Bai phat bieu cua c Cha

Phaolo Nguyen Thai Hp

ngay ve Giao Phan Vinh 27/5/2010

 

Bai phat bieu cua c Cha Phaolo Nguyen Thai Hp - ngay ve Giao Phan Vinh 27/5/2010.

Vinh, Viet Nam (GPVO 27/05/2010) - "Xin cho toi c thc hien c nguyen tham sau, la c ong sinh ong t vi anh ch em tren manh at que hng nay. o la mot c nguyen tham sau va cung la li nguyen xin. Chac chan c cha gia, quy Cha, quy thay, quy tu s nam n, quy Hoi ong giao x va anh ch em se khong t choi toi an hue nay..." o la nhng li phat bieu cua c tan Giam muc Phaolo Nguyen Thai Hp nhan ngay ve Giao Phan Vinh 27/5/2010.


Giao phan Vinh long trong on c Tan Giam muc Phaolo Nguyen Thai Hp ve vi Giao phan.


Sau ay la nguyen van cua bai phat bieu:

 

Trong knh c cha gia Phaolo Maria,

Cha Giam tnh Dong a Minh,

Quy cha quan hat,

Quy cha,

Quy Thay,

Quy tu s nam n,

Va toan the anh ch em.

Truc het, xin uc dang len Thien Chua tam tnh ta n sau xa v tat ca nhng g Ngai a thc hien va a xe duyen e co buoi hoi ngo than tnh hom nay.

Thay v on tiep mot Tan Giam muc, c Cha, quy cha, quy thay, quy tu s va anh ch em ang m rong vong tay e on nhan mot ngi con cua x Nghe a xa que hng 56 nam, nay c tr ve e song chet ni mien at Me.

Suot nhng nam thang dai xa que, mac du the xac phai xa que hng, nhng tam hon toi van canh canh nh ve ni chon nhau cat ron. Nh ai o a a dien ta rat ung tam trang cua ngi tha hng ma chnh toi a cam nghiem:

"Ai co biet lam sao ma noi uc

Long tha hng tran troc nh que hng

Mat co ngu nhng long ta van thc

Tnh non song da diet mau xng".

Co le toi la mot trong nhng ngi con x Nghe a phai i xa que hng nhat va nhieu lan a phai chon que ngui lam que hng th hai cua mnh. Co nhng luc tng chng nh khong con c hoi tr ve vi que cha at to. Nao ng, bong dng c tr ve song va phuc vu tai que hng vao gia oan cuoi cuoc i.

Xin cam ta Thien Chua, cam n Toa Thanh, cam n Giao phan cung nh chnh quyen a tao c hoi thuan tien.

Chnh trong tam tnh ta n o, xin cam n c Cha gia Phaolo Maria v nhng ong gop qua tan tnh cho Giao phan trong thi gian va qua. ac biet, xin cam n c Cha a vat va tm nhng ngi ke nhiem c Cha e Giao phan cua chung ta khong bao gi thieu chu chan. Hom nay mot trong nhng ngi c c Cha e bat va tien c, a thanh giam muc. Xin c Cha tiep tuc cau nguyen cho con va Giao phan nha.

Suot nhng nam dai c Cha a luon co mat tren tng cay so, a chon xe hi lam nha, lam ni thng tru, trong khi Toa Giam muc ch la ni tam tru. Cac nha tam ly khuyen khong nen thay oi nhng tap quan tot vao luc tuoi gia. Chnh v vay, xin c Cha c tiep tuc chon xe hi lam nha, tiep tuc ban phep lanh, tiep tuc ban phep Them sc cho tat ca nhng ni ang can en c Cha. Cung xin c Cha c tiep tuc lanh ao Giao phan mnh nh tng lanh ao xa nay. Ban e se xin c phep i hoc nghe vi c Cha trong mot thi gian.

Tha quy cha, quy thay, quy tu s nam n, quy Hoi ong giao x va tat ca giao dan ang hien dien ay cung nh rat xa trong Giao phan chung ta. Toi chan thanh cam n tat ca ve cuoc tiep on ac biet tai phi trng va qua cung nh tai nha th Chnh toa nay.

Xin phep trch dan mot cau noi sau sac cua thanh Augustino rat thch hp vi hoan canh va tam trang hien tai cua toi: Cung vi anh em toi la Kito hu, v anh ch em toi la mot giam muc. T cach Kito hu la mot niem vui va la nguon n cu o. Trong khi vai tro giam muc la thach o, au lo va moi nguy.

That vay, vi t cach la Kito hu, chung ta c lam con Chua va c ha hen hanh phuc i sau. Chung ta gap g nhau trong trong niem tin. Trong khi o, chc vu giam muc mang trach nhiem phuc vu Tin Mng, cung co niem tin va s hiep nhat cua tat ca giao dan trong Giao phan, va phuc vu van hoa tren que hng.

Cho en nay, toi dan than hoat ong trong lnh vc van hoa, giao duc xa hoi. Cha bao gi theo hoc mon ao tao lam giam muc. Cung cha co ngay nao thc tap lam giam muc, nen chac chan se co nhieu do dam.

Theo yeu cau cua Toa Thanh, toi chap nhan ve ay nh mot ngui con cua que hng tr ve ni coi nguon cua mnh, nh mau chay ve tim. Chnh v vay, neu khong co s cong tac cua quy Cha, quy thay, quy tu s, quy Ban chap hanh Hoi ong giao x va tat ca anh ch em, chac chan cong tac muc vu cua chung ta trong tng lai se gap nhieu kho khan.

o la moi lo cua toi. Nhng tin tng tinh than cong tac va nhiet thanh giao dan Vinh, toi xin nhan chc vu nay e ong hanh vi anh ch em va e tiep noi con ng c Cha gia a vach ra, ang i va chung ta se i.

Co nhan ta thng noi: "Quan nhat thi dan chi van ai". Cac giam muc chung toi ke trc ngi sau se t t ra i. Tren nguyen tac, toi cung ch ong hanh vi anh ch em trong 10 nam. Nhng Giao phan van con o, anh ch em va con chau anh ch em van hien dien! Chnh v the, v long men Chua, v tnh yeu Giao phan, xin quy Cha, quy thay, quy tu s nam n va tat ca anh ch em cong tac vi toi e Giao phan chung ta moi ngay mot thang tien hn. ac biet, chung ta co kha nang phuc vu Giao phan cung nh que hng at nc nhieu hn na.

Cuoi cung, xin cho toi c thc hien c nguyen tham sau, la c ong sinh ong t vi anh ch em tren manh at que hng nay. o la mot c nguyen tham sau va cung la li nguyen xin. Chac chan c Cha gia, quy cha, quy thay, quy tu s nam n, quy Hoi ong giao x va anh ch em se khong t choi toi an hue nay.

Xin a ta.

 

c tan Giam Muc Phaolo Nguyen Thai Hp

(nguon: theo ban tin ien t cua Giao Phan Vinh Online)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page