Cu Be tren Tong Quyen

dong Chua Cu The

thang Tong Giam Muc

 

Cu Be tren Tong Quyen dong Chua Cu The thang Tong Giam Muc.

Vatican (SD 2-8-2010) - Hom mung 2 thang 8 nam 2010, c Thanh Cha Bien c 16 a bo nhiem Cha Joseph William Tobin, cu Be tren Tong quyen dong Chua Cu The, lam tan Tong th ky Bo cac dong tu, ong thi thang lam Tong Giam Muc hieu toa Obba.

Cha Tobin ngi My, nam nay 58 tuoi (1952), sinh trng tai Detroit bang Michigan va c bau lam Tong co van cua dong nam 1991. 6 nam sau o, ngai lan lt c bau lam Be tren tong quyen cua dong trong 2 nhiem ky tong cong 12 nam, cho en nam 2009. Cha cung tng c bau lam Pho Chu tch Hiep Hoi cac Be tren Tong quyen cac dong nam vao nam 2003 va la thanh vien Hoi ong lien lac gia cac Be tren Tong quyen va Bo cac dong tu.

c tan Tong Giam Muc Joseph Tobin thong thao 5 sinh ng la Anh, Tay Ban Nha, Phap, Y va Bo ao nha. Ngai ke nhiem c Tong Giam Muc Gianfranco Gardin, 66 tuoi, dong Phanxico Vien Tu, c bo lam Giam Muc giao phan Treviso, bac Italia, hoi thang 12 nam 2009.

Bo cac dong tu hien do c Hong Y Franc Rode, ngi Sloveni, dong Lazzariste lam tong trng. Ngai se tron 76 tuoi vao ngay 23 thang 9 nam 2010 (SD 2-8-2010).

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page