Cac c giam muc Phi luat tan

va tan chnh phu

 

Cac c giam muc Phi luat tan va tan chnh phu.

Manila [Asianews 21/5/2010] - Cac c giam muc Phi luat tan san sang hp tac vi tan tong thong Aquino nhng phe bnh lap trng ung ho pha thai cua ong.

Tong thong tan c Phi luat tan, ong Benigno Noynoy Aquino, ang chuan b lam le tuyen the nham chc.

c cha Nereo Odchimar, Giam muc Tandag, chu tch Hoi ong Giam muc Phi luat tan, tuyen bo: "Chung toi se hp tac trong nhng g la hu ch cho phuc li cua nhan dan. Tuy nhien, chung toi cung se phe bnh nhng g ma chung toi thay la thiet hai cho cong ch".

La trng nam cua co tong thong Cory Aquino, ong Benigno Noynoy Aquino a ac c trong cuoc bau c va qua vi 43 phan tram so phieu.

Ong c cac c tri, nht la ngi Cong giao, ung ho v nhan manh en s can thiet phai chong lai tham nhung va ngheo oi, cung nh a ra nhng thay oi triet e sau nhng nam cai tr "toi te" di thi tong thong Arroyo.

Tuy nhien viec ong ung ho D Luat "Y Te San Sinh", tc d luat khuyen khch x dung cac phng tien nga thai nhan tao, a khien cho uy tn cua ong b sut giam.

c Lien hiep quoc ho tr nh mot phng cach e chong lai ngheo oi, d luat kiem soat dan so nay khuyen khch x dung cac phng phap nga thai nhan tao cung nh tuyet san phu n.

Theo c cha chu tch Hoi ong Giam muc Phi luat tan, lap trng cua Giao hoi oi vi van e nay rat minh bach. Giao hoi khong ngng chong lai d luat va tranh au e no khong c thong qua. oi lai vi d luat, Giao hoi Cong giao tai Phi luat tan nhan manh en nhng chnh sach benh vc s song va phat trien nhan ban phu hp vi Tin Mng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page