c Thanh Cha khch le

cac Giam Muc B trc cac thach o

 

c Thanh Cha khch le cac Giam Muc B trc cac thach o.

Vatican (SD 8-5-2010) - Trong buoi tiep kien sang ngay 8-5-2010, danh cho cac Giam Muc thuoc 8 giao phan tai B, c Thanh Cha Bien c 16 nhiet liet khch le cac v trc nhng thach o ln lao ang e ra cho Giao Hoi tai nc nay.

Trong bai huan du, c Thanh Cha ghi nhan tnh trang sa sut trong Giao Hoi tai B ngay cang tram trong hn: s giam sut so tn hu cong khai lam chng ve c tin va s thuoc ve Giao Hoi, tuoi trung bnh cua hang giao s, tu s nam n ngay cang cao, s thieu thon Linh Muc tu s trong lanh vc muc vu tch cc hoac trong lanh vc giao duc va xa hoi, con so t oi cac ng sinh Linh Muc va i thanh hien, v.v.

Trc tnh trang tren ay, c Thanh Cha nhan manh tam quan trong cua mot nen giao duc ton giao vng chac va sau xa hn. Ngai e cao tam gng cua thanh Damien de Veuster, tong o ngi cui, mi c phong hien thanh: "V thanh mi nay noi vi lng tam ngi B. Thanh nhan a chang a goi la ngi con noi danh nhat cua at nc B trong moi thi ai o sao? S cao ca cua thanh nhan, c song trong s tan hien cho nhng anh ch em phong cui, en o b lay benh va qua i, he tai cuoc song noi tam phong phu cua Ngi, cuoc song cau nguyen lien ly, ket hiep vi Chua Kito ma Ngi thay hien dien trong nhng anh ch em, va nh Chua, Ngi hien than khong chut de dat. Trong nam linh muc nay, that la tot ep khi e ngh thanh Damien nh mau gng linh muc va tha sai, nhat la cho cac linh muc va tu s. S giam sut so Linh Muc khong the b coi nh mot tien trnh khong the tranh c".

c Thanh Cha khong quen co vo mot nen muc vu n goi bao quat va nghiem tuc, da tren gng sang thanh thien cua cac linh muc, chu y en nhng mam mong n goi ni nhieu ngi tre va da tren s cau nguyen cham ch va tn thac theo li nhan nhu cua Chua Giesu" (Xc Mt 9,37).

Ngai cung nhac nh cac linh muc B hay c hanh phung vu, nhat la Thanh Le trong s ton trong truyen thong phung vu cua Giao Hoi, vi s tham gia tch cc cua cac tn hu, theo vai tro tng ng cua moi ngi, ket hp vi mau nhiem Vt qua cua CHua Kito. Ngoai ra, can phan nh tat ca nhng kha the phat xuat t n goi nen thanh cua cac tn hu giao dan, va s dan than tong o, ton trong s phan biet nong co gia chc linh muc tha tac va chc linh muc chung cua cac tn hu.

Trc o, trong dien t chao mng c Thanh Cha, c Cha Andre-Joseph Leonard, Tong Giam Muc Bruxelles, Chu tch Hoi ong Giam Muc B a noi en tnh canh au thng tai nc nay v gng mu tram trong, mot Giam Muc a phai t chc v lam dung tnh duc ngi tre. c Cha cho biet tuy au thng, nhng Giao Hoi tai B quyet liet oi pho vi van e nay trong s trong sang, nhat la qua Uy ban ac trach cu xet nhng n khieu nai ve van e lam dung tnh duc xay ra trong boi canh muc vu. Giao Hoi tai B quyet liet, khiem ton va can am gi vai tro cua mnh trong mot xa hoi b tuc hoa cao o. (SD 8-5-2010).

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page