Giao duc s dung

cac phng tien truyen thong mi

 

Giao duc s dung cac phng tien truyen thong mi.

Phong van c Tong Giam Muc Claudio Maria Celli, Chu tch Hoi ong Toa Thanh Truyen Thong, ve viec giao duc s dung cac phng tien truyen thong mi.

Roma (Avvenire 15.16-5-2010) - Chua Nhat 16 thang 5 nam 2010 la "Ngay quoc te truyen thong xa hoi" lan th 44 ve e tai "Cac Linh Muc va muc vu trong the gii ky thuat so: cac phng tien truyen thong phuc vu Li Chua".

Bnh luan ve e tai Ngay Quoc Te Truyen Thong Xa Hoi nam nay, c Cha Claudio Giuliodoro, Chu tch Uy Ban truyen thong xa hoi cua Hoi ong Giam Muc Italia, noi ket Thng Hoi ong Giam Muc The Gii ve Li Chua va s iep c Thanh Cha Bien c XVI gi cho ngay nay pho bien hoi thang 2 nam 2010. c Cha nhan manh rang cac linh muc la nhng ngi co bon phan rao giang Li Chua khong the khong biet ti moi trng muc vu mi la the gii ky thuat so. No co the cung co cac kenh truyen thong co ien nhng cung m ra cac chan tri bat tan cho s oi thoai va trao oi t tng, cam ngh va y kien. Giao Hoi khong the khong ng au vi thach o mi nay trong s menh rao giang Li Chua cua mnh. c Cha cho biet Giao Hoi a bat au nhap the viec loan bao Li Chua vao trong moi trng mi nay cua the gii ky thuat so, va cac kinh nghiem khi au a rat la tch cc. Trong nhieu kha canh Giao Hoi Italia a i tien phong trong van e nay, bang cach cho ra mot tap cam nang hng dan cong tac muc vu trong viec s dung ky thuat so, e ra chng trnh thap nien cho viec thong truyen Li Chua trong the gii ang thay oi, a ra chng trnh rong rai phoi hp vi d an van hoa co s va cong tac cua cac phng tien truyen thong bao gom cac nhat bao, tuan bao, nguyet san, cac ai phat thanh va truyen hnh.

c Cha Chu tch Uy ban truyen thong cua Hoi ong Giam Muc Italia nhan manh rang can phai ao tao cac linh muc tng lai cho viec loan bao Li Chua trong the gii ky thuat so ngay trong giao trnh cua ai chung vien. ay khong phai ch la s menh lien quan ti cac linh muc tre, ma lien quan ti cac linh muc thuoc moi la tuoi toan the gii, ke ca cac linh muc nghi ng va d ng oi vi cac oi mi ky thuat.

Thc ra, cac canh tan ky thuat va cac phng tien truyen thong tan tien nay khong xoa bo cac phng tien truyen thong, nhng khien cho chung tr thanh phong phu va hu hieu hn. Cac tin tc tai lieu va y kien ang tai tren bao ch c tai vao he thong lien mang va troi tren dong song ky thuat so.

Tai Italia, ngoai a ch rieng cua cac giao phan tren trang lien mang, cung con co cac a ch cua cac phong trao va hoi oan giao hoi, cung nh nhieu trang web khac, trong o co "T ien Bach Khoa Cong Giao - Cathopedia" bao gom 3,494 t do 25 chuyen vien thc hien, trnh bay tat ca moi hieu biet lien quan en Giao Hoi Cong Giao. Tren cac a ch lien mang nay cua cac giao phan tn hu co the oi thoai trc tiep vi cac Giam Muc va cac linh muc tu s, cung cac thanh phan dan Chua khac va trao oi y kien lien quan ti moi lanh vc cuoc song.

Sau ay chung toi xin gi ti quy v va cac ban bai phong van c Tong Giam Muc Claudio Maria Celli, Chu tch Hoi ong Toa Thanh Truyen Thong, ve viec giao duc hang giao s tu s s dung cac phng tien truyen thong mi.

Hoi: Tha c Tong Giam Muc Celli, trong s iep gi "Ngay Quoc Te Truyen Thong", pho bien ngay 23-1-2010, c Thanh Cha Bien c XVI a khuyen khch cac Linh Muc tan dung cac phng tien truyen thong xa hoi tan tien cho viec loan bao Tin Mng, pho bien Li Chua va phat trien cac sinh hoat muc vu khac. ay cung la ly do khien cho c Thanh Cha chon e tai noi tren cho Ngay Quoc Te Truyen Thong 2010, co phai the khong?

ap: Vang. ung the. S menh au tien cua Giao Hoi la loan bao Li Chua. Va khong the choi cai c s kien ngay nay the gii ky thuat so cong hien cho chung ta cac kha nang, ma cho ti vai nam gan ay a la ieu khong the tng tng noi.

Hoi: Nh the co ngha la Giao Hoi cham chu theo doi toan van e vi thai o anh gia tch cc oi vi the gii ky thuat so?

ap: Chac chan roi, nhng Toa Thanh khong co thai o ngay th au, bi v chung toi hoan toan y thc ve cac han hep gan lien vi cac ky thuat tan tien. Nhng trong trng hp nay, Toa Thanh va c Thanh Cha muon nhan manh cac kha the va c may c cong hien cho Giao Hoi, e cho Li cua Chua Giesu Kito cu roi con ngi vang len ca trong the gii ky thuat so na. Van e o la lam the nao e khai thac va tan dung cac c may nay trong cac boi canh khac nhau tren the gii. That the, mot ang la boi canh A chau, trong o viec oi thoai vi cac truyen thong ton giao khac la ieu quan trong; ang khac la boi canh Au chau b tuc hoa.

Hoi: Tha c Cha, the gii ky thuat so tren thc te co the la mot kieu giup i ti cac ni va cac moi trng ma ngi ta khong the hien dien mot cach vat ly, hay khong?

ap: ung the. Toi co quen mot cha x cua mot thanh pho ln Au chau. La mot linh muc co kien thc cao va thong minh, cha a m mot a ch tren he thong lien mang. Va cha cho toi biet so ngi vao lien lac vi cha qua a ch nay ong hn so tn hu tham d thanh le Chua Nhat moi tuan. Toi khong ngh rang the gii ky thuat so, viec vao trang a ch tren lien mang co the thay the cuoc song bnh thng cua Giao Hoi. Nhng nh c Thanh Cha Bien c XVI a dung mot hnh anh rat y ngha e noi len s that nay: o la Giao Hoi phai hien dien trong "cac xa lo ln" cua the gii ky thuat so, ni con ngi ngay nay hien dien. Chung ta rat biet rang ngay nay gii tre ngoi hang gi trc may vi tnh hn la trc man truyen hnh. That la ieu tot ep, khi ngi tre co the gap c Li Chua trong cac xa lo lien mang nay, ma toi thch ngh la Li Chua cung cam leu gia the gii ky thuat so na.

Hoi: c Cha a e cap ti cac nguy hiem gan lien vi viec s dung cac ky thuat mi ngay nay. c Cha muon am ch nhng g vay?

ap: Mot trong cac au lo ln cung la cac au lo cua cac c cau dan s: o la viec bao ve tre em v thanh nien. Chung ta tat ca eu biet la ngay nay tre em s dung he thong lien mang mot mnh. Vi tat ca cac nguy hiem va anh hng xau xa cua nhieu chat lieu tieu cc c tai len he thong lien mang, ma chung co the tng tng ra. Giao Hoi la thay day nhan ban co the giup con ngi s dung cac phng tien ky thuat truyen thong toi tan nay mot cach ung an, vi tinh than trach nhiem.

Hoi: c Cha ngh g ve s iep cho Ngay quoc te truyen thong nam nay, ac biet danh cho cac linh muc, di anh sang cua Nam Linh Muc sap ket thuc vao cac ngay 9 en 11 thang 6 nam 2010?

ap: Trong s iep c Thanh Cha a e cap en "viec muc vu trong the gii ky thuat so": o la ieu ro rang. Nhng khong phai tat ca moi linh muc eu co the cham lo cho lanh vc hoat ong ac biet nay. V ay can phai co mot n goi ac biet. Chung toi hy vong rang cac linh muc tre - la gii, nh ngi My thng noi, c sinh ra trong ky thuat so - biet thi hanh s menh muc vu cua mnh trong nen van hoa hien nay, la nen van hoa a b cac ky thuat mi thay oi rat nhieu.

Hoi: Ngay nay cung co mot hien tng mi: o la hien tng cua cac trang lien mang va lien mang xa hoi... c Cha ngh sao?

ap: Ca trong lanh vc nay na cung can phai giao duc con ngi. Chung la cac dung cu te nh, nhng trong o co nguy c tr thanh cac dung cu pho bien nhng ieu doi tra va khong ton trong pham gia con ngi. Xa kia, khi co cac canh trnh dien bat xng, th ngi ta tranh i coi. Ngay nay cung the, nhng vi s kien cac ky thuat tan tien lien mang tac ong lan tran, th thai o o khong u na. Chung ta phai giao duc con ngi nam gi mot vai tro tch cc, khong phai ch trong viec tiep nhan ma ca trong viec at vao trong o cac thc tai cong oan mi me, nh cac trang a ch Blog va Facebook, e pho bien nhng g la chan, thien, my phat huy va thang tien cuoc song con ngi.

(Avvenire 15.16-5-2010)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page