c Thanh Cha ket thuc

tuan tnh tam Mua Chay

 

c Thanh Cha ket thuc tuan tnh tam Mua Chay.

Vatican (SD 27-2-2010) - Luc 9 gi sang 27-2-2010, c Thanh Cha Bien c 16 va cac v lanh ao tai Toa Thanh a ket thuc tuan tnh tam Mua Chay.

c Thanh Cha a ng khau nhan danh moi ngi cam n v giang tnh tam la cha Enrico Dal Covolo, dong Don Bosco, va ngai nhan xet rang "Cha a trnh bay cho chung toi 5 mau gng linh muc, bat au la thanh Ignatio thanh Antiokia cho en c Giao Hoang yeu qu Gioan Phaolo 2. Qua o, chung toi thc s tai nhan thc the nao la linh muc, luon tr thanh linh muc, va cha a nhan manh rang s thanh hien hng ve s mang, va nham tr thanh s mang. Trong nhng ngay nay, vi n phu tr cua Chua, chung toi a ao sau s thanh hien cua mnh, va gi ay, vi mot long can am mi me, chung ta thi hanh s mang cua mnh".

Trc o, c Thanh Cha ghi nhan mot y tng nen tang thng c v giang tnh tam nhac ti, o la li nguyen cua vua Salomon: "Xin Chua ban cho con mot con tim lang nghe Chua". ay thc la mot ieu tom tat toan the nhan sinh quan Kito giao: con ngi khong hoan hao t ni mnh, con ngi can co quan he, can c trong tng quan. Con ngi can lang nghe ngi khac, nhat la lang nghe Thien Chua. Ch nh the con ngi mi biet va tr thanh chnh mnh".

Cha Enrico Dal Covolo, 59 tuoi, thnh nguyen vien cac an phong thanh cua gia nh dong Don Bosco va la giao s van chng Kito giao tai ai hoc Giao Hoang Salesiana Roma, chuyen ve cac Giao Phu. Cha la Linh Muc au tien c c Thanh Cha Bien c 16 uy thac nhiem vu giang tnh tam cho giao trieu Roma.

Trong nhng nam qua, c Thanh Cha thng uy cho mot v Hong Y, va v giang tnh tam nam qua la c Hong Y Francis Arinze, ngi Nigeria, nguyen Tong trng Bo phung t va ky luat b tch. Tuy nhien, trong nam Linh Muc nay, ngai muon chon mot linh muc. Cha Dal Covolo cung tng la co van cua Bo giao ly c tin t nam 2002 va a cong tac vi c Hong Y Joseph Ratzinger trong 3 nam tri. Trc o, nam 2000, cha a c v Giao Hoang tng lai mi giang tnh tam cho Bo Giao Ly c Tin.

Trong nhng ngay tnh tam: ban sang luc 9 gi co kinh sang va bai suy niem th I, tiep en luc 10 gi 15 co kinh gi ba va bai suy niem th II. Ban chieu luc 5 gi co bai suy niem th III, sau o la kinh chiau va chau Mnh Thanh Chua. (SD 27-2-2010)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page