Toa Thanh noi rang khong the

ong hoa Giao hoi vi bat c

ang phai chnh tr nao

 

Toa Thanh noi rang khong the ong hoa Giao hoi vi bat c ang phai chnh tr nao.

Roma [CNA 24/5/2010] - Toa thanh noi rang khong the ong hoa Giao hoi vi bat c ang phai chnh tr nao.

Trong bai dien van chao mng c thanh cha Benedicto XVI tai Phien khoang ai lan th 24 cua Hoi ong Toa thanh ve giao dan, c hong y Stanislaw Rylko, chu tch cua hoi ong, noi rang "Giao hoi khong t ong hoa vi bat c ang phai hay he thong chnh tr nao", nhng Giao hoi anh gia cao hoat ong cua nhng ngi hien than phuc vu cong ch.

c hong y Rylko noi rang Giao hoi xem s dan than cua ngi giao dan trong chnh tr la mot n goi cao quy va la mot the hien cao ca cua c ai.

Theo c hong y Rylko, ngi tn hu Kito dan than hoat ong trong i song cong cong can c huan luyen ay u e co the lam chng cho c tin.

Giai thch ve viec c thanh cha keu goi can phai co mot the he mi cac chnh tr gia Cong giao, c hong y chu tch Hoi ong Toa thanh ve giao dan noi rang ngay nay chnh tr can phai lay lai "linh hon" cua no, ngha la khoi phuc y ngha cua phuc vu cong ch, xay dng nhng gia tr vng chac, thang tien mot y niem ve "the tuc" that s ci m ch khong phai thu nghch vi Thien Chua hay s Ngai i vao i song cong cong.

Mot cach cu the, theo c hong y Rylko, nhiem vu cua chnh tr la bao ve nhan v con ngi, pham gia, n goi sieu viet va nhng quyen bat kha xam pham cua con ngi von cam re sau trong luat t nhien va nh vay khong the nhan nhng c.

Ket thuc bai dien van, c hong y chu tch Hoi ong Toa thanh ve giao dan loan bao rang ai Hoi Giao dan cong giao A Chau se dien ra t ngay 31 thang 8 en 5 thang 9 nam 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page