Bat cong xa hoi la nguyen nhan

dan en cuoc khung hoang chnh tr

tai Thai Lan

 

Bat cong xa hoi la nguyen nhan dan en cuoc khung hoang chnh tr tai Thai Lan.

Thai Lan [Zenit 10/5/2010] - c cha chu tch Hoi ong Giam muc Thai Lan noi rang bat cong xa hoi la nguyen nhan dan en cuoc khung hoang chnh tr tai nc nay.

Trong mot cuoc phong van danh cho hang thong tan Fides cua bo truyen giao, c cha Louis Chamniern Santisukniram, Tong giam muc Thare va Nongseng, kiem chu tch Hoi ong Giam muc Thai Lan, khang nh rang bat cong xa hoi va tham nhung la hai nguyen nhan ln lam phat sinh cuoc khung hoang chnh tr va xa hoi tai nc nay trong hai thang va qua.

c cha chu tch Hoi ong Giam muc Thai Lan cho biet: mot bo phan dan chung than phien ve nhng bat bnh ang va chenh lech; nhieu cong dan Thai noi rang ho khong c oi x bnh ang va hng cac quyen li nh nhau.

Theo c cha Santisukniram, cung nh tai nhieu nc A Chau khac, bat cong xa hoi va tham nhung tai Thai Lan la mot van e nghiem trong oi hoi trc tien phai chu trong en luan ly, s trong suot va tinh than trach nhiem ni cac nha lanh ao chnh tr.

Nha lanh ao Giao hoi tai Thai Lan cho biet Giao hoi ung ho chng trnh gom 5 iem do chnh phu e ngh vi phe oi lap la: khong bien quoc vng thanh mot vu kh au tranh chnh tr, a ra nhng cai to hau san bang cac bat bnh ang, khong x dung truyen thong e ao sau cuoc xung ot chnh tr va xa hoi, thiet lap mot uy ban oc lap e ieu tra ve nhng cuoc bao ong khien cho 27 ngi chet va gan 1 ngan ngi b thng, m ra con ng hoa giai quoc gia.

Ngoai chng trnh 5 iem tren ay, thu tng Thai lan, ong Abhisit con loan bao se giai tan quoc hoi vao thang 9 nam 2010 va to chc bau c vao ngay 14 thang 11 nam 2010. Moi ngi hy vong rang "lo o" nay se cham dt cuoc khung hoang.

Theo c cha Santisukniram, "tnh hnh chnh tr hien nay rat te nh va phc tap." Ngai khang nh rang, trong sinh hoat chnh tr, can phai oi thoai, hp tac va thoa hiep vi cac ang phai khac. Ngai cung cho biet: cho ti nay, cac ang phai chnh tr a khong keu goi cac cong ong ton giao can thiep.

c cha chu tch Hoi ong Giam muc Thai Lan noi rang Giao hoi a lien ket vi cac cong ong ton giao khac e ong gop bang s cau nguyen va keu goi oi thoai cung nh giao duc dan chung ve luan ly, ve cong bnh xa hoi va y thc trach nhiem.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page