Chnh phu Tho Nh Ky cho phep

c hanh phung vu

tai mot tu vien Chnh thong

 

Chnh phu Tho Nh Ky cho phep c hanh phung vu tai mot tu vien Chnh thong.

Athenes, Hy lap [AFP 15/8/2010] - Hy lap hoan nghenh viec chnh phu Tho Nh Ky cho phep c hanh phung vu tai mot tu vien Chnh thong.

Hom Chua nht 15 thang 8 nam 2010, thu tng Hy lap, ong Georges Papandreou, a hoan nghenh viec chnh phu Tho Nh Ky cho phep c hanh thanh le tai mot tu vien Chnh thong.

Thu tng Hy lap noi rang viec chnh phu Tho Nh Ky cho phep c hanh mot thanh le tai tu vien Chnh thong Sumela la mot dau hieu cho thay co s xch lai gia hai nc.

Thu tng Papandreou tuyen bo rang lan au tien ke t 88 nam nay, mot thanh le c c hanh trong tu vien noi tren la mot bien co lch s va quan trong noi len tinh than hp tac va hoa bnh gia Hy lap va Tho Nh Ky.

Hom Chua Nht 15 thang 8 nam 2010, bao ch tai Hy lap a danh nhieu trang e tng thuat ve thanh le tai tu vien Sumela do c thng phu ai ket Bartolomeo I chu s.

Tu vien Sumela la mot trung tam Thanh Mau quan trong cua cac tn hu Chnh thong. Ngi Hy lap a en lap nghiep xung quanh Bien Chet t nhieu the ky nay. Nhng ke t nam 1923, tu vien nay a khong c phep c hanh phung vu cho dan chung.

Sau mot cuoc chien gia Hy lap va Tho Nh Ky, nhng ngi Hy lap a b uoi ra khoi vung va i t nan tai Hy lap va Nga.

c biet dao thang 5 nam 2010, Bo du lch va van hoa Tho nh ky a cho phep c hanh thanh le moi nam mot lan vao ngay 15 thang 8. ay la mot c ch thien ch cua Tho Nh Ky khi e n gia nhap vao Lien Au, bi v mot trong nhng ieu kien to chc nay oi hoi la nc nay phai ton trong cac quyen cua cac ton giao thieu so.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page