Tam Th Truyen Giao

gi anh em Linh muc Tu s Viet Nam

tai A Chau Thai Bnh Dng

 

Tam Th Truyen Giao gi anh em Linh muc Tu s Viet Nam tai A Chau Thai Bnh Dng.

 

Tam Th Truyen Giao

"Lay Cha, xin cho chung c hiep nhat nen mot, nh Cha trong Con va nh Con trong Cha" (Gio 17,21).

 

Knh gi quy anh em Linh muc Tu s Viet Nam ang phuc vu tai A Chau Thai Bnh Dng.

 

Knh tha quy anh em,


Cac Linh Muc chup hnh lu niem sau Thanh Le sang ngay 14 thang 4 nam 2010 tai Nha Nguyen cua Dong Thanh Giuse, Osaka, Nhat Ban.


Nhan dp Nam Thanh Linh Muc (2009-2010), vi tinh than hiep nhat trong cung mot Chua, mot c tin, mot Giao Hoi, chung toi, nhng Linh muc Viet Nam ang phuc vu truyen giao tai Nhat Ban, ai Loan va Solomon a co nhng ngay hoi ngo tai Osaka, Nhat Ban, t ngay 12 en 16 thang 4 nam 2010, e cung cau nguyen, chia se, thong cam va nang nhau gi vng c tin, trung thanh vi Chua va vi Giao hoi, nhiet tam rao truyen Tin Mng cho khap muon dan qua nhng cong tac muc vu va hoat ong bac ai xa hoi phuc vu dan Chua tai tran gian.

Qua cau nguyen, chung toi muon tm en Thanh Y Chua trong s mang ma Chua trao pho cho moi ngi nh la chi the trong Nhiem The, va lanh nhan sc manh cua Chua Thanh Than ang tac ong trong nhng cong viec bac ai ma chung toi ang phuc vu.

Qua chia se, chung toi cam thong va nang nhau trong nhng cong viec kho khan vat va ma nhng anh em Linh muc ang gap phai trong khi phuc vu cho nhng bo lac tai Solomon, cho nhng ngi vo gia c, hay cho nhng nan nhan cua nhng te nan xa hoi... Chung toi cung vui mng va c khch le khi nhn thay nhng thanh qua tot ep a gat hai c trong cac cong viec muc vu hay trong nhng hoat ong bac ai xa hoi cua nhng anh em Linh muc ang hang say dan than phuc vu trong nhieu lanh vc khac nhau.

Qua nhng ngay hop mat, anh em Linh muc chung toi cung mong c nhng hat giong c tin ma chung ta a co c Viet Nam cung se c gieo vai va nay n khap moi ni. Chung toi mong c c lien ket vi nhau, khong nhng gia anh em linh muc tai Nhat Ban, ai Loan, Solomon, ma con vi nhng anh em Linh muc Tu s khac trong vung A Chau Thai Bnh Dng. Chung toi hy vong rang trong mot tng lai rat gan tat ca nhng anh em Linh muc Tu s chung ta tai A Chau Thai Bnh Dng co the hop mat vi nhau trong tinh than yeu thng nh Chua Giesu a day chung ta: "Anh em hay yeu thng nhau nh Thay a yeu thng anh em". (Gio 15,12)

Nguyen xin c Me Lavang la Me cua Chua Cu The cung la Me cua Giao Hoi Viet Nam luon cau bau cho tat ca anh em Linh muc Tu s chung ta, gn gi chung ta luon song trung thanh vi n goi i i ma Chua a ban tang cho chung ta.

Men chao than ai trong c Kito, Chua chung ta.

Osaka, ngay 16 thang 4 nam 2010

 

Toan the anh em Linh muc Tu s tham d ky hop mat ong ky ten:

1. Lm Nguyen Hu Hien, Giao phan Tokyo, Nhat Ban

2. Lm Ngo Quang nh, Giao phan Tokyo, Nhat Ban

3. Lm Cao Sn Than, Dong Ten, Nhat Ban

4. Lm Hoang Minh Man, Dong Ngoi Li, Nhat Ban

5. Thay Bui Minh Giang, Giam Tnh Dong Tieu e Chua Giesu, Nhat Ban

6. Lm Lu Vnh Cu, Giao phan Osaka, Nhat Ban

7. Lm Pham Minh Anh, Giao phan Kagoshima, Nhat Ban

8. Lm Phan Tien Dung, Giao phan Kagoshima, Nhat Ban

9. Lm Nguyen Hong Tam, Giao phan Kagoshima, Nhat Ban

10. Lm Pham Van Che, Giao phan Naha, Okinawa, Nhat Ban

11. Lm Bui c Dung, Giao phan Naha, Okinawa, Nhat Ban

12. Lm Phan nh Hoai, Giao phan Naha, Okinawa, Nhat Ban

13. Lm Pham Van Huyen, Giao phan Naha, Okinawa, Nhat Ban

14. Lm Nguyen c Tien, Giao phan Naha, Okinawa, Nhat Ban

15. Lm Dng Quoc Tien, Giao phan Naha, Okinawa, Nhat Ban

16. Lm Dng Trung Tn, Giao phan Naha, Okinawa, Nhat Ban

17. Lm Nguyen Hoan Vu, Giao phan Naha, Okinawa, Nhat Ban

18. Lm Nguyen Minh Lap, Dong Salesio Don Bosco, Solomon

19. Lm Nguyen Ngoc iep, Giao phan ai Bac, ai Loan

20. Lm Pham Minh Sn, Giao phan ai Bac, ai Loan

21. Lm Nguyen Tr Tai, Giao phan ai Bac, ai Loan

22. Lm Tran Tr Tue, Giao phan Tan Truc, ai Loan

23. Lm Trng Van Phuc, Giao phan Tan Truc, ai Loan

24. Lm Nguyen Van Du, Giao phan ai Trung, ai Loan

25. Lm Vu nh Thon, Giao phan Gia Ngha, ai Loan

26. Lm Nguyen Linh Ghi, Giao phan Gia Ngha, ai Loan

27. Lm oan Thai Bnh, Giao phan Hoa Lien, ai Loan

28. Lm Bui Quang Bnh, Giao phan Cao Hung, ai Loan

29. Lm Ho Van Khan, Dong Gioan Tay Gia, ai Loan

30. Lm Nguyen Cao Tr, Dong Gioan Tay Gia, ai Loan

31. Lm Hoang Cong Vu, Dong Gioan Tay Gia, ai Loan

32. Lm Phan Chau Tuan, Dong Gioan Tay Gia, ai Loan

33. Lm Nguyen Van Hung, Dong Columban, ai Loan

 

Ghi chu:

- Sau nhng ngay hop mat, e tien be lien lac, hiep nhat va de dang tiep tuc nang hp tac vi nhau, anh em Linh muc chung toi a bieu quyet ong y thanh lap Lien Hoi Linh Muc Tu S Viet Nam tai A Chau Thai Bnh Dng. Chung toi han hoan knh mi quy anh em Linh muc Tu s tai cac quoc gia khac cung tham gia. Xin quy anh em cho chung toi biet y kien:

1) Quy anh em co ong y tham gia Lien Hoi Linh Muc Tu S Viet Nam tai A Chau Thai Bnh Dng khong?

2) Neu lan ti co ky hop mat tng t tai mot quoc gia nao o, quy anh em co ong y tham d khong?

Xin quy anh em gi cau tra li cua quy anh em cho chung toi, kem theo a ch hay ten cua quoc gia ma quy anh em ang phuc vu. Xin e-mail ve a ch email: pmhuuhienjp@yahoo.com

 

P.M. Nguyen Huu Hien

Meguro Catholic Church

4-6-22 Kamiosaki

Shinagawa-Ku, Tokyo

Japan 141-0021

email: pmhuuhienjp@yahoo.com

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page