam 2010, c cha Agostino Marchetto, th ky Hoi ong Toa thanh ve muc vu cho ngi di dan va t nan, khang nh rang Giao hoi khong he can thiep vao cac cuoc tranh luan chnh tr. Theo ngai, Giao hoi khong ng ve pha phe hu hay phe ta.

c cha th ky Hoi ong Toa thanh ve muc vu cho ngi di dan va t nan noi rang khi Giao hoi len tieng benh vc quyen con ngi hay keu goi ton trong pham gia con ngi, nht la cac phu n va tre em, Giao hoi khong lam chnh tr ma ch lam muc vu.

c cha Marchetto noi: "Giao hoi la Giao hoi. Giao hoi khong ng ve phe hu hay phe ta. Giao hoi cung chang ng gia. Giao hoi ch trnh bay quan iem cua mnh ve nhng g lien he en luan ly va giao huan xa hoi cua mnh".

Theo c cha th ky Hoi ong Toa thanh ve muc vu cho ngi di dan va t nan, luan ly khong ch lien quan en nhng van e nh tnh duc, pha thai hay hon phoi gia nhng ngi ong tnh. Luan ly bao gom con ngi toan dien.

c cha Marchetto khang nh: "Chung toi khong muon i vao nhng cuoc tranh luan chnh tr. Chung toi ch benh vc con ngi, nht la nhng ngi phai au kho va can c giup e vt qua cac kho khan".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page