Linh muc la ngi tiep noi

s menh cua Chua Giesu

thanh hoa con ngi va the gii

 

Linh muc la ngi tiep noi s menh cua Chua Giesu thanh hoa con ngi va the gii.

Vatican (Vat. 5/05/2010) - Linh muc la ngi tiep noi s menh cua Chua Giesu thanh hoa con ngi va the gii qua viec loan bao Li Chua va ban phat cac B Tch, ac biet la B Tch Thanh The va B Tch Hoa Giai.

c Thanh Cha Benedicto 16 a khang nh nh tren trc gan 20,000 tn hu va du khach hanh hng nam chau tham d buoi tiep kien chung tai quang trng Thanh Phero sang th T mung 5 thang 5 nam 2010.

Nh a biet c Thanh Cha va mi vieng tham muc vu tong giao phan Torino ve nen trong bai huan du ngai a chia se vi tn hu vai cam tng cua chuyen vieng tham va noi ve nhiem vu th hai cua linh muc la nhiem vu thanh hoa con ngi, ac biet la qua cac B tch va viec phung t cua Giao Hoi.

Trong chuyen vieng tham c Thanh Cha a knh vieng Tam Khan Liem Thanh thanh Torino, hiep y vi hn 2 trieu tn hu cung ang knh vieng Tam Khan Liem trong nhng ngay nay. Ngai noi Tam Kham Liem ay co the dng nuoi c tin va cung co long ao c Kito, v no thuc ay tn hu tien ti vi gng mat cua Chua Kito, tien ti vi Than Xac Chua Kito chu ong anh va phuc sinh, va chiem niem Mau Nhiem Phuc Sinh la trung tam S iep Kito. Chung ta la chi the cua Than Mnh Chua Kito phuc sinh, hoat ong trong lch s, moi ngi theo nhiem vu rieng ma Chua Kito a giao pho.

e cap ti nhiem vu cua linh muc la thanh hoa con ngi c Thanh Cha noi "Thanh" la pham chat chuyen biet cua Thien Chua, ngha la s that tuyet oi, long lanh, tnh yeu, ve ep va anh sang tinh tuyen. Ngai nh ngha nhiem vu nay cua linh muc nh sau:

Thanh hoa mot ngi nh the co ngha la at e ngi o tiep can vi Thien Chua, vi ban chat cua Ngi la anh sang, s that, tnh yeu tinh tuyen. Va ng nhien la s tiep can ay bien oi con ngi. Trong thi xa xa ngi ta xac tn rang khong ai co the trong thay Thien Chua ma khong chet ngay tc khac. V sc manh chan ly va anh sang cua Ngai qua v ai! Neu con ngi ung cham ti luong sang tuyet oi ay th se khong the song con. ang khac cung lai co xac tn rang khong co s tiep can toi thieu vi Thien Chua, th con ngi cung khong the song c. Nh the van nan la lam sao con ngi co the tm ra s tiep can vi Thien Chua, la nen tang ma khong chet ngop v s v ai cua Thien Chua. c tin cua Giao Hoi noi vi chung ta rang chnh Thien Chua a tao ra s tiep can bien oi chung ta t t tr thanh hnh anh cua Ngai.

T mnh khong ai co the at e ngi khac trong s tiep can vi Thien Chua. Mot phan chnh n thanh cua chc linh muc la nhiem vu tao ra s tiep s tiep can ay. ieu nay c thc hien trong viec loan bao li Chua, qua o anh sang cua Chua en gap g chung ta. No c thc hien mot cach sau am trong cac Bi Tch. Viec dm mnh vao trong Mau Nhiem vt qua cai chet va s phuc sinh cua Chua Kito xay ra trong B Tch Ra Roi, c cung co trong B Tch Them Sc va trong B tch Hoa Giai, va c dng nuoi bi B Tch Thanh The, la B Tch xay dng Giao Hoi nh la Dan cua Thien Chua, Than Mnh cua Chua Kito, en Th cua Chua Thanh Than (x. Gioan Phaolo II, Tong Huan Pastores gregis, s.32). Nh the, chnh Chua Kito thanh hoa, ngha la loi keo chung ta vao trong pham vi cua Thien Chua. Nhng trong long thng xot vo cung, Ngai keu goi mot so ngi "" vi Ngai (x. Mc 3,14) va qua B tch Truyen Chc, tr thanh nhng ngi chia se Chc Linh Muc cua chnh Ngai, mac cho s ngheo nan nhan loai, tr thanh cac tha tac vien cua s thanh hoa ay, phan phat cac mau nhiem cua Chua, la cac cay cau cua s gap g vi Chua, lam trung gian gia Thien Chua va con ngi va gia con ngi vi Thien Chua.

Tiep tuc bai huan du c Thanh Cha noi: trong cac thap nien qua ngi ta co khuynh hng e cao chieu kch loan bao trong can tnh va s menh linh muc, tach ri khoi nhiem vu thanh hoa, vien c la phai thang vt mot kieu muc vu thuan tuy b tch. Nhng co the thi hanh chc Tha Tac Linh Muc bang cach thang vt muc vu b tch hay khong? Nh trnh thuat trong cac Phuc Am, Chua Giesu khang nh rang viec loan bao Nc Thien Chua la muc ch s menh cua Ngi, nhng no khong ch la mot dien van, ma cung bao gom hanh ong cua Ngi na. Cac dau ch, cac phep la ma Chua Giesu thc hien cho thay rang Nc Chua en nh mot thc tai hien dien, va sau cung trung hp vi chnh con ngi cua Ngai, vi viec trao ban chnh Ngai. ieu nay cung ung oi vi chc tha tac linh muc: linh muc ai dien Chua Kito, ang c Thien Chua Cha sai i, va tiep tuc s menh cua Chua, qua "li noi" va "b tch" trong toan the than xac va linh hon, dau ch va li noi.

Co le chnh viec anh gia thap nhiem vu thanh hoa a khien cho niem tin ni s hu hieu cu roi cua cac B Tch b suy yeu i, va noi cho cung cung khien cho niem tin ni hoat ong cua Chua Kito va cua Than Kh Ngai qua Giao Hoi, trong the gii b suy yeu i.

Ch co c Giesu thanh Nagiaret la Chua va la c Kito b ong inh va phuc sinh mi co the cu roi the gii va con ngi. Mau nhiem cai chet va s phuc sinh cua Chua Kito em lai n cu o la ni hoat ong cua Chua Kito qua Giao Hoi, ac biet la trong B Tch Thanh The, khien cho le te hy hien cu chuoc cua Chua Kito hien thc, va trong B Tch Hoa Giai, trong o t cai chet cua toi loi con ngi tr lai cuoc song mi, cung nh trong moi c ch b tch thanh hoa khac (PO, 5).

V the can phai thang tien mot nen giao ly thch hp e giup tn hu hieu ga tr cua cac B Tch, va noi gng Cha S Thanh ho Ars, san sang quang ai chu y ti viec phan phat cho cac tn hu cac kho tang n thanh ma Thien Chua at e trong tay chung ta, va chung ta khong phai la chu nhan ma ch la cac ngi quan ly. ac biet trong thi ai cua chung ta ngay nay, mot ang xem ra co s yeu kem cua c tin, mat khac co nhu cau kiem tm tu c, moi mot linh muc phai nh rang loan bao truyen giao, phung t va cac b tch khong bao gi c tach ri nhau trong s menh cua linh muc. Va phai thang tien viec muc vu b tch e ao tao dan Chua va giup ho song tran ay Phung Vu, viec phung t cua Giao Hoi va cac B Tch nh la cac n nhng khong cua Thien Chua, cac hanh ong t do va hu hieu trong hoat ong cu o cua Ngai.

Sau khi nhac cho cac linh muc biet rang trong B Tch chnh Thien Chua hoat ong ch khong phai con ngi, va linh muc ngi ban b tch ch la dung cu, tuy can thiet Chua dung e ban n cu o, nhng ch la dung cu. V the cac linh muc phai quang ai va khiem ton trong viec ban cac B Tch, ton trong cac khoan cua Giao Luat va phai xac tn rang s menh cua mnh la lam sao e cho tat ca moi ngi c ket hiep vi Chua Kito, co the t hien cho Thien Chua nh banh song ong va thanh thien ep long Ngai (x. Rm 12,1). Roi c Thanh Cha khuyen khch cac linh muc nh sau:

Cac linh muc than men, hay song Phung Vu va phung t vi niem vui va tnh yeu thng: o la hanh ong ma Chua Phuc Sinh thi hanh trong quyen nang cua Chua Thanh Than ni anh em, vi anh em va cho anh em. Toi muon lap lai li keu goi mi ay: "hay tr lai toa giai toi, nh ni c hanh B Tch Hoa Giai, va cung nh la ni trong o anh em hay thng xuyen hn, e tn hu co the tm thay long xot thng, li khuyen nhu ui an, cam thay c Thien Chua yeu thng va hieu biet va song kinh nghiem s hien dien Long T Bi Chua, ben canh s Hien Dien thc s cua Thanh The" (Dien van noi vi cac vien chc Toa An Giai 11-3-2010). Toi cung muon mi goi moi linh muc c hanh va song sau am Thanh The, la trong tam cua nhiem vu thanh hoa: chnh Chua Giesu muon vi chung ta, song trong chung ta, t ban chnh Ngai cho chung ta, cho chung ta thay long t bi vo bien va s hien du cua Thien Chua.

Ket thuc bai huan du c Thanh Cha moi goi tn hu y thc c n ln lao ma Chua ban cho Giao Hoi va the gii la cac linh muc: qua chc tha tac cua cac v Chua tiep tuc cu roi con ngi, hien dien va thanh hoa con ngi. Anh ch em hay biet cam ta Thien Chua, va nhat la hay biet song gan gui vi cac linh muc vi li cau nguyen va s nang , ac biet trong nhng luc kho khan, e cac v luon la Muc t nh long Chua mong muon.

Sau khi chao cac tn hu bang nhieu th tieng khac nhau c Thanh Cha a cat Kinh Lay Cha va ban phep lanh toa thanh cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page