Chung Sinh Giao Phan Thai Bnh

tnh tam trong ky he 2010

 

 

Chung Sinh Giao Phan Thai Bnh tnh tam trong ky he 2010.


Chung Sinh Giao Phan Thai Bnh tnh tam trong ky he 2010.


Thai Bnh, Viet Nam (10/08/2010) - Sau khi nam hoc 2009-2010 ket thuc, cac thay chung sinh ang hoc tai ai chung vien Ha Noi va chung vien Thanh Tam My c, c ve ngh he tai giao phan. Cac thay c be tren giao phan sai i thc tap muc vu tai cac giao ho thuoc "mien truyen giao", cai ten ma c cha at cho hai giao hat Hng Yen va Thai Thuy, bi hai giao hat nay cach xa Toa giam muc va lai t giao dan. Thi gian he cung la thi gian cac thay em nhng kien thc a hoc, a kn muc c ni mai trng, e chia se cho anh ch em cua mnh ngay tai que hng.

Ngay 10 thang 8 nam 2010 cac thay tr ve Toa giam muc tnh tam, sau nhng ngay hang say trong cong tac muc muc. cac thay tr ve ngoi nha chung cua giao phan e kn muc nguon mach tnh yeu cua Chua, qua thanh le va gi chau Thanh The; ong thi on nhan n giao hoa, va nhng li chia se cua cac be tren.

Mac du hom nay thi tiet ma to nhng cac thay a co mat rat sm va ung gi. Cha Gioan B. Nguyen Sn Hai - giam oc chung vien Thanh Tam My c, cung la cha ac trach n goi cua giao phan giang phong, da theo Tin Mng Macco "cac con hay lanh rieng ra mot ni thanh vang va ngh ngi oi chut" (Mc 6,31). Cac mon e xa sau khi i rao giang, Chua Giesu bao cac ong ngh ngi mot chut, nhng dan chung van keo en vi cac Ngai, noi len s khao khat cua dan chung. Cac thay hom nay tr ve ngh ngi mot chut ben Chua, roi lai tiep tuc vi cong tac muc vu, v giao dan trong cac giao ho ang can s hien dien cua cac thay.

c Cha Phero chu s thanh le cau nguyen cho cac thay. Trong bai giang, ngai nhan nhu cac chung sinh hay yeu qu ve ong lc theo Chua va khch le tinh than nhiet thanh tong o.

Sau Thanh le co mot gi hoi thao muc vu, cac thay chia se tam tnh cua ba con giao dan trong cac giao ho heo lanh xa xoi. ac biet, qua cac thay c cha Phe ro e a trao xe lan cho mot so anh ch em tan tat, om au cac giao ho ma cac thay ang phuc vu, phan nao xoa du noi au trong tam hon va than xac cua nhng anh ch em kem may man.

Ket thuc buoi tnh tam cac thay cung dung cm tra vi c cha va cac cha trong Toa giam muc, sau o tiep tuc tr ve vi giao ho mnh ang phuc vu trong niem tin yeu va bnh an.

 

Que Hng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page