Bai ap T Cua

c Tong Giam Muc Pho

Phero Nguyen Van Nhn

 

Bai ap T Cua c Tong Giam Muc Pho Phero Nguyen Van Nhn.

Ha Noi, Viet Nam (7/05/2010) - Bai ap T Cua c Tong Giam Muc Pho Phero Nguyen Van Nhn tai Nha Th Chnh Toa Ha Noi, ngay 7 thang 5 nam 2010:

 

Tha c Tong Giuse knh men,

Tha c Cha Phu Ta,

Tha Anh em Linh muc, Anh Ch em Tu s nam n, Chung sinh

va Anh Ch Em Giao dan than men,

 

Trong niem vui cua Chua Kito Phuc Sinh, toi knh chao c Tong, c Cha Phu Ta va cac ai dien cua moi thanh phan Dan Chua trong Tong Giao Phan Ha Noi than yeu. Xin cau chuc Quy c Cha va Anh Ch Em c n Bnh An va sc manh cua Chua Kito Phuc Sinh.

Trong lan tiep xuc au tien nay vi Tong Giao Phan Ha Noi, toi xin c noi len oi li tam tnh chan thanh, n s.

1. Toi en ay v vang li Chua va vang li c Thanh Cha. Toi xac tn rang: oi vi i song va cong viec cua Hoi Thanh, chung ta phai da vao c Tin, c Cay, c Men va n Chua Thanh Than, nhat la chung ta at tin tng vao n khon ngoan cua Chua Thanh Than Ma n khon ngoan cua Chua Thanh Than va cua Chua Kito th gan lien vi mau nhiem Thanh Gia. Trong dong lch s trai dai hai nghn nam, Hoi Thanh a tien bc trong cuoc l hanh c tin "gia nhng cn bach hai do the gian gay ra, va nhng n an ui do Thien Chua ban tang" - li Thanh Augustino, c Cong ong Vaticano II nhac lai trong Hien Che tn ly ve Giao Hoi (x. GH so 8d). Lch s Giao Hoi tai Viet nam cung dien ra theo quy luat o.

2. Moi khi oc kinh "Lay Cha", chung ta van xin Cha "cu chung con khoi moi s d". Nhng khi phai oi dien vi nhng au kho va th thach chung ta gap trong cuoc song, Chua Giesu lai day chung ta cau xin: "Y Cha the hien di at cung nh tren tri". Chnh Chua Giesu a trai qua nhieu au kho e hoc c the nao la vang phuc (x. Dt 5,8), qua o Ngi neu len cho chung ta mot gung mau hoan hao. Phan toi, toi cung ang co gang hoc hoi kinh nghiem cua c Co Giao Hoang Chan Phc Gioan XXIII, a nen thanh bang cach thc hien cham ngon ngai chon cho mnh khi c bo nhiem lam Giam muc: "Vang Li va Bnh An" ("Obedientia et Pax"), ngha la vang li th c bnh an. Xin Quy c Cha va Anh Ch Em cau nguyen cho toi c Chua ban cho n bnh an khi dung het nang lc cua mnh e vang li Chua va Hoi Thanh.

3. T Giao Phan alat non tre gia nhap vao Tong Giao Phan Ha Noi vi be day lch s co knh, toi cam nhan hong an c Chua sai en mot vung at tham am mau ao cua biet bao the he Anh Hung Chng Nhan c Tin. Tieu bieu la giao x S Kien, ni a dien ra le Khai Mac Nam Thanh cua Giao Hoi Viet Nam vao ngay le knh cac Thanh T ao Viet Nam 24-11-2009. Tat ca chung ta con nh ro bau kh trang trong, sot sang va thanh thien cua s kien lch s o. Trong s iep gi cho chung ta vao dp trong ai ay, c Thanh Cha a noi len c nguyen: "Ch g a iem rat than thng nay tr thanh trung tam iem cua mot cong cuoc Phuc Am hoa co chieu sau#". Chnh c Tong Giuse va mang ve cho chung ta mot tin vui t Roma: Toa Thanh co y nh nang Nha Th S Kien len bac "Vng Cung Thanh ng", nh mot dau ch tran trong gia tr lch s cua giao x co knh nay. Ngoai ra, Tong Giao Phan Ha Noi cung nh ca Giao Hoi tai Viet Nam, a c Chua ban cho nhieu V Muc T ang kinh va ang men, nh trong bai huan t ngo vi Hoi ong Giam Muc Viet Nam ngay 27-06-2009 tai Roma, c Thanh Cha u tien neu ch danh c Co Hong Y Phaolo Giuse Pham nh Tung nh mot tam gng ve "long nhiet thanh muc t, ma ngai a the hien cach khiem nhng, vi tnh hien phu sau xa oi vi oan dan cua ngai va tnh huynh e ln lao oi vi cac linh muc".

4. Toi tha thiet cau chuc n Bnh An cho c Tong Giuse, c Cha Phu Ta Lorenso, va moi thanh phan Dan Chua cua Tong Giao Phan Ha Noi than yeu. Tat ca chung ta can n Bnh An o, e en lt chung ta tr thanh "kh cu bnh an cua Chua", bang cach "biet men yeu va phung s Chua trong moi ngi", nh chung ta van luon cau nguyen sot sang vi Kinh Hoa Bnh.

Xin Quy c Cha va Anh Ch Em cau nguyen cho toi.

 

Ha Noi, ngay 07-05-2010

 

+ Phero Nguyen Van Nhn

Tong Giam Muc Pho Ha Noi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page