Cac c giam muc Anh va x Wales

len an mot chng trnh quang cao

cho viec pha thai tren truyen hnh

 

Cac c giam muc Anh va x Wales len an mot chng trnh quang cao cho viec pha thai tren truyen hnh.

London [CNA 23/5/2010] - Cac c giam muc Anh va x Wales len an mot chng trnh quang cao cho viec pha thai tren truyen hnh.

Mi ay ai truyen hnh tai Anh quoc a cho pho bien tren toan quoc mot chng trnh quang cao cho viec pha thai.

Hoi ong Giam muc Anh va x Wales tuyen bo rang khai thac viec pha thai khong he mang lai li ch nao cho sc khoe hay phuc li tam ly cua ngi phu n.

Theo d tru, chng trnh quang cao cho pha thai tren truyen hnh nay do mot to chc phi li nhuan chuyen co vo cho viec pha thai co ten la "Marie Stopes International" e ra, se keo dai cho en ngay 4 thang 6 nam 2010.

Ba Dana Hovig, giam oc ieu hanh cua to chc nay noi rang chien dch quang cao cho pha thai nay se khuyen khch dan chung cong khai thao luan ve viec pha thai mot cach thang than cung nh giup cho phu n co u thong tin ve van e nay.

Hom th Nam 20 thang 5 nam 2010, mot phat ngon vien cua Hoi ong Giam muc Anh va x Wales a len an chng trnh quang cao nay. Theo Hoi ong Giam muc nc nay, pha thai khong phai la mot mon hang tieu thu. Gii thieu hanh ong pha thai nh mot mon hang tieu thu se lam xoi mon s ton trong oi vi s song, anh lac hng d luan va gay thiet hai cho phu n khien ho lam nhng quyet nh voi va khong the thay oi c.

Ve phan mnh, ong John Smeaton, giam oc cua To Chc bao ve thai nhi tai Anh Quoc, cung len an chng trnh quang cao noi tren. Theo ong, mac du t nhan la mot to chc phi li nhuan, "Marie Stopes International" van nham en li nhuan khi quang cao cho nhng dch vu pha thai. Ong Smeaton cho biet: to chc nay a tng co vo cho cac dch vu pha thai nc ngoai.

Giam oc To chc bao ve thai nhi nhan manh: "Cho phep quang cao viec pha thai tren Truyen hnh se khien cho nhieu thai nhi b sat hai hn va nhieu phu n va thieu n phai au kho sau khi pha thai". Theo ong, ay la mot hanh ong xuc pham en hang tram phu n phai au kho v pha thai moi ngay.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page