Phat ngon vien Toa thanh

nhan nh ve

chuyen vieng tham Bo ao Nha

 

Phat ngon vien Toa thanh nhan nh ve chuyen vieng tham Bo ao Nha.

Roma [Zenit 14/5/2010] - Phat ngon vien Toa Thanh tuyen bo rang chuyen vieng tham Bo ao Nha cua c thanh cha Benedicto XVI la mot chuyen cong du ky dieu.

Vao cuoi chuyen vieng tham Bo ao Nha cua c thanh cha, cha Federico Lombardi, phat ngon vien Toa Thanh, nhan manh en con so ngi tham d cac cuoc gap g vi c thanh cha. Theo cha Lombardi, "khong phai truyen thong, khong phai cac c giam muc, cung khong phai c giao hoang, ma chnh s iep Fatima" mi loi keo con so ong ngi tham d nh the.

Con so ngi co mat tai Lisboa, Fatima va Porto a vt qua s ch i cua ban to chc. ay la ieu khien chnh c thanh cha cung phai ngac nhien.

Trong mot cuoc hop bao, linh muc phat ngon vien Toa thanh noi vi cac ky gia rang c thanh cha a song nhng ngay va qua mot cach thanh than, vui ti, khoe manh.

Theo cha, hnh anh cua mot c Benedicto XVI t c biet en va thng b xem la lanh lung, t giao tiep hn ngi tien nhiem cua ngai, a bien thanh mot hnh anh than thng, cc ky t te, hien lanh, than tnh va vui ve.

Ve cac cuoc gap g vi gii van hoa, cac nhan vien muc vu xa hoi va cac linh muc, cha Lombardi nhan manh rang cac s iep cua c thanh cha nhan gi cho Giao hoi va xa hoi Bo ao Nha a c trnh bay "mot cach n s, minh bach, trong bau kh bnh than va xay dng".

Mot trong nhng iem noi bat trong chuyen vieng tham va qua la 5 lan hn cac v tien nhiem cua ngai trong 40 nam qua, c Benedicto XVI a cung cau nguyen vi dan chung. Theo cha Lombardi, c thanh cha a song kinh nghiem nay nh mot bang chng chac chac rang Chua luon ong hanh vi Giao hoi, mac cho nhng kho khan ma Giao hoi ang trai qua va o chnh la niem hy vong cho tng lai cua Giao hoi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page