c Thanh Cha khuyen khch

giao dan dan than chnh tr

 

c Thanh Cha khuyen khch giao dan dan than chnh tr.

Vatican (SD 21-5-2010) - c Thanh Cha Bien c 16 keu goi cac tn hu Cong Giao dan than trong lanh vc chnh tr va chng to rang c tin giup ho oc cac thc tai mot cach mi me va bien oi chung.

Ngai a ra li keu goi tren ay trong buoi tiep kien sang 21 thang 5 nam 2010 danh cho 100 tham d vien khoa hop toan the lan th 24 cua Hoi ong Toa Thanh ve giao dan nhom t ngay 20 en 22-5-2010 ve chu e "Chng nhan cua Chua Kito trong cong ong chnh tr".

c Thanh Cha khang nh rang: "Giao Hoi khong co s mang huan luyen chuyen mon cho cac nha chnh tr. a co nhieu to chc khac theo uoi muc ch ay. S mang cua Giao Hoi la "a ra mot phan oan luan ly ca ve nhng ieu lien quan ti lanh vc chnh tr, khi cac quyen can ban cua con ngi va phan roi cac linh hon oi hoi.. va Giao Hoi ch s dung nhng phng the phu hp vi Tin Mng va thien ch cua moi ngi, theo thi ai va hoan canh khac nhau" (GS 76).

c Thanh Cha nhac nh rang: "Giao dan co nhiem vu chng to mot cach cu the trong i song ban than va gia nh, trong i song xa hoi, van hoa va chnh tr, rang c tin cho phep oc cac thc tai mot cach mi me va sau xa ong thi bien oi chung; niem hy vong Kito m rong chan tri han hep cua con ngi va phong doi no ve chieu cao ch thc cua con ngi, hng ve Thien Chua. Cac tn hu giao dan cung co nhiem vu cho thay c bac ai trong chan ly la sc manh hu hieu nhat co the bien oi the gii, Tin Mng la bao am cho t do va s iep giai thoat.. Cac tn hu giao dan co nhiem vu tham gia tch cc vao i song chnh tr, phu hp vi giao huan cua Hoi Thanh, chia se nhng ly do co nen tang vng chac va cac ly tng cao ca trong nen dan chu va trong s tm kiem ong thuan sau rong vi tat ca nhng ngi quan tam bao ve s song va t do, bao ve chan ly va thien ch cua gia nh, tnh lien i vi ngi tung thieu va s tm kiem cong ch" (SD 21-5-2010).

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page