Toa Thanh hai long ve vu rut lai n kien

tai Kentucky chong Toa Thanh

 

Toa Thanh hai long ve vu rut lai n kien tai Kentucky chong Toa Thanh.

Vatican (RG 10-8-2010) - Giam oc Phong Bao ch Toa Thanh, Linh Muc Federico Lombardi, cho biet Toa Thanh hai long ve vu 3 nan nhan bang Kentucky Hoa ky rut lai n kien chong Toa Thanh ve viec giao s lam tnh duc.

3 ngi nay cho rang Toa Thanh co lien he trach nhiem ve hanh ong cua cac giao s nay. Viec rut lai n kien a c luat s cua 3 nan nhan, Ong William McMurry, thong bao hom mung 9 thang 8 nam 2010.

Hom 10 thang 8 nam 2010, Cha Lombardi tuyen bo rang "Toa Thanh hai long hay tin ve vu kien Kentucky. D nhien ieu nay khong he co ngha la Toa Thanh coi nhe tnh chat ang kinh tm va viec len an nhng vu lam dung tnh duc cung nh s cam thng oi vi nhng au kho cua cac nan nhan, v nh luat s Lena a neu ro rat ung, cong ly oi vi cac nan nhan va viec bao ve tre v thanh nien tiep tuc phai la muc ch u tien. Tuy nhien, mot ieu tch cc la mot vu kien keo dai 6 nam ve ieu goi la "s can d cua Toa Thanh trong trach nhiem che giau cac toi lam dung", gay anh hng tieu cc manh me oi vi d luan quan chung, nay c chng minh la do mot li cao buoc vo can c".

Luat s cua Toa Thanh My, Ong Jeffrey Lena, cung ra thong cao noi rang "Khong he co chnh sach cua Toa Thanh yeu cau giau nhem cac vu lam dung tre em... S kien 3 nan nhan rut lai n kien chng to rang "ly thuyet do cac luat s cua nguyen n e ra cach ay 6 nam, a anh lac d luan quan chung"... "S kien vu kien chong lai Toa Thanh luon sai lam ve van e nay, khong co ngha la ben nguyen n khong chu au kho v nhng vu lam dung". Tuy nhien, vu kien chong Toa Thanh nay "ch lam cho s chu y xa ri muc tieu quan trong la bao ve cac tre em".

Luat s cua ben nguyen n noi vi hang AP rang nhieu nan nhan a at c nhng thoa thuan vi cac giao phan ni xay ra nhng vu lam dung va v the gi ay ho khong the kien chong Vatican.

Luat s McMurry a ai dien cho nhieu nhom nan nhan, va nam 2003 ong a ky mot thoa thuan vi tong giao phan Louisville e nhan so tien boi thng la 25 trieu my kim. Trong so nhng ngi at ti thoa thuan ay, cung co mot nan nhan sau o a kien Toa Thanh. Hai vu khac lien he ti vu goi la lam dung tnh duc cach ay vai thap nien. Hien thi tham phan ac trach vu nay Kentucky cha ket thuc vu nay, nhng ca hai pha cho rang vu nay t nay cham dt" (RG 10-8-2010).

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page