Toa thanh keu goi

phat trien nong nghiep e xoa oi

 

Toa thanh keu goi phat trien nong nghiep e xoa oi.

Roma [Zenit 14/5/2010] - Toa thanh keu goi danh u tien cho s phat trien nong nghiep e xoa oi.

Phat bieu tai Hoi Ngh cua To Chc Lng Nong The Gii ve Chau My Latinh va vung vnh Caribe dien ra tai thanh pho Panama t ngay 26 en 30 thang 4 nam 2010, c cha Renato Volante, quan sat vien thng trc cua Toa thanh tai To Chc Lng Nong The Gii, a noi en vai tro trong yeu cua nong nghiep trong sinh hoat kinh te va s ong gop noi bat cua lanh vc nay cho mot cuoc phat trien thc s lau ben.

Trch dan li cua c thanh cha Benedicto XVI nhan dp vieng tham to chc Lng Nong The Gii ngay 26 thang 11 nam 2008, c cha Volante nhac lai rang "y niem hp tac can phai i oi vi nguyen tac bo tr". Theo ai dien cua Toa thanh tai to chc lng nong the gii, can phai e cho cac cong ong a phng c tham gia vao cac quyet nh va chon la lien quan en viec x dung at ai canh tac, bi v s phat trien toan dien cua con ngi oi hoi moi ngi phai co nhng chon la co trach nhiem va thai o lien i.

c cha Volante noi rang tnh trang tai Chau My Latinh va vung vnh Caribe tr nen phc tap v nhieu yeu to khien cho cac d an thng ch nham muc ch co vo cac lanh vc ca nhan hn la mang lai mot cai nhn tong the ve phat trien von at nhng nhu cau cua con ngi vao trong tam.

Trong bai phat bieu, c cha Volante cung keu goi hay quan tam mot cach ac biet en gia nh va vai tro trong tam cua gia nh tai thon que. Theo v ai dien cua Toa thanh, gia nh thon que bao am cho nhng phng phap san xuat c phu hp vi nhng ac iem cua at ai va he thong sinh thai.

c cha ket luan: "Neu chung ta bien oi cac xa hoi chung ta thanh nhng ai gia nh, khong ch ky nhng ay tnh yeu thng, th se khong con van e oi kem".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page