e cai quan dan Chua

Linh Muc phai e cho Chua Kito

dan dat mnh

 

e cai quan dan Chua Linh Muc phai e cho Chua Kito dan dat mnh.

Vatican (26/05/2010) - e la Chu Chan theo con tim cua Thien Chua (x. Gr 3,15) linh muc can phai am re sau trong tnh ban sinh ong vi Chua Kito, khong phai ch vi tr thong minh ma ca s t do va y ch na, co mot y thc ro rang ve can tnh a nhan lanh trong Le Truyen Chc Linh Muc, mot s san sang vo ieu kien trong viec dan dat oan chien c trao pho, ni nao Chua muon ch khong phai trong chieu hng xem ra thch hp hay de dai nhat vi mnh.

c Thanh Cha Benedicto XVI a khang nh nh tren trc hn 30,000 tn hu va du khach hanh hng nam chau tham d buoi tiep kien chung sang th T 26-5-2010 tai quang trng thanh Phero.

Ch con hai tuan na la Nam Linh Muc se ket thuc vi ai hoi cac Linh Muc toan the gii trieu tap tai Roma trong cac ngay t mung 9 ti 11 thang 6. V the trong trong buoi tiep kien sang hom qua c Thanh Cha a trnh bay nhiem vu th ba cua Linh Muc la cai quan, hng dan cong oan dan Chua c trao pho cho cac v, vi quyen cua Chua Kito. Con ngi thi nay d ng vi y niem ve quyen bnh nen kho ma hieu no theo tinh than kito. c Thanh Cha neu bat cac ly do cua s d ng nay nh sau:

Cac kinh nghiem van hoa, chnh tr va lch s cua qua kh mi ay, ac biet la cac che o oc tai tai ong au va Tay au trong the ky XX, a khien cho con ngi thi nay nghi ng oi vi y niem nay. S nghi ng nay thng c dien ta ra qua chu trng can phai huy bo moi quyen bnh khong bat nguon t con ngi, hay khong nam di quyen con ngi hoac do con ngi kiem soat. Nhng chnh khi nhn vao cac che o trong the ky va qua a gieo kinh hoang va chet choc nhac nh cho biet rang quyen bnh trong moi lanh vc ma khong c thi hanh vi quy chieu ve ang Sieu Viet, tach ri khoi Quyen Bnh Toi Cao la Thien Chua, th rot cuoc chong lai con ngi mot cach khong the tranh ne c. V the that la ieu quan trong khi tha nhan rang quyen bnh nhan loai khong bao gi la mot muc ch, ma ch luon luon la mot phng tien, va muc ch trong moi thi ai luon luon la con ngi, c Thien Chua tao dng nen vi pham gia bat kha xam pham va c mi goi bc vao trong tng quan vi ang Tao Hoa tren con ng cuoc song tran gian va trong cuoc song vnh cu mai sau. No la mot quyen bnh c thi hanh vi tinh than trach nhiem trc Thien Chua va ang Tao Hoa. Mot quyen bnh c hieu nh the ch co muc ch duy nhat la phuc vu thien ch ch that cua con ngi va la s trong sang cua S Thien Toi Cao la Thien Chua; no khong xa la vi con ngi, ma trai lai la s tr giup quy bau tren con ng tien ti s hien thc tran ay ni Chua Kito, tien ti n cu roi.

Tiep tuc bai huan du c Thanh Cha noi Giao Hoi c mi goi dan than thi hanh loai quyen bnh phuc vu o, khong nhan danh mnh, nhng nhan danh Chua Giesu Kito, la ang a nhan c t Thien Chua Cha moi quyen bnh tren tri di at (x. Mt 28,18). That the, qua cac Chu Chan cua Giao Hoi Chua Kito chan dat oan chien cua Ngai: chnh Chua hng dan, che ch, khch le, v Ngai yeu thng oan chien mot cach sau tham. Nhng Chua Giesu la Muc T toi cao cua linh hon chung ta, a muon oan Tnog o, ngay nay la cac Giam Muc, trong niem hiep thong vi Ngi Ke V Thanh Phero, va cac linh muc la cac cong s vien quy bau cua cac v, tham d vao s menh lo lang cho Dan Chua, la nhng ngi giao duc trong c tin, hng dan, linh hoat va nang cong oan kito... Nh the moi mot Chu Chan la v trung gian, qua o chnh Chua Kito yeu thng con ngi: chnh qua chc tha tac cua chung ta Chua en vi cac linh hon, day do ho, gi gn ho va hng dan ho. Trong sach Chu giai Phu Am thanh Gioan thanh Agostino noi: "c chi viec chan dat oan chien o la s dan than cua tnh yeu" (123,5). ay la ieu luat toi thng cho cung cach song cua cac v tha tac vien cua Thien Chua, mot tnh yeu vo ieu kien, nh tnh yeu cua Muc T Nhan Lanh, tran ay niem vui, rong m cho tat ca moi ngi, chu y ti ke gan cung nh lu tam ti ngi xa (S. Agostino, Discorso 340,1: Discorso 46,15), te nh oi vi cac ngi yeu uoi, be nho, n s, ke toi loi, e bieu lo long thng xot vo b cua Thien Chua, vi cac li tran an trao ban hy vong (x. Id., Lettera 95,1). Roi c Thanh Cha neu bat cac ieu kien e la Chu Chan theo long Chua muon nh sau:

e la Chu Chan theo con tim cua Thien Chua (x. Gr 3,15) Linh Muc can phai am re sau trong tnh ban sinh ong vi Chua Kito, khong phai ch vi tr thong minh ma ca vi s t do va y ch na, va co mot y thc ro rang ve can tnh a nhan lanh trong Le Truyen Chc Linh Muc, mot s san sang vo ieu kien trong viec dan dat oan chien c trao pho, ni Chua muon ch khong phai trong chieu hng xem ra thch hp hay de dai nhat oi vi mnh. ieu nay trc het oi hoi phai san sang lien tuc e cho chnh Chua Kito cai quan cuoc song linh muc. That vay khong ai co kha nang chan dat oan chien cua Chua Kito, neu khong song sau tham va ch thc s vang li Chua Kito va Giao Hoi. Va s ngoan ngoan cua Dan Chua oi vi cac linh muc tuy thuoc s ngoan ngoan cua cac linh muc oi vi Chua Kito. V the nen tang cua tha tac muc vu luon luon co s gap g ca nhan va lien l vi Chua, hieu biet Chua sau am va ong hnh dang vi y muon cua Chua Kito.

c Thanh Cha noi tiep trong bai huan du rang trong cac thap niem cuoi cung nay ngi ta thng dung tnh t "muc vu" hau nh oi choi vi tnh t pham trat, am ch truyen thong cau truc quyen bnh trong Giao Hoi gom ba bac cua B Tch Truyen Chc la giam muc, linh muc va pho te. D luan cong cong thng hieu thc tai pham trat nh la s vang phuc va phap ly, trai nghch vi s mem deo, sinh ong cua muc vu va long khiem nhng theo tinh than tin mng. S hieu lam nay ve pham trat cung do cac lam dung quyen bnh va oc ham ho chc tc gay ra trong lich s, nhng chung xa la vi nguon goc y niem ve pham trat. "Gerarchia" pham trat co ngha la "lanh vc thanh thieng", nhng ngha that cua no la "nguon goc thanh thieng"; ngha la quyen bnh nay khong en t con ngi, ma co nguon goc ni s thanh thieng, ni B Tch. No at e con ngi di n keu goi, di mau nhiem cua Chua Kito, va bien ca nhan tr thanh ay t cua Chua Kito, va ch nh la ay t cua Chua Kito ngi o mi co the cai quan va hng dan cho Chua Kito va vi Chua Kito. V the ai bc vao trong Chc Thanh cua B Tch, bc vao "nguon goc thanh" th khong phai la mot ngi chuyen che, ma la ngi bc vao trong mot moi day tng quan mi cua s vang li Chua Kito: ho b cot buoc vao Chua Kito trong s hiep thong vi cac chi the khac cua Chc Thanh, cua Chc Linh Muc. Ca c Giao Hoang - la iem tham chieu cua tat a moi Chu Chan khac va cua s hiep thong cua Giao Hoi - cung khong the lam ieu mnh muon; trai lai Giao Hoang la ngi gi gn s vang phuc Chua Kito, vang phuc li cua Chua c tom tat trong "luat c tin", trong Kinh Tin Knh cua Giao Hoi; va Giao Hoang phai i trc lam gng trong viec vang phuc Chua Kito va Giao Hoi Ngai. T Pham trat nh the bao gom mot moi day co ba chieu kch: trc het la noi ket vi Chua Kito va trat t ma Chua ban cho Giao Hoi Ngai; th hai, noi ket vi cac Chu Chan khac trong s hiep thong duy nhat cua Giao Hoi; va th ba, noi ket vi cac tn hu c giao pho cho tng v trong trat t cua Giao Hoi.

Nh the s hiep thong va pham trat khong trai nghch nhau ma ieu kien hoa nhau. Ca hai ch la mot s hiep thong pham trat. Chu Chan la ngi hng dan va gi gn oan chien va ngan nga e no khoi tan lac. Ngoai quan niem sieu nhien ro rang sang to o, khong the nao hieu c nhiem vu cai quan rieng cua cac linh muc. Trai lai c nang bi tnh yeu thng oi vi n cu roi cua tng tn hu, nhiem vu o ac biet quy bau va can thiet ca trong thi ai cua chung ta na. Neu muc ch la em li loan bao Chua Kito ti vi con ngi va dan a con ngi en cho gap g Chua e ho c n cu o, c s song, th nhiem vu hng dan la viec phuc vu c song vi s tan hien hoan toan cho viec xay dng oan chien trong chan ly va s thanh thien, thng phai i ngc dong va nhac nh cho biet rang ai ln nhat phai lam nh ngi nho nhat, ai cai tr phai song nh ngi phuc vu (x. LG 27).

Ch ni Chua Kito linh muc mi co the kn muc c sc manh e thc thi chc phuc vu cua mnh trong s trung thanh vi Chua Kito va vi Giao Hoi, noi gng cac thanh trong o co Cha Thanh Gioan Vianney, thi hanh chc vu linh muc cua mnh vi tnh yeu thng tan tuy, ch nham mot muc ch duy nhat la mu ch cho cac linh hon, dam tra gia mac mo cho ti cho t ao e trung thanh vi chan ly va cong ly cua Tin Mng. c Thanh Cha a khch le cac linh muc ng s hai hng dan tng tn hu en vi Chua Kito, ao tao Chua Kito ni trai tim tng ngi, va e cho Chua Kito song trong tng tn hu.

Sau cung c Thanh Cha a xin moi ngi cau nguyen cho ngai cung nh cho cac Giam Muc va linh muc toan the gii e cac v biet san soc oan chien Chua trao pho, ke ca cac con chien lac. Ngai mi goi cac linh muc tham d ai hoi ket thuc Nam Linh Muc trong cac ngay t mung 9 en 11 ta Roma.

Sau khi chao tn hu va du khach bang nhieu th tieng khac nhau c Thanh Cha a cat kinh Lay Cha va ban phep lanh Toa thanh cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page