c thanh cha keu goi cong ong the gii

tr giup cu the cho Pakistan

 

c thanh cha keu goi cong ong the gii tr giup cu the cho Pakistan.

Castel Gandolfo [AFP, CNA 18/8/2010] - c thanh cha Benedicto XVI keu goi cong ong the gii hay tr giup Pakistan mot cach cu the.

Trong buoi tiep kien chung hang tuan tai Castel Gandolfo sang th T 18 thang 8 nam 2010, c thanh cha cau mong cong ong the gii to tnh lien i mot cach cu the oi vi Pakistan la nc ang b tan pha v lu lut.

Pakistan cho biet a c cong ong the gii gi tang 3 tram trieu au kim e cu tr hang trieu nan nhan lu lut. Tuy nhien, dan chung Pakistan van tiep tuc ch trch chnh phu nc nay v cac pham vat cu tr cha en tay ho.

Theo thong ke cua chnh phu Pakistan, cho ti nay a co t nht 1,400 ngi b thiet mang va gan 20 trieu ngi b anh hng bi lu lut.

Tr lai vi buoi tiep kien chung sang th T 18 thang 8 nam 2010, trong bai huan du, c thanh cha a noi en viec cho tre em en tuoi khon c rc le khi on lai gng sang va giao huan cua thanh Giao hoang Pio X.

Theo c thanh cha, v Giao hoang chu chc linh muc khi ch mi 23 tuoi nay, a "the hien mot tnh yeu sau am oi vi Chua Kito va Giao hoi, cung nh tnh khiem nhng, s n s va long bac ai nhiet thanh oi vi nhng ngi thieu thon nht".

Mac du cam thay bat xng khi c bau lam Giao hoang, thanh Pio X a e lai mot dau an khong bao gi lu m c trong lch s Giao hoi bang no lc canh tan moi s trong Chua Kito. Chnh ngai la ngi a cai to giao trieu, duyet xet lai bo giao luat va chng trnh ao tao linh muc. Ngai cung la ngi cho soan mot cuon giao ly chung cho toan the Giao hoi. Quyen Giao ly c menh danh la "Sach Giao Ly Pio X" a la mot ch nam chac chan cho viec hoc hoi chan ly c tin v ngon ng n s, trong sang va chnh xac.

Cach rieng v thanh Giao hoang nay c nhac nh nhieu nht v a cho phep tre em en tuoi khon, tc 7 tuoi, c rc le v long. Chnh ngai cung la ngi khuyen khch viec rc le thng xuyen.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page