Bao Ngi quan sat Roma to cao

cac to chc quoc te co vo pha thai

 

Bao Ngi quan sat Roma to cao cac to chc quoc te co vo pha thai.

Roma [Zenit 24/8/2010] - Bao Ngi Quan Sat Roma, c quan ngon luan ban chnh thc cua Toa thanh, to cao cac to chc quoc te co vo pha thai.

Nhan dp Lien hiep quoc khai mac Nam quoc te gii tre vao ngay 12 thang 8 nam 2010, mot so to chc quoc te tm cach van ong e pha thai c xem nh mot th quyen cua con ngi.

Trong so ra ngay 23 va 24 thang 8 nam 2010, Bao Ngi Quan Sat Roma nhan manh rang trong so cac to chc quoc te co vo pha thai co Quy Dan So cua Lien Hiep Quoc.

C quan ngon luan ban chnh thc cua Toa thanh cho biet: tren trang mang cua Quy Dan So Lien Hiep Quoc, ngi ta oc c nhieu sang kien do Lien hiep quoc e ra nham co vo gii tre "x dung cac dch vu y te tnh duc va sinh san". Theo bao ngi quan sat Roma, ay la kieu noi am ch en nga thai va pha thai cung nh co vo cho viec giao duc tnh duc.

Bao Ngi Quan Sat Roma lay lam tiec la trong cac tai lieu c pho bien tai Hoi Ngh chuan b hien ang dien ra tai Mehico t ngay 23 en 27 thang 8 nam 2010, khong thay nhac en Cong c ve quyen cua tre em.

Theo t bao cua Toa thanh, mac du khong phai la mot van kien hoan hao, Cong c ve quyen tre em cung a ghi ro cac quyen va bon phan cua cha me trong viec dng duc con cai. Trong khi o, tai hoi ngh chuan b noi tren, ngi ta khong thay nhac en nhng tieng nh "tre em" va "cha me".

Bao Ngi Quan Sat Roma viet rang ay la mot s thieu sot co chu y. No phan anh mot quan niem cc oan ve s t tr cua gii tre nham cat t cac lien he gia cha me va con cai va nh vay cham en chnh cot loi cua gia nh.

C quan ngon luan ban chnh thc cua Toa thanh keu goi hay quan tam en "ai Hien Chng ve cac gia tr cua mot nen van minh mi" c "Ngh Vien ai ong cua Gii Tre" trnh bay tai Lien Hiep Quoc trong thang 8 nam 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page