Hoi ao Binh Chua Kito on nhan

viec c thanh cha bo nhiem

mot v tha uy cua Toa Thanh

 

Hoi ao Binh Chua Kito on nhan viec c thanh cha bo nhiem mot v tha uy cua Toa Thanh.

Mehico [AFP 1/5/2010] - Hoi ao Binh Chua Kito on nhan viec c thanh cha bo nhiem mot v tha uy cua Toa thanh.

Hom th Bay mung 1 thang 5 nam 2010, Hoi ao binh Chua Kito tuyen bo "vang li" on nhan viec c thanh cha quyet nh bo nhiem mot v tha uy ng au Hoi nay.

Trong li tuyen bo c cho pho bien tren trang mang rieng, Hoi nay a "nhiet liet cam n c thanh cha v s quan tam cua ngai oi vi Hoi va on nhan nhng ch ao cua ngai vi tin tng va vang phuc".

Hoi cung cam n 5 v giam muc a c c thanh cha bo nhiem e thc hien cuoc thanh ly t thang 7 nam 2009 en thang 3 nam 2010.

Hom th Bay mung 1 thang 5 nam 2010, Toa thanh loan bao rang c thanh cha cng quyet ong hanh va giup Hoi nay tren con ng thanh luyen trc mat.

Mot thong cao cua Toa thanh cho biet: sap ti, c thanh cha se ch ra nhng the thc e cai to Hoi nay va bc au la bo nhiem mot v tha uy.

Tng cung nen nhac lai: Hoi ao binh Chua Kito, mot hoi tong o phat trien rat nhanh trong Giao hoi, a trai qua mot cuoc khung hoang tram trong sau khi cuoc song nc oi cua ngi sang lap Hoi la cha Marcial Maciel c tiet lo.

Thong cao cua Toa thanh cho biet mot cuoc gap g cua 5 v Giam muc trong uy ban thanh tra vi c thanh cha, c hong y Quoc vu khanh Toa thanh va 3 thanh vien khac cua giao trieu a dien ra tai Vatican t ngay 30 thang 4 en ngay 1 thang 5 nam 2010. Thong cao viet rang sau mot nam ieu tra tai hau het cac cong oan cua Hoi ao binh Chua Kito, cac v Giam muc trong uy ban a nhn nhan long nhiet thanh cua rat nhieu thanh vien linh muc cung nh giao dan cua Hoi a ong gop vao viec m rong Nc Chua.

Tuy nhien, thong cao cung viet rang cac c giam muc cua uy ban thanh tra cua Toa thanh xac nhan rang cuoc song nc oi cua cha Maciel a gay ra nhieu hau qua nghiem trong trong i song va c cau to chc cua Hoi can c cai to. Uy ban thanh tra a len an nang ne "nhng toi ac va cuoc song vo luan cua ngi sang lap Hoi".

Cuoi cung, thong cao nhac lai nhng li an ui va khuyen khch cua c thanh cha gi cho cac hoi vien, nht la cac hoi vien giao dan cua Hoi trong giai oan ay kho khan nay.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page