Giao Hoi Cong Giao va cong tac cu tr

cac nan nhan lu lut tai Pakistan

 

Giao Hoi Cong Giao va cong tac cu tr cac nan nhan lu lut tai Pakistan.

Pakistan (AsiaNews 5.16.18.19.25-8-2010; ASCA-AFP 25.26-8-2010) - T 4 tuan qua dan nc Pakistan ang phai vat va chien au vi nan lu lut te hai cha tng co trong lch s cua mnh. Co ti mot phan nam dien tch toan Pakistan b nc chon vui. Cho ti nay lu lut a khien cho hn 1,600 ngi chet, 800,000 ngi hoan toan b co lap va 20 trieu ngi gian tiep hay trc tiep b lien luy. Tuy chnh quyen va quan oi cung nh cac to chc nhan ao quoc te a het sc dan than, nhng cong tac cu tr gap nhieu kho khan va tien hanh rat cham chap, v moi c cau ha tang cau cong va ng lo a b lu lut cuon troi hay b at vui lap can tr. Theo mot so d oan co t nhat 6 trieu ngi can c cu tr cap thi, trong khi hang tram ngan ngi khac a khong nhan c tr giup nao, v giao thong kho khan. Lu lut a tan pha hang tram ngan nha ca va cuon troi mua mang khien cho hang trieu ngi ch con hai ban tay trang. Ben canh o nguy c oi khat va benh dch rat ln, v dan chung khong co nc trong lanh e uong, va ho phai song chung vi cac thu vat con song sot.

Trc tham canh nay cua ngi dan Pakistan, vao cuoi buoi tiep kien chung 2,000 tn hu hanh hng va du khach sang th T 18 thang 8 nam 2010 trong san nha ngh mat Castel Gandolfo, c Thanh Cha Bien c XVI a keu goi lien i tr giup cac nan nhan lu lut. Ngai noi: "Toi ngh ti cac dan toc than yeu cua nc Pakistan b lu lut tram trong. Lu lut a khien cho nhieu ngi chet va nhieu gia nh mat het nha ca. Trong khi pho thac nhng ngi a qua i cho long thng xot cua Thien Chua, toi xin bay to s gan gui tinh than cua toi vi cac anh ch em b th thach nang ne nh vay, cung nh tnh lien i cua chung ta va s tr giup cu the cua cong ong quoc te".

Ong Ban Ki Moon, Tong th ky Lien Hiep Quoc a bay to au buon sau xa trong chuyen vieng tham nhieu vung tai Pakistan b chon vui di lan nc lut. Trong cuoc hop bao ngay 16 thang 8 nam 2010, ong cho biet ong va phai oan a quan that trong tim, khi trong thay tham canh cua cac nan nhan lu lut. Ong a tng vieng tham nhieu ni b tai ng thien nhien, nhng cha bao gi trong thay tham canh tram trong nh tai Pakistan. Ong cung a dung trc thang e quan sat 4 quan vung Punjab, b lut nang nhat. ay la va lua cua Pakistan, nhng cac canh ong lua eu ngap nc va chac chan la cac nong dan se khong thu hoach c g. Nong nghiep em lai 20% li tc quoc gia b anh guc, v cac cach ong trong bong, ma, bap va rau eu b nc cuon troi. Tong thong Pakistan Asif Ali Zardari, cung hien dien trong buoi hop bao, cho biet khoang 20 trieu ngi b anh hng cua lu lut, va ho can c tr giup t nhat trong vong 2 nam ti. Hien nay quan oi va cac toan cap cu van cha ti c vi dan chung nhieu vung tai Pakistan. Ong Ban Ki Moon a keu goi cac nc thanh vien Lien Hiep Quoc ong gop 500 trieu my kim cho cong tac cu tr. To chc tien te quoc te cho biet cac hau qua cua lu lut se keo dai va anh hng manh tren nen kinh te Pakistan.

Xem ra cong ong quoc te cung rat cham chap trong viec ong gop ngan quy, va viec phan chia o cu tr a khong c ong eu khap ni. Punjab la vung b lut nang nhat, v a co t nhat 900,000 can nha b tan pha va va nc lu a cuon troi moi s: nha ca, thc pham, hat giong, mua mang, khien cho ngi dan ch con lai hai ban tay trang, oi khat va khong co nc uong.

Tuy Lien Hiep Quoc keu goi cac nc thanh vien ong gop 500 trieu my kim e bao am o cu tr cho cac nan nhan trong 3 thang ti ay. Nhng cho ti nay a ch c 54.4% so tien ha tr giup. Ngay 19 thang 8 nam 2010 ngan hang phat trien A chau san sang cho Pakistan vay 2 ty my kim, trong khi ngan hang phat trien hoi giao tang Pakistan 11.2 trieu my kim. Ngoai ra cung co mot so quoc gia tang ngan khoan giup Pakistan ng au vi tnh trang hien nay: Hoa Ky 90 trieu my kim, Anh quoc 48.5 trieu, Australia 21.6 trieu, A Rap Saui 20 trieu, Nhat Ban 10 trieu, Tho Nh Ky 10 trieu, Phap 1 trieu, Afghanistan 1 trieu, Italia 1 trieu Euros. Theo ong Zamir Akam, ai s Pakistan canh Lien Hiep Quoc, can phai co t nhat 2.5 ty my kim mi co the tai thiet cac thiet hai do tran lut gay ra cho Pakistan.

To chc Caritas Pakistan a huy ong cong tac cu tr ngay khi lu lut va xay ra. Nhieu tan thc pham, leu vai, chan men va quan ao a c phan phat cho dan chung. Cac nhan vien thien nguyen cho biet ho gap rat nhieu kho khan trong viec giup dan chung song tai lang que. Ly do la v ng sa cau cong eu b nc phu lap, do o ho thng phai i bo. He thong ien va ien thoai eu b h hai. Trong nhieu vung nh Shangla va Khyber Pakhtungkhwa, dan chung cung khong co nc e uong, va co nguy c b benh dch. Caritas Pakistan a cung cap cho 1,500 gia nh vung Peshawar nc uong, thc pham dung cu nau bep va cac thung pham vat y te bao gom ca thuoc loc nc va kh trung. 1,350 gia nh tai Karkhan va Kohlu cung a c Caritas tr giup. Ngay mung 5 thang 8 nam 2010 chng trnh Thc Pham The Gii cung a phat ong chien dch cu tr va dung trc thang chuyen ch thc pham ti cac nan nhan. Tuy nhien 3 chuyen chuyen ch au tien cung ch van chuyen c 7 tan thc pham, u nuoi song 2,500 ngi trong vong mot tuan.

Hom 25 thang 8 nam 2010 tn hu Cong giao toan nc Pakistan a cung nhau tham gia ngay cau nguyen do Hoi ong Giam Muc phat ong, e to tnh lien i vi cac nan nhan lu lut. c Cha Joseph Coutts, Giam Muc Faisalabad, kiem Giam oc Caritas Pakistan, cho biet cac tn hu Kito va Hoi giao trong giao phan cua ngai cung nhau ng ra quyen gop tien bac va pham vat cu tr. Cac Giam Muc Pakistan cung a cong bo th muc vu keu goi toan dan lien i vi cac nan nhan lu lut. La th mang ch ky cua c Cha Lawrence Saldanha, Chu tch Hoi ong Giam Muc co oan viet: "at nc chung ta ang ng trc tai ng thien nhien to ln nhat lch s cua mnh. Tran lut ln cua song Indo a gieo chet choc va tan pha, khien cho hn 15 trieu ngi b lien luy va hang tram ngan nha ca b nc lu cuon troi. Chung ta lien i vi cac anh ch em ang phai au kho v tham canh quoc gia nay. Trong giai oan the tham nay bon phan kito cua chung ta la phai sat canh vi cac tn hu hoi giao va an giao e can am va cng quyet ng au vi tai ng to ln nay. La hang lanh ao cua anh ch em, chung toi muon ong vien moi kha nang tuy han hep cua chung ta, va lam tat ca nhng g co the e thoa du kho au cua cac nan nhan. Chung toi xin tat ca moi ngi tr giup cac anh ch em nan nhan lu lut vi cac thc pham a nau san va cac phan an don san, tr giup leu bat va thuoc men giup chong dch ta va cac th tat benh khac. Chung toi xin gii tre hoat ong thien nguyen trong cac trai tam tru... ".

c Cha Coutts cung cho biet cac giao phan b thiet hai nhat v lu lut la Hyderabad, Multan, Rawalpindi va Quetta. Nhng ma lu cung a gay ra rat nhieu thiet hai trong cac giao phan khac na. Ngay 24 thang 8 nam 2010 c Cha a chu s mot buoi chau Thanh The va mot thanh le trong nha th chnh toa thanh Phero Phaolo Faisalabad e cau nguyen cho cac nan nhan. c Cha cung cho biet thanh pho Goija, ni nam ngoai a xay ra cac vu tan sat tn hu kito, cung nam trong giao phan cua ngai.

Ba Jasmine Joseph, giam oc Caritas giao phan Faisalabad, cho biet Caritas ang ng trc mot nhiem vu menh mong trong viec cu giup ngi dan Pakistan. Mac du giao phan nay a khong trc tiep b tan pha v lu lut, nhng cac thiet hai do lu lut gay ra cung nghiem trong. Hoa mau b mat mat, va nha ca cua dan ngheo b sap. Caritas ang tm cach tr giup c bao nhieu nan nhan co the. Cho ti nay a so cac nan nhan c tr giup la tn hu hoi, nhng ton giao khong quan trong, ieu quan trong la cac nan nhan.

Linh Muc Khalid Rashid, Cha Chnh giao phan Faisalabad, chu tch Uy ban gii tre a huy ong ngi tre toan giao phan tham gia chien dch quyen gop tien bac pham vat va dan than trong cong tac cu tr. Ho phan phat pham vat va ghi nhan cac trng hp nghiem trong nhat. Hien nay ngi tre ang tr giup cac cong nhan lam gach. Lu lut a tan pha cac leu cua ho va bien ho tr thanh ngi that nghiep.

Tuy mi c c Cha Nichols Chia, Tong Giam Muc Singapore thanh lap ngay 20 thang 8 nam 2010, To chc bac ai Cong giao Singapore viet tat la CHARIS cung a hng ng chien dch cu tr nan nhan lu lut Pakistan. c Cha tuyen bo rang Giao Hoi Singapore co the lam nhieu hn na e tr giup tn hu va ngi dan cac nc khac, bang cach quyen gop tien bac, gi thuoc men va dung cu y te cung nh cac nhan vien thien nguyen cho cac chng trnh cu tr ngan han va dai han. Ong Stephan Phoon cho biet to chc Charis se gi 50,000 Euros, 800 dung cu loc nc va 10,000 chan men cho cac nan nhan lu lut Pakistan. Charis la thanh vien va la canh tay quoc te cua Caritas Singapore.

Van lien quan ti nan lu lut tai Pakistan, ong John Holmes, Pho tong th ky Van phong phoi hp cu tr nhan ao cap thi cua Lien Hiep Quoc, cho biet o cu tr a ch co the c chuyen ch bang may bay, va nan lu lut a at ra cho cong ong quoc te cac van e lien quan ti viec thanh lap cac c cau thiet b cha tng co cho ti nay. Ong Hadi Bakhsch Haldoro, nhan vien quan Thatta, cho biet chnh quyen Islamabad a ra lenh di tan gan 1 trieu ngi khoi cac thanh pho Sujawat, Mirpur, Balhoro va Daro, e ti cac vung an toan hn, hau tranh lu lut co the lan ti vung nay.

Trong khi o bo trng dan thuy nhap ien Sindh bao ong mc nc dang cao ang e doa b e bao ve lang Garhi Khuda Bakhsh, ni co mo cua ba cu thu tng Benazir Bhutto, than phu ba va hai ngi em cua ba. Gii chc chnh quyen a phng cung cho biet a ap e cao hn, v khong muon cho nc ngap lang tam cua cac anh hung liet s Pakistan. Hien nay chnh phu phai dung cac may bay trc thang va cac thuyen cua quan oi e di tan dan chung. Trong khi o mot nhan vien cua Toa Bach Oc bao ong rang cac lc lng Taliban ang am mu tan cong cac nhan vien cu tr nhan ao nc ngoai tham gia cong tac cu tr cac nan nhan lu lut. Gii chc chnh tr Washington cho rang quan khung bo Taliban co the tan cong cac bo trng lien bang va tnh l.

Ngay 23 thang 8 nam 2010 ong Gianni Pittella, Pho chu tch Quoc hoi Au chau a ra thong cao keu goi cac cong ong quoc gia va cac to chc nhan ao quang ai tr giup cac nan nhan lu lut. Thong cao co oan viet: "Tnh trang khan cap do lu lut gay ra trong cac tuan qua ngay cang tram trong: ngoai s kien co nhieu thanh pho va lang mac b tan pha va so ngi chay lut len ti hang trieu, con co nan dch ang lan tran ac biet tai hai cho tre em. Mac du co li keu goi cua ong Ban Ki Moon, Tong th ky Lien Hiep Quoc, cac pham vat cu tr do cong ong quoc te loan bao va ha hen di mc nhu cau cap thiet nhat. Tham canh nhan ao mi nay ang anh quy mot quoc gia von a tr thanh trung tam cua cac xung khac va cang thang, khien cho cuoc song cua ai a so dan chung tr thanh the tham hn. The gii khong the khong biet ti ieu o. Can phai huy ong cac c cau va cong oan quoc gia toan Au chau e phuc hoi s cham tre trong viec cu tr cac nan nhan. Moi ngi eu co the lam c mot cai g o qua trung gian cac to chc cu tr nhan ao quoc te.

(AsiaNews 5.16.18.19.25-8-2010; ASCA-AFP 25.26-8-2010)

 

Linh Tien khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page