Chien dch cau nguyen

cho chuyen vieng tham Anh quoc

cua c Thanh Cha

 

Chien dch cau nguyen cho chuyen vieng tham Anh quoc cua c Thanh Cha.

Roma [Radio Vatican 17/8/2010] - Cac tn hu Cong giao tai Anh quoc tham gia chien dch cau nguyen cho chuyen vieng tham Anh quoc cua c Thanh Cha Benedicto XVI.

Theo to chc "Tr giup cac Giao hoi au kho", cac an nhan cua to chc cho biet ho a tnh nguyen oc 31 ngan chuc kinh Kinh Mng va tham gia tren 130 ngay Chau Thanh The e cau nguyen cho chuyen vieng tham Anh quoc cua c thanh cha.

ay la chien dch c to chc Tr giup cac Giao hoi au kho e ra t thang 5 cho en thang 8 nam 2010.

Ong Terry Murphy, phat ngon vien cua To Chc cho biet cac tn hu cong giao Anh Quoc a thc s to tnh lien i vi c thanh cha cung nh vi cac tn hu b au kho va bach hai tren khap the gii.

To chc Tr giup cac Giao hoi au kho cung khuyen khch ngi Cong giao "xin le" e cau nguyen theo y c thanh cha. Cac y le se c chuyen en cac linh muc tai cac nc ngheo. Mot trong nhng ni cac linh muc ang can y le la Trung ong.

To chc Tr giup cac Giao hoi au kho hien ang tr giup cho mot so d an tai Iraq nh giup cac tn hu kito t nan va huan luyen chung sinh.

c thanh cha a tng nhan manh en s can thiet phai tr giup cac tn hu Kito tai Trung ong khi ngai tiep kien cac thanh vien cua To Chc Tr Giup cac Giao hoi au kho tai Castel Gandolfo hoi nam 2007, nhan dp to chc nay ky niem 60 nam thanh lap.

Trong mot la th gi cho to chc, c thanh cha viet rang ngai rat quan tam en cac Giao hoi tai Trung ong la ni nhieu ngi Cong giao b buoc phai song c tin ma khong c cham soc muc vu hay khong the cong khai tuyen xng niem tin cua mnh.

Trong chuyen vieng tham ao Chypre hoi thang 6 nam 2010, c thanh cha cung a lap lai cac moi quan tam cua ngai. Ngai noi: "cac tn hu Kito tren khap the gii can phai nang tinh than anh ch em mnh tai Trung ong".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page